Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Alkohol a drogy v silničním provozu

Dne 9. srpna 2012 se uskutečnila další z řady prázdninových tiskových konferencí tentokrát na téma alkohol a drogy v silničním provozu. 

Tématem dnešní tiskové konference byla problematika alkoholu a drog v silničním provozu. Informace k tomuto stále velmi aktuálnímu tématu poskytli a na dotazy novinářů odpovídali tři hosté - ředitel služby dopravní policie, plk. Ing. Leoš Tržil, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze a plk. Mgr. Jakub Frydrych ředitel Národní protidrogové centrály.
 
Alkohol a drogy jsou jedním z faktorů, které ovlivňují nehodovost na našich silnicích. S aktuálním vývojem nehodovosti za poslední období, a to i v souvislosti s alkoholem a drogami, seznámil novináře plk. Ing. Leoš Tržil. Předloženy byly také statistiky z pohledu příčin dopravních nehod. Prezentován byl rovněž aktuální stav nehodovosti v souvislosti s alkoholem a drogami v jednotlivých krajích. Novináři byli seznámeni s technickými prostředky pro zjišťování alkoholu při silničních kontrolách a technickými prostředky pro detekci drog. Připomenuty byly i trestní postihy za řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drogy.
 
Alkohol je zajisté stimulačním prostředkem i pro pěkné chvíle, ale za volant rozhodně nepatří. Následky dopravních nehod způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog jsou velmi často tragické. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze připomenul a rozebral vliv těchto dvou nebezpečných „spolujezdců“ na lidský organizmus. Vysvětlil, jak alkohol a drogy působí na lidský organismu a jaké důsledky má jejich užití před nebo během jízdy. Zdůraznil, že léto v této souvislosti nese dvě rizika a to vysokou teplotu během letních měsíců, která způsobuje únavu a pak také touhu po zábavě. Drogy i alkohol ovlivňují nejen výši pozornosti, ale také odhad vlastních sil. Řidič takto ovlivněný je pak nebezpečný nejen sám sobě, ale především svému okolí.
 
Plk. Mgr. Jakub Frydrych ředitel Národní protidrogové centrály informoval o této problematice z pohledu zneužívání nelegálních drog v České republice. 
Ředitel NPC uvedl, že výskyt osob pod vlivem nelegálních drog v dopravě odpovídá obecně vysoké dostupnosti  omamných a psychotropních látek ve veřejném prostoru v ČR. Mezi uživateli nelegálních drog nejoblíbenější a nejčetnější marihuana, u které jsou rizika spojená s jejím pravidelným užíváním soustavně podceňována, je z pohledu terénní detekce zřejmě nejkomplikovanější zneužívanou látkou. U návykových látek s výjimkou alkoholu dosud v ČR existují pouze terénní orientační testy, které nejsou schopny stanovit individuální míru intoxikace danou drogou. V případě marihuany se jedná o přítomnost aktivního THC v organismu, které se odbourává velmi individuálně, nejčastěji do 24 hodin po užití, u chronických kuřáků marihuany však podstatně déle. V zahraničí je tato otázka řešena obvykle stanovením tzv. „cut off“ hranice, od kdy se obdobně jako u alkoholu v dechu má za to, že je řidič pod vlivem psychoaktivní látky. Tato právní úprava bude zřejmě do budoucna nevyhnutelná i v ČR, a to nejen s ohledem na vysokou míru zneužívání nelegálních drog v obecné populaci, ale i z pohledu ekonomické nákladnosti současné aplikační praxe. Akutní ovlivnění řidičských schopností je totiž v současnosti prokazováno nejen laboratorním vyšetřením tělních tekutin, ale i nákladnými znaleckými posudky. Otázka jízdy pod vlivem metamfetaminu a dalších nelegálních drog je potom vždy závažným ohrožením života a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Právo jednotlivce užívat drogu musí být jednoznačně podřazeno zájmu společnosti na bezpečnosti silničního provozu a převážné většiny jeho účastníků, kteří dodržují pravidla a nesnižují svou schopnost k řízení vozidla psychoaktivními látkami. Společenská a mediálně budovaná tolerance k užívání některých druhů nelegálních drog vyvolává pocit, že užívání těchto látek je normální. Normální je ctít zákony a hranici práv ostatních.
 
Prezentaci z tiskové konference naleznete níže.
 
 
nprap. Bc. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR
9. srpna 2012

 

vytisknout  e-mailem