Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol u mladistvých, cizinci bez dokladů a také řidiči

JIHLAVSKO: Páteční večer ve znamení policejních kontrol. 

V pátek, počínaje dvacátou hodinou zahájili policisté na teritoriu Jihlavska policejní akci s názvem PREVENCE II. Více než čtyři desítky policistů pořádkové, dopravní, cizinecké a městské policie, speciální pořádkové jednotky a policejní psovod, rozděleni do operačních skupin, zkontrolovaly celkem 24 restauračních zařízení, zábavních podniků a 4 ubytovacích zařízení. Hlavním zájmem policistů byla kontrola zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18-ti let, zákazu kouření na veřejných místech, zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let, zákazu her na výherních hracích přístrojích osobám mladším 18-ti let. Při kontrolách ubytovacích zařízení se policisté zaměřili na oprávněnost pobytu cizinců na území ČR, prověření účelu pobytu a ubytování cizinců, a kontroly ubytovacích knih.
Dnešní akce byla pokračováním nedávné, obdobné policejní akce, PREVENCE I. Při ní, před více než měsícem, policisté odhalili téměř osmdesát procent osob mladších 18-ti let pod vlivem alkoholu. Nejvyšší hodnotu promile alkoholu v dechu nadýchal sedmnáctiletý mladík (1,64 promile). Jedna z kontrolovaných dívek se mu svou naměřenou hodnotou vzdálila o pouhých 0,3 promile. U ostatních mladistvých se naměřené hladiny alkoholu v dechu pohybovaly v rozmezí 0,16 – 0,96 promile.
Opakování policejní akce v průběhu dnešní noci přineslo procentuálně příznivější výsledky. Ze 78 vytipovaných osob, u nichž byla kontrolována totožnost a věk, bylo 10 mladistvých pod vlivem alkoholu. Tyto osoby se podrobily testu na zjištění hladiny alkoholu v dechu a ti, kteří u sebe neměli žádný doklad prokazující jejich totožnost, se podrobili kontrole v informačních systémech policie. V zábavních podnicích v centru Jihlavy mělo pozitivní dechovou zkoušku na alkohol šest chlapců a dvě dívky. Další dva mladiství, kteří si páteční večer podpořili alkoholem, chlapec a dívka, byli zjištěni v Brtnici a Puklicích. Zde byly zároveň zjištěny dva správní delikty. V restauračním zařízení v Puklicích neodpovídalo upozornění „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let“ zákonným podmínkám. V brtnické restauraci obsluhovala hosty osoba mladší 18-ti let.
V jihlavském zábavním podniku přímo v centru Jihlavy byly zjištěny vůbec nejvyšší hladiny alkoholu ze všech kontrolovaných osob. Sedmnáctiletá dívka nadýchala 1,11 promile alkoholu a stejně starý chlapec ještě o 0, 79 promile více. Tedy téměř 2 promile alkoholu! U ostatních mladistvých, kontrolovaných v několika restauračních zařízeních, barech a zábavních podnicích se hodnoty zobrazené na testeru Dräger pohybovaly od 0, 13 do 1,11 promile alkoholu v dechu. Třetího správního deliktu, ze tří uvedených, se dopustila opět obsluha jednoho z jihlavských podniků. Opilí mladiství uvedli, že jim alkoholické nápoje podal barman bez jakéhokoli předchozího zjištění věku. Stejnou informaci podal i označený muž při svém vysvětlení.
Všichni odhalení, podnapilí mladiství byli na místě zjištění předáni zákonným zástupcům a jejich pochybení bude oznámeno Orgánu sociálně právní ochrany dětí. Podle odhadů policie přišlo páteční večer strávit do kontrolovaných podniků 532 osob v Jihlavě a jejím okolí.
Policisté Inspektorátu cizinecké policie za součinnosti policistů speciální pořádkové jednotky provedli kontrolu čtyř ubytovacích zařízení na Jihlavsku, kde se vyskytovalo v tu dobu třiasedmdesát osob. Strážci zákona se zaměřili především na oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky, prověřovali účel jejich pobytu a ubytování, a také kontrolu ubytovacích knih. Zjistili tři přestupková jednání dle § 157 odst. 1, písm. u) zákona č. 326/1999 Sb., která vyřešili uložením blokových pokut na místě. Tohoto přestupku se dopustili dva muži slovenské a ukrajinské státní příslušnosti a třiatřicetiletá žena také ukrajinské státní příslušnosti. Za velký úspěch lze považovat zajištění šestatřicetiletého muže ukrajinské státní příslušnosti, který se na území České republiky vyskytuje již několik let bez dokladů a víza. Tohoto muže čeká správní vyhoštění z České republiky
Čtyřhodinová akce, kontrolou zákazu požívání alkoholických nápojů osobami mladšími osmnácti let ovšem, neskončila. V následujících několika hodinách se policisté zaměřili na řidiče. Stejně jako v rámci každodenní činnosti dohlíželi dopravní policisté na bezpečnost a plynulost silničního provozu se zvýšenou kontrolou zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před a během jízdy. Na několika místech Jihlavy policisté podrobili noční řidiče důkladné kontrole. Zjistili 11 přestupkových jednání, z toho nejzávažnějším byl opět alkohol za volantem. U řidiče osobního, motorového vozidla zjistili muži zákona dechovou zkouškou 0,9 promile alkoholu. Toto pochybení policisté nejsou oprávněni řešit uložením blokové pokuty na místě, a proto jej oznámili správnímu orgánu. V ostatních, deseti případech zjištěného přestupkového jednání, policisté uložili blokové pokuty v celkové výši 4.700 korun. Jednalo se o nepřipoutané řidiče bezpečnostním pásem, držení hovorového zařízení během jízdy a neodpovídající technický stav vozidel provozu na pozemních komunikacích.
Celkově příznivější výsledky noční akce jsou pro policisty potěšující, nejsou ale žádným usnutím na vavřínech. Určitě si na návštěvníky nočních podniků, barů, restaurací, ubytoven a také pozemních komunikací brzy zase posvítí a využijí svých zákonných oprávnění k tomu, aby na jejich teritoriu bylo bezpečno a dodržovaly se platné právní normy.

Odkazy do noveho okna

Prevence II.2)

Prevence II.2) 

Detailní náhled

Prevence II.3)

Prevence II.3) 

Detailní náhled

Prevence II.4)

Prevence II.4) 

Detailní náhled

Prevence II.5)

Prevence II.5) 

Detailní náhled

Prevence II.6)

Prevence II.6) 

Detailní náhled

Prevence II.7)

Prevence II.7) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem