Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Terorismus po česku

Praha 3. května 2011 – Detektivové ÚOOZ zadrželi v souvislosti s radikální islamistickou organizací „Jamaat Shariat“ na území České republiky sedm osob. 

 

          Na případu s krycím názvem „MEDVĚD“ začali detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV pracovat již v polovině roku 2008. Tehdy získali od zahraničních partnerů první informace, které se následně potvrdily i operativní činností ÚOOZ v kriminálním prostředí, že by se na území České republiky měli nacházet stoupenci radikální islamistické salafistické organizace „Jamaat Shariat“*). Případu byla od prvopočátku věnována ze strany detektivů odboru terorismu a extremismu mimořádná pozornost.
          Detektivové okamžitě navázali úzkou spolupráci s kolegy v SRN, kde toto kontroverzní islámské hnutí rozvíjí své aktivity. Od německých kolegů bylo potvrzeno, že islamističtí radikálové měli část své činnosti přesunout z Berlína do Prahy.
 
Logistická podpora pro „bojovníky“
          Postupně se tak začaly rozplétat okolnosti, týkající se organizované trestné činnosti stoupenců organizace „Jamaat Shariat“ na území našeho státu. Tato činnost měla spočívat v zajišťování materiální, finanční a personální podpory teroristických aktivit, zejména na území severního Kavkazu. Osoby, které působily v České republice, měly zajišťovat falešné osobní doklady, finanční prostředky, zbraně a výbušniny pro tzv. nové bojovníky.
  
Den „D“ přišel po dvouapůl letech
          Detektivové ÚOOZ velmi pečlivě shromažďovali a analyzovali veškeré informace a poznatky, které se vztahovaly k podezřelým osobám, jejichž počet postupně narůstal. Začátkem letošního roku již byla pod drobnohledem detektivů celá skupina. Začátkem dubna pak získali detektivové operativní informace o reálném nebezpečí, že by členové skupiny mohli v následujícím období z České republiky vycestovat. Bylo tedy třeba okamžitě jednat a ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení a dalšími specializovanými složkami Policie ČR proto v ranních hodinách dne 6. dubna 2011 detektivové ÚOOZ spustili realizaci tohoto, v mnohých ohledech výjimečného, případu.
          V souvislosti s tímto případem podnikají konkrétní kroky i kolegové ve Spolkové republice Německo. Není však v kompetenci ÚOOZ v této záležitosti poskytovat jakékoliv bližší informace.
 
Doklady, peníze i zbraně
          Na území České republiky bylo postupně na několika místech zadrženo celkem sedm osob.  Další dvě osoby se v době realizace nacházely na území SRN. Celkem se jedná se o osm mužů a jednu ženu ve věku od třiceti do dvaapadesáti let. Tyto osoby pocházejí z oblasti severního Kavkazu a Bulharska.
          Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor zajistili detektivové na několika místech v Praze, ve středních a západních Čechách značné množství literatury v arabském jazyce a v azbuce (jedná se převážně o literaturu s náboženskou tématikou), písemnosti s vazbou na Jamaat Shariat, mobilní telefony, SIM karty, paměťová média, pravé i falešné doklady, fotografie, folie, razítka různých tuzemských i zahraničních státních institucí, přístroje potřebné k výrobě dokladů, počítače, padělané bankovky a větší množství drog.
          Operativní poznatky přivedly detektivy i do bytu jedenatřicetiletého Čečence, u kterého bylo následně zajištěno značné množství zbraní a střeliva. Jednalo se o ruční granát F1, několik samopalů vzor 58 (jak ve střelbyschopném stavu, tak i znehodnocené samopaly, připravené k znovuuvedení do střelbyschopného stavu), revolver Ruger GP 100, pistole Walter model PP, a takřka osm stovek ostrých nábojů různých ráží. Dále byly zajištěny padělky tuzemské měny v hodnotě cca 200 tisíc korun.
 
Obvinění mlčí
          Vyšetřovatelé ÚOOZ zatím v tomto případu obvinili osm osob. Dva z nich, občané Bulharska, byli obviněni z padělání a pozměňování veřejné listiny, čehož se měli dopustit jako členové organizované skupiny působící ve více státech. Dalších pět osob bylo navíc obviněno z toho, že uvedeného trestného činu se dopustili s úmyslem umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku. Osmou obviněnou osobou je již zmíněný Čečenec, který byl obviněn z nedovoleného ozbrojování a padělání a pozměňování peněz. Jeho spolupráce s ostatními obviněnými je předmětem dalšího šetření.
          Šest obviněných je stíháno vazebně. Trestní stíhání dvou mužů, nacházejících se v současné době mimo území ČR, probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí obviněným podle konkrétního podílu na trestné činnosti v horní hranici až desetileté tresty odnětí svobody. Obvinění nespolupracují a ke svému nezákonnému jednání odmítají vypovídat. Případ dozoruje Obvodní státní zastupitelství Praha 2.
 
 ________________________
*) Skupina několika desítek osob, jejíž stoupenci praktikují fundamentalistický, salafistický výklad islámské víry, které odporuje pluralistický princip demokracie jako takové. Tato skupina osob je nábožensky fanatická a projevuje se šířením násilného islamistického přesvědčení. Název skupiny vychází z arabského výrazu „Jamaat“, který obecně označuje bratrství, muslimskou komunitu nebo také bojovou jednotku.

vytisknout  e-mailem