Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Reakce na článek v MF DNES 28.2.2011

ÚSTÍ NAD LABEM - Kupte si od policie cihlu. Přijde vás jen na 2 koruny. K odprodeji nepotřebného majetku. 

Považujeme za nutné vyjádřit se k článku uveřejněném v MF Dnes dne 28.2.2011 pod názvem "Kupte si od policie cihlu. Přijde vás jen na 2 koruny." autora Artura Janouška z ústecké redakce. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se podle tohoto článku zbavuje materiálu a techniky velmi lacino. Například za kovové trubky či plechy chce jen malý zlomek toho, co by dostalo ve sběrně, poloprofesionální fotoaparát Canon nabízí jen za 1500 Kč.
 
Některá fakta, uvedená ve zmíněném článku, jsou vytržená z kontextu, a tím jsou informace o prodeji zkreslené a nepravdivé. Rozhodně není např. pravda, že kupec přijde a koupí kilogram  hliníkového lana  za  dvě koruny. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je organizační složkou státu a musí jednoznačně postupovat podle zákonů a dalších předpisů. To platí i o odprodeji nepotřebného majetku. Tato oblast je přesně vymezena zákony a dalšími předpisy a Policie ČR nemůže postupovat jinak.
 
V souladu s §14 odst.7 zákona č.219/2000 Sb. byl nabízený majetek označen za nepotřebný a nabídnutý ve vnitroresortním a následně mezirezortním nabídkovém řízení. Žádná organizační složka státu či státní organizace o něj neprojevila zájem, a proto byl následně nabídnutý i dalším subjektům a osobám. Minimální nabídkové ceny byly stanoveny znalcem ve znaleckém posudku.
 
Kdyby si autor článku přečetl na www.policie.cz  nabídku "Prodej nepotřebného majetku z vlastnictví státu-nabídka-zjišťování zájemců" i s úvodním textem, dozvěděl by se, že ceny uvedené u jednotlivých položek v příloze tohoto dokumentu jsou cenami minimálními a že hlavním kritériem pro výběr vhodného zájemce je výše nabídkové ceny (§22 Vyhláška č. 62/2001 Sb.) za celou komoditu.
 
A kdyby si autor dal navíc tu práci, a vyhledal zmíněnou vyhlášku, dozvěděl by se ještě, že Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje postupuje přesně tak, jak mu tato vyhláška ukládá. Jednotlivé položky byly oceněny znalcem, který stanovil minimální cenu. Navíc už z názvu "Prodej nepotřebného majetku z vlastnictví státu-nabídka- zjišťování zájemců"  vyplývá, že se v této fázi ještě nic neprodává, ale zjišťují se zájemci o koupi. Pokud by se nabízené ceny zdály vedení krajského ředitelství policie nízké, nemusí být žádná nabídka akceptována.
 
V případě, že nebude majetek touto formou odprodán, bude zjišťována nejvyšší nabídka výkupce sběrných surovin. Likvidaci ostatního majetku, který nelze vykoupit jako druhotnou surovinu, zajistí krajské ředitelství policie uložením na skládce, popřípadě odbornou likvidací.
 
Rozhodně se chceme chovat jako rozumní hospodáři a získat do státního rozpočtu z odprodeje nepotřebného majetku co největší částku. Hlavní úspora ale vznikne především tím, že se sklad vyprázdní, nemovitost nebude využívána (bude rozhodnuto o její nepotřebnosti a bude nabídnuta k převodu či v konečné fázi k odprodeji). Ročně tak uspoříme cca 350 000 Kč za energie a cca 1 200 000 korun za platy skladníků a ostrahy.
 
Pro úplnost uvádíme ještě znění odst. 1 a 2 § 22 Vyhlášky č. 62/2001 Sb.:
 
(1) Příslušná organizační složka nebo státní organizace při zjišťování zájemců o koupi podle ustanovení § 21 vymezí základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanoví pořadí jejich důležitosti, popřípadě uvede, že při jejich vyhodnocení budou posuzována v souhrnu jako rovnocenná.
 
(2) Je-li předmětem zamýšleného prodeje věc způsobilá ke komerčnímu využití, vymezí příslušná organizační složka nebo státní organizace jako první v pořadí anebo jediné kritérium výši kupní ceny. V případě stanovení minimální kupní ceny u nemovitých věcí použije cenu stanovenou znalcem. Při zjišťování zájemce o koupi opakovaném pro nezájem lze minimální kupní cenu přiměřeně snížit.
 
           
mjr. Mgr. Jarmila Hrubešová
pisssvck@mvcr.cz
2. března 2011

vytisknout  e-mailem