Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Akce KAMIONY skončila obviněním 10 osob

Ve dnech 12 až 13. ledna 2010 byla policisty Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ukončena operace s krycím názvem KAMIONY  

 
            Po několika měsících prověřování trestné činnosti byla zadržena organizovaná skupina jedenácti osob. Tyto osoby měly v období od srpna 2008 do současnosti dovážet na území České republiky zejména textil, boty a další zboží z třetích zemí (především z Číny, Vietnamu a Turecka), s cílem získat neoprávněný prospěch. Tohoto prospěchu mělo být dosaženo tím, že předložené zboží bylo na příslušných celních úřadech propuštěno do navrženého celního režimu a pachatelům bylo vyměřeno dovozní clo. Pachatelé měli toto clo zaplatit, avšak následně nepřiznali a neodvedli daň z přidané hodnoty z dovezeného zboží v řádném zdaňovacím období místně příslušným finančním úřadům, přičemž tohoto jednání se měli dopustit úmyslně.
 
Činnost této skupiny pachatelů byla vysoce organizovaná a konspirativní, kdy jednotliví členové se mezi sebou vzájemně neznali a veškerý kontakt měl probíhat pouze s nejbližším nadřízeným. Skupina měla pracovat tak, že hlavní organizátor této trestné činnosti zřídil a koordinoval skupinu osob za účelem páchání trestné činnosti. Po zkontaktování obchodníků převážně z Asie mu tito obchodní partneři poskytli dokumenty ke zboží, ve kterých byly uvedeny údaje o druhu, množství a ceně zboží. Hlavní organizátor měl poté, ve spolupráci s dalšími členy skupiny, vytvořit veškeré doklady potřebné k pohybu zboží po EU a k celnímu řízení v České nebo Slovenské republice. Jako příjemce zboží pak uváděl nekontaktní firmy, a společně s dalším organizátorem vyhledávali, zajišťovali a ovládali tyto firmy, a s jejich jednateli podepisovali plné moci k zastupování v celním, daňovém a licenčním řízení. Jednatelé společností zpravidla pouze podepisovali a podávali daňová přiznání, kde byly uvedeny údaje o dovozu zboží z jiného členského státu, než jaké bylo skutečně dovezeno.
 
Prověřování trestné činnosti bylo velice složité a časově náročné, neboť se jedná o poměrně nový způsob páchání daňové kriminality a hlavní organizátoři této trestné činnosti v rámci utajení své činnosti navíc dosazovali do statutárních orgánů společností tzv. „bílé koně“. V případě jakéhokoliv zájmu ze strany orgánů činných v trestním řízení došlo okamžitě k přenesení činností na novou společnost, prakticky však za nezměněného personálního obsazení. Tato skupina tak byla schopna během velmi krátké doby přetransformovat své statutární orgány do jiných nově založených společností zabývajících se dovozem zboží a takto dále pokračovat v páchání trestné činnosti.
 
V rámci závěrečné fáze realizace bylo provedeno na území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje 10 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při nichž bylo zadrženo 11 osob. Proti 10 z nich bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2, písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. Hlavní organizátor této trestné činnosti je stíhán vazebně. Ostatní spoluobvinění jsou stíháni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let. Obvinění svým jednáním měli způsobit škodu ve výši nejméně 63 milionů korun, přičemž je předpoklad, že konečná škoda bude několikanásobně vyšší.
           
V rámci celé akce bylo zajištěno rozsáhlé množství důkazního materiálu. Dále byla, jako výnos z trestné činnosti, zajištěna hotovost v hodnotě tří milionů korun a nemovitost jednoho z obviněných. Finanční šetření k zajištění dalšího majetku pachatelů nadále probíhá a je předpoklad zajištění dalších výnosů pocházejících z této trestné činnosti.
 
 
                                                                                                                      pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem