Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Aktualizace, kontroly opatření

Ms kraj: Průběžné informace na téma kontrol mimořádných opatření 

Souhrnná aktualizcace opatření kontrol 

V době od 1. března do 11. dubna 2021 bylo platné opatření ve vztahu k omezení volného pohybu osob mimo okres. Policisté a policistky v rámci celého Moravskoslezského kraje prováděli kontroly jak tohoto opatření, do kterých byly zapojeny také příslušníci Armády České republiky a Celní správy České republiky, tak rovněž všech platných nařízení. Kontroly probíhaly na stovce stanovišť, které byly rozmístěné nejen na páteřních komunikacích, ale také silnicích nižších tříd a neopomněli jsme ani vlakovou a autobusovou dopravu.

I za tohoto stavu jsme nadále zajišťovali na území celého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňovali trestnou činnost a byli a jsme připraveni plnit úkoly Policie České republiky, tedy chránit životy, zdraví osoba a majetek.  Služby policistů a policistek nebyly v tuto dobu jednoduché a bohužel se nám nevyhnuly ani případy tragických událostí – násilné trestné činy nebo v průběhu prodlouženého víkendu utonutí tří mladých mužů ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde probíhala dva dny pátrací akce po třetím pohřešovaném mladém muži.

Drtivá většina občanů měla o platnosti opatření a situaci povědomí, cestující měli potřebné dokumenty a vskutku ve většině případů vše dodržovali. Párkrát se stalo se, že si občané například zapomněli potvrzení zaměstnavatele. Zaznamenali jsme i řidiče, kteří sami od sebe zastavili u policistů a prokázali se vyplněným formulářem opravňujícím přejezd hranice okresu. Policisté v případě nejasností poskytovali lidem součinnost a řešili každou situaci individuálně.

Nezaznamenali jsme ani problémy v průběhů víkendů kdy před platností tohoto opatření byla návštěvnost turisticky zajímavých míst a horských lokalit vysoká.

Do opatření bylo od počátku nasazeno v součtu několik set policistek a policistů, ale také více než tři stovky příslušníků Armády ČR a destíka příslušníků Celní správy ČR, kteří službu vykonávali po boku našich policistů v mobilních hlídkách v namátkovém režimu kontrol po celém Moravskoslezském kraji.

Za dobu 42 dní jsme vrátili přes 7700 vozidel.  Na začátku opatření jsme vraceli kolem 500 vozidel denně, v dalších týdnech se jednalo v průměru o 100 až 150 vozidel denně.

Při kontrolách jsme také například zastavili a kontrolovali řidiče motocyklu Honda, u kterého jsme zjistili, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz, od listopadu 2019 do ledna 2021 mu byl vysloven 7x trest zákazu řízení (v rozmezí od 18 do 24 měsíců). Ještě ten den jsme mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V průběhu tohoto opatření jsme zkontrolovali necelých 713 tisíc vozidel, ve kterých cestovalo přes 900 tisíc osob. Zjistili jsme přes 7 500 přestupků, které byly vyřešeny v příkazním řízení  - přes 2 600 případů, domluvou  přes 4 200 a správnímu orgánu jsme oznámili přes  570 případů.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

14. dubna 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policisté kontrolují dodržování všech krizových opatření na území celého kraje a vyhodnocují situaci, podle které se přesouvají na mobilní stanoviště, kterých je přes sto. Velkou zátěž registrujeme v pracovní dny. O víkendu se samozřejmě zaměřujeme také více na turisticky zajímavá místa, lokality, které byly před platností opatření v souvislosti s omezením volného pohybu osob v rámci okresů, hojně navštěvovány. (Připomínáme, že aktuálně platné usnesení Vlády ČR č. 299 například nedovoluje provozovat volnočasové aktivity mimo okres, v němž má občan trvalý pobyt či bydliště.)

Za letošní rok, konkrétně do 21. března 2021 jsme provedli přes 500 tisíc kontrol opatření, zjistili přes 8 tisíc přestupků.  V příkazním řízení jsme vyřešili necelé 3 tisíce přestupků, přes 600 jsme oznámili správnímu orgánu k projednání. Z uvedeného vyplývá, že jsme větší část řešili domluvou (cca 4700). Nejčastěji se jedná o přestupkové jednání v souvislosti s pobytem a pohybem bez ochranného prostředku dýchacích cest a omezení volného pohybu osob po 21 hodině. V souvislosti s omezením pohybu mezi okresy, jsme vrátili přes 5 tisíc vozidel. 

aktualizace 23. března 2021
mjr. Bc. Pavla Jiroušková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ms kraj: „Pohybu mezi okresy“, první týden opatření
Průběžná informace ke kontrolám všech mimořádných opatření

Uplynul první týden platnosti usnesení Vlády ČR č. 216 týkající se omezení volného pohybu. Do kontrol tohoto krizového opatření byly a jsou i nadále každý den zapojeny stovky moravskoslezských policistů ze všech služeb, se kterými jsou ve smíšených hlídkách příslušníci Celní správy ČR a Armády ČR. Kontroly jsou namátkové, ale plošné.

Policisté ale stále kontrolují dodržování všech mimořádných opatření, a to na území celého Moravskoslezského kraje. Uvedené platilo rovněž uplynulý víkend, kdy jsme prováděli také kontroly v horských oblastech a na turisticky oblíbených místech. Jak včera (v neděli) uvedla mjr. Bc. Pavla Jiroušková, nezaznamenali jsme problémy, občané opatření vlády respektovali a dodržovali a v horských oblastech byly pouze osoby, které se zde mohly nacházet. Mjr. Jiroušková připojila také několik statistických dat, viz níže pod touto tiskovou zprávou.

Týden v kraji…

Jaká byla situace v průběhu celého uplynulého týdne průřezově krajem? Policisté při kontrolách komplexu krizových opatření nezaznamenali žádné zásadní problémy, ba naopak. Toto konstatování platí také pro kontroly týkající se omezení volného pohybu, zejména mezi okresy. Drtivá většina občanů měla o situaci povědomí, cestující měli potřebné dokumenty a opatření vskutku dodržovali. Párkrát se stalo se, že si občané například zapomněli potvrzení zaměstnavatele, ale neprodleně se pro něj vrátili. Zaznamenali jsme i řidiče, kteří sami od sebe zastavili u policistů a prokázali se vyplněným formulářem opravňujícím přejezd hranice okresu. Policisté v případě nejasností poskytovali lidem součinnost a řešili každou situaci individuálně.

Minulý týden provedli policisté přes 175 000 kontrol (všech mimořádných opatření). Zjistili téměř 2 070 přestupků. Většinu přestupků, přes 1 500, vyřešili domluvou. Téměř 400 přestupků vyřešili na místě v příkazním řízení uložením pokuty a správnímu orgánu oznámili více než 100 přestupků. A posledním „číslem“ je 2 490 – jedná se o počet vrácených vozidel.

Doplním, že na internetových stránkách Ministerstva vnitra v odkazu „Pohyb mezi okresy“ jsou doplňovány informace na téma pohyb mezi okresy, včetně často kladených otázek a členění informací dle různých životních situací.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 8. března 2021

-------------------------------------- původní zprávy -----------------------------------------------------

Policisté kontrolují dodržování všech opatřeních na území celého kraje každý den a o víkendu jsme se také zaměřili na horské oblasti a turisticky zajímavá místa, která byla  v předchozích dnech, před platností omezení pohybu osob, hojně navštěvována. Při kontrolách těchto míst jsme nezaznamenali problémy, občané opatření vlády respektovali a dodržovali a v horských oblastech byly pouze osoby, které se zde mohly nacházet. 

Za pátek a sobotu policisté provedli 43 tisíc kontrol všech platných opatření a zjistili přes 500 případů porušení. Necelých 300 bylo vyřešeno domluvou,  přes 170 případů v příkazním řízení a přes 20 přestupků bude oznámeno správnímu orgánu. Při kontrolách omezení volného pohybu osob jsme za pátek a sobotu vrátili přes 800 vozidel.

aktualizace 7. března 2021
mjr. Bc. Pavla Jiroušková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policisté i nadále, kromě plnění dalších svěřených úkolů, kontrolují dodržování všech mimořádných opatření souvisejících s Covid-19. Komplexní informace k tématu poskytovala mjr. Jiroušková v průběhu tohoto týdne – viz níže.

V této souvislosti a s nadcházejícím víkendem se policisté zaměří rovněž na horské oblasti a turisticky oblíbená místa. Pozornost budeme věnovat nejen pěším, ale také dopravní situaci v přilehlých lokalitách a samozřejmě na příjezdových trasách.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 5. března 2021

------------------------------------                 zprávy z 3. a 2. března 2021   ------------------------------

Ms kraj - omezení volného pohybu osob, kontroly opatření

K otázkám stran podoby předkládaných dokumentů se Policie ČR vyjádřila :

Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

Kontrolující policisté se převážně setkávali s vstřícností a pochopením občanů, kteří měli ve velké míře všechny potřebné doklady již připravené. I včera měli na všech stanovištích k dispozici potřebné formuláře, pokud by někomu chyběly, byly to však už jen výjimky.

aktualizace 3. března 2021
mjr. Bc. Pavla Jiroušková

Informace

S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216, o přijetí krizového opatření, kterým dochází k omezení volného pohybu osob od 00:00 hodin dne 1. března 2021 do 23:59 hodin dne 21. března 2021 se Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje podílí na jeho naplňování.

V Moravskoslezském kraji jsou do tohoto opatření zapojeny stovky policistů se všech služeb –pořádkové, dopravní, cizinecké a služby kriminální policie a vyšetřování, s nimiž od dnešního dne jsou policisté ve smíšených hlídkách s příslušníky Celní správy ČR a Armády ČR.

Kontroly usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216  jsou namátkové, ale plošné. Znamená to, že v silničním provozu se hlídky například zaměří jednak na páteřní komunikace, ale i na nižší třídy silnic a železnic, kde lze předpokládat, že může docházet k porušení zmíněného usnesení. Rozmístění policejních hlídek je realizováno tak, aby bylo v co největší míře dosaženo účelu opatření.

Krizové opatření nařizuje kromě jiného osobám povinnost prokázat důvodnost využití výjimek, které jsou v něm uvedeny, což znamená, že důkazní břemeno v případě provedení namátkové kontroly je na dané osobě. Ta by měla prokázat, že splňuje danou výjimku, což bude vždy na posouzení přítomného policisty.

Nejčastější dotazy spojené s různými životními situacemi a vzory formulářů pro vyplnění a následné prokázání se při kontrole, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR - Pohyb mezi okresy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Dále uvádíme, že současně platí i nadále zákaz volného pohybu osob od 21:00 hodin do 05:00 hodin a samozřejmě i další opatření a nařízení.

Moravskoslezští policisté i za tohoto stavu nadále zajišťují na území celého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňují trestnou činnost a jsou připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková
2. března 2021

Odkazy do noveho okna

kontroly opatření

kontroly opatření 

Detailní náhled

1 kontroly opatření2 (2)

1 kontroly opatření2 (2) 

Detailní náhled

kontroly opatření2

kontroly opatření2 

Detailní náhled

1 kontroly opatření víkend

1 kontroly opatření víkend 

Detailní náhled

2 kontroly opatření víkend2

2 kontroly opatření víkend2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem