Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní stránky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Nacházíte se na archivních a již neaktualizovaných stránkách Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování.

Aktuální stránky úřadu naleznete pod tímto odkazem.

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 

 

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV) vznikl rozhodnutím ministra vnitra 1. 1. 1995 sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, který byl součástí Ministerstva vnitra, se Střediskem dokumentace protiprávnosti komunistického režimu, které pracovalo pod Generální prokuraturou a později bylo převedeno pod Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. ledna 2002 je ÚDV ze zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky součástí služby kriminální policie a vyšetřování v  platném znění.

 
Vyšetřovací pravomoce umožňují ÚDV odhalovat a stíhat trestné činy v období let 1948–1989, u kterých nedošlo z politických důvodů k pravomocnému rozhodnutí. ÚDV sídlí v Praze, má celostátní působnost a pro efektivnější práci bylo zřízeno detašované pracoviště v Brně.
 
Kromě vyšetřování je neméně důležitá i činnost dokumentační, která spočívá zejména ve shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost komunistického režimu a jeho represivního aparátu. Časová působnost pro oblast dokumentace je od roku 1999 rozšířena i o období od 1. 1. 1945 do nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Získané materiály a informace jsou jednak využívány pro vyšetřovací práci policistů a zároveň jsou vhodným způsobem zpřístupňovány široké veřejnosti, a to formou vydávání a bezplatné distribuce (přednostně do veřejných knihoven a celé sítě středních a vysokých škol) nejrůznějších publikací (sborníky Securitas Imperii, monotematické Sešity a ediční řada Svědectví), spoluprací s tiskem, rozhlasem a televizí, s vysokými školami (přednášky a semináře) a řadou významných domácích i zahraničních institucí, včetně spolupráce s institucemi v  postkomunistických zemí zabývajícími se obdobnou problematikou. Poměrně značný ohlas doma i v zahraničí (dosud Slovensko, Německo, Rumunsko a Ruská federace) vzbudila i nedávno prezentovaná výstava „Nejen stěny měly uši“ zabývající se operativní technikou užívanou Státní bezpečností. V nedávné době se ÚDV podílel i na přípravě a realizaci výstavy „Český a slovenský exil 20. století“. Výstava byla do současné doby prezentována ve městech: Praha, Brno, Martin, Moskva, Mnichov, Drážďany a Berlín. ÚDV i nadále úzce spolupracuje se Společností pro kulturu a dialog K 2001. Tentokrát na přípravě výstavy  „Samizdat z pohledu 21.  století“,  která má být zahájena v říjnu 2005.
 
Jako policejní orgán se ÚDV podílí i na provádění bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona o ochraně utajovaných skutečností. Výstupy ÚDV jsou důležitým podkladem pro vydávání osvědčení Národního bezpečnostního úřadu. Za zmínku rozhodně stojí i významný podíl ÚDV na odtajnění archivu bývalého ÚV KSČ na přelomu let 1999 – 2000. V dubnu 2004 převzal Státní ústřední archiv do své správy archivní fond ministerstva spravedlnosti tzv. archiv náměstka ministra spravedlnosti Klose, archiv náměstka ministra spravedlnosti Dresslera a archiv náměstka ministra spravedlnosti Raise.
Informace o aktuální činnosti ÚDV jsou průběžně prezentovány na internetových stránkách úřadu.
 
Jak již bylo řečeno, ÚDV se zabývá dokumentací a vyšetřováním zločinů komunistického režimu. Tento režim v letech své totalitní vlády systematicky a účelově porušoval lidská práva, zásady demokratického státu, ustanovení mezinárodního práva a dokonce i své vlastní zákony. Komunisté upírali občanům možnost svobodně se vyjádřit a projevit vlastní názor a nelítostně potlačovali všechny odlišné politické, náboženské a sociální skupiny. K upevnění své moci neváhali komunisté vlastní občany, v mnoha případech i účastníky domácího a zahraničního odboje, mučit, věznit, vraždit a popravovat. Ústava garantující základní práva (např. svobodu vzdělání, svobodnou volbu povolání, svobodu pobytu či pohybu, ochranu soukromého majetku) zůstala cárem papíru. V roce 2002 při příležitosti svátku sv. Václava byl úřad oceněn za významný přínos k obnově demokracie v České republice medailí sv. Václava.
 
K dnešnímu dni oddělení dokumentace vydalo tyto publikace, které jsou v plném znění zveřejněny (v českém jazyce) na internetových stránkách:
Rok 1994
Rok 1995
Rok 1996
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007

vytisknout  e-mailem