Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Akce Klára

STŘEDOČESKÝ KRAJ - Rozsáhlý případ šíření dětské pornografie prostřednictvím sítě Internet. 

Kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje dva roky pracovali na rozsáhlém případu šíření dětské pornografie prostřednictvím sítě Internet. Případ začal v roce 2010 oznámením ženy, která se při chatu na Internetu seznámila  s dívkou vystupující pod jménem klara150@seznam.cz. Tato dívka při chatu uvedla,  že jí je 12 let, že jí v nějaké vile v Praze neznámí lidé  provádí různá vyšetření a přitom jí fotografují a  k tomu zaslala fotografie, na kterých byla zobrazena nezletilá dívka v erotickém prádle a pozicích.
 
Dne 1.10.2010 na případu začali pracovat kriminalisté z Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy, kteří věc prošetřovali jako podezření ze spáchání zločinu pohlavní zneužití dle § 187 odst. 1 trestního zákoníku. Šetřením kriminalisté zjistili, že osoba, která komunikuje jako klara150@seznam.cz, se do sítě Internet přihlašuje z jedné obce na Rakovnicku. Případ proto dne 5.1.2011 předali kriminalistům z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Rakovník. Kriminalisté z tohoto územního odboru zjistili, že na fotografiích, které osoba komunikující pod jménem klara150@seznam.cz zaslala jako vlastní, je zobrazena nyní 20-ti letá žena pocházející z Ruské federace. Dále zjistili, že e-mailová schránka klara150@seznam.cz  komunikuje s  dalšími e-mailovými schránkami a že v rámci komunikace jsou z e-mailových schránek zasílány zprávy obsahující dětskou pornografií. Celkem bylo zjištěno 215 e-mailových schránek, ze kterých byly zasílány zprávy obsahující dětskou pornografii.
S ohledem na rozsáhlost šetření byl případ dne 20.1.2012 předán na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, kde na něm pracovali kriminalisté z analytického oddělení a oddělení obecné kriminality. Případ byl šetřen jako podezření ze spáchání zločinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle § 192 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. V rámci šetření kriminalisté vyhodnotili kolem 11.500 e-mailových zpráv, z toho kolem 3000 zpráv obsahovalo dětskou pornografii. Další šetření kriminalisté zaměřili na zjištění konkrétních uživatelů 215-ti e-mailových schránek, ze kterých byly zasílány zprávy obsahující dětskou pornografii. Šetřením bylo zjištěno 148 konkrétních uživatelů z řad fyzických a právnických osob pocházejících z území  celé České republiky. U 17-ti e-mailových schránek se konkrétního uživatele nepodařilo zjistit,  ale bylo zjištěno místo, odkud se uživatel do e-mailové schránky připojoval. U 3 e-mailových schránek k protiprávnímu jednání došlo mimo území České republiky a tak údaje k těmto schránkám byly cestou Policejního prezidia ČR zaslány do zahraničí. Na zbývajících 47 e-mailových schránkách, u kterých se nepodařilo zjistit konkrétního uživatele ani místo připojení do schránky, kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nadále pracují.
Vzhledem k tomu, že k protiprávnímu jednání docházelo na území celé České republiky, kriminalisté 165 případů týkajících se e-mailových schránek, u kterých byli zjištěni konkrétní uživatelé či místo připojení do e-mailové schránky, dne 31.1.2013 předali na místně příslušná Krajská ředitelství Policie ČR. Kriminalisté z těchto Krajských ředitelství na případech dále pracovali. Některé případy byly odloženy z důvodu promlčení trestního stíhání (k jednání došlo před delší dobou a uplynula lhůta promlčení trestního stíhání), některé z důvodu nepřípustnosti nebo neúčelnosti trestního stíhání (osoba za toto jednání již byla potrestána nebo spáchala jiný závažnější čin a trest za jednání je bez významu vedle trestu, který ji může být uložen za závažnější čin) a některé z důvodu, že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání (nebyla zjištěna konkrétní osoba).
 
Ostatní případy, vyjma případů na nichž se z důvodu rozsáhlosti nadále pracuje,  byly zařazeny do jednotné akce nazvané Akce Klára, která proběhla ve středu 19.6.2013. Akce se zúčastnily řádově desítky kriminalistů z 10-ti Krajských ředitelství policie ČR a kriminalisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů, neboť podezřelí z protiprávního jednání jsou i dva policisté, z nichž jeden je již vazebně stíhán, a jeden občanský zaměstnanec Policie ČR.
V rámci Akce Klára bylo:
  • Zadrženo 27 osob
  • Zahájeno trestní stíhání 32 osob – KŘP hl.m. Prahy, KŘP Středočeského kraje, KŘP Libereckého kraje, KŘP Karlovarského kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Moravskoslezského kraje a Plzeňského kraje.
  • Trestné činy – Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií: § 192/1 tr.zákoníku – OS až dva roky, § 192/1,2 tr.zákoníku – OS 6 měsíců až tři léta, § 192/1,2,3b) tr.zákoníku – OS 2 roky a 6 let nebo ohrožování mravnosti - § 205/1 tr.zákona – OS až jeden rok, § 205/1,2 tr.zákona – OS až dva roky, § 205/1,2,3 – OS až dvě léta (pozn. OS – odnětí svobody, tr.zákon – z.č. 140/1961 Sb. účinný do 31.12.2009)
  • Očekává se zahájení trestního stíhání 8 osob – KŘP hl.m.Prahy, KŘP Středočeského kraje, KŘP Ústeckého kraje, KŘP Zlínského kraje, KŘP Moravskoslezského kraje
  • Vzato do vazby  1 osob (GIBS)
  • Provedeno 46 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor
  • Zajištěno 85 x PC a notebook, 31x hardisk, 53x flashdisk, 10x fotoaparát, 25x mobilní telefon, 50x paměťová karta, cca 1500x CD,DVD,VHS, fotografie, knihy
  • Provedeno podání vysvětlení 20 osob

 

mjr. Bc. Soňa Budská
20. června 2013

 

vytisknout  e-mailem