Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vlastníci dostanou zpět velkou část pozemků ve Vrběticích

ZLÍNSKO: Vrátíme tak 40 až 45 procent území. 

 

Dnes dopoledne uspořádal velitel zásahu plk. JUDr. Jaromír Tkadleček ve Vlachovicích - Vrběticích tiskovou konferenci, na níž zástupce jednotlivých médií seznámil s nejnovější situací a pokrokem prací v bývalých muničních skladech. Tiskové konference se kromě velitele zásahu zúčastnil také první náměstek policejního prezidenta, brig.gen. Mgr. Martin Vondrášek, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Pavel Nepovím, dále správní náměstek Mgr. Jiří Špelina z Vojenských lesů a statků ČR a hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek.

Náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek zdůraznil a ocenil, že jsme doposud veškeré činnosti v bývalých muničních skladech zvládli bez zranění či ztrát na životech. Dále přítomné seznámil s nejdůležitějšími údaji spojenými s práci policejních pyrotechniků v muničních skladech. Za necelý rok, co ohledání druhého epicentra exploze probíhá, pyrotechnici nalezli téměř 2 800 kusů munice. Počty nalezené munice jsou daleko vyšší a munice je rozmanitější ve srovnání s nalezenou municí u prvního epicentra. Dále uvedl, že čištění areálu zajišťují složky integrovaného záchranného systému od června ve dvousměnném provozu, aby využily déle trvající denní světlo.

Velitel zásahu, plk. Jaromír Tkadleček sdělil, že k 1. 7. 2018 zásadním způsobem zmenšíme nebezpečnou zónu. Vlastníci nemovitostí v areálu bývalých muničních skladů dostanou zpět do užívání cca 250 hektarů pozemků v jižní části zasaženého území poblíž jediné příjezdové cesty. Jde zhruba o 700 parcel se 120 majiteli. Vrátíme tak 40 až 45 procent území. Lidé budou muset ale počítat s tím, že když přijedou na bránu v areálu a budou se chtít dostat na již uvolněné pozemky, budou od nich policisté požadovat prokázání totožnosti a až poté jim umožní vstup, případně vjezd do areálu. Děti mladší 15 let bez doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 18 let nebudou do areálu vpuštěny vůbec.  Kolem uvolněných pozemků v uplynulých dnech pracovníci Vojenských lesů a statků ČR odstranili v plné míře plot, který tam byl v minulosti vybudován na výzvu velitele zásahu. 

Plk. Ing. Pavel Nepovím, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uvedl, že do bezpečnostního opatření jsou zapojeny jak hasiči ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru, tak i jednotky ze Zlínského kraje. Hasiči zajišťují požární asistenci v areálu, osvětlování, podíleli na vybudování nové trhací jámy, provádí prořez vzrostlých dřevin a pracují s těžkou technikou. Zdůraznil, že všechny zasahující složky, které se podílí na záchranných a likvidačních pracích jsou neustále pod velkou psychickou zátěží.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek uvedl, že role krajského úřadu je daná zákonem a že se pravidelně konají krizové štáby. Poděkoval Vojenským lesům a statkům ČR i veliteli zásahu za to, že se podařila uvolnit velká část zasaženého území. Zároveň zdůraznil, že se nesmí tlačit na urychlení prací na úkor bezpečnosti, postup musí být podle něj opatrný. Připomněl, že pyrotechnici jsou při práci v místě zásahu denně v ohrožení života.

Mgr. Jiří Špelina za Vojenské lesy a statky ČR sdělil, že majetkově vypořádali uvolněný prostor a jejich cílem je získat postupně všechny pozemky a objekty v areálu muničních skladů do jejich hospodaření v souladu s usnesením vlády.

Pyrotechnici při ohledání druhého epicentra doposavad nalezli 2 784 kusů munice, přičemž v dočasné trhací jámě ve vrbětickém areálu zlikvidovali 1 264 kusů munice neschopné převozu. Munici schopnou převozu odváželi do Vojenského újezdu Libavá, při pěti převozech odvezli 1771 kusů munice a muničních elementů.

I nadále žádáme občany a firmy, které se v areálu a v blízkosti areálu pohybují, aby dbali pokynů příslušníků integrovaného záchranného systému a vykonávali svoji činnost tak, aby nenarušovala nebo nekomplikovala plnění úkolů složkami integrovaného záchranného systému v rámci bezpečnostního opatření „Výbuch“.

28. června 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout  e-mailem