Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Akce „BASE“ skončila obviněním šesti osob

Ve dnech 27 až 28. dubna 2010 byla policisty Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s Celním ředitelstvím Praha ukončena operace s krycím názvem BASE.  

 
            Po několika měsících prověřování trestné činnosti byla zadržena organizovaná skupina šesti osob. Tyto osoby měly působit jako jednatelé, společníci, zaměstnanci nebo osoby jednající ve prospěch obchodních společností, které byly založeny v úmyslu zkrátit spotřební daň z minerálních olejů. K protiprávnímu jednání docházelo zejména ve Středočeském kraji v období nejméně od září 2008 do současnosti.  
 
            Obvinění se měli podílet na míchání pohonných hmot s různými komoditami, jako strojním olejem, transformátorovým olejem, technologickým olejem, oleji S-100 a S-150, ložiskovým olejem, které nejsou předmětem daně z minerálních olejů. K míchání mělo docházet jednak tím způsobem, že navážené minerální oleje byly míchány s motorovou naftou přímo v areálu skladišť, které patřily obviněným nebo přímo na čerpacích stanicích, kam dle obchodních smluv obvinění prostřednictvím svých společností prodávali pohonné hmoty, a to tak, že tyto komodity byly přečerpány přímo do zásobníků čerpacích stanic a skladišť, kde byla uskladněná motorová nafta. Druhý způsob míchání měl spočívat v tom, že motorová nafta byla stočena do automobilových cisteren, následně byla do těchto vozových cisteren stočena příslušná komodita (výše popsané oleje) a ke smíchání došlo během rozvozu na příslušné čerpací stanice, kde byly uvedeny do volného prodeje.
 
           Hlavní organizátor této činnosti měl pak zajistit, aby byla tato činnost před příslušnými správci daně zakrývána tím, že v účetnictví společností, které ovládal, byla vedena jako nakoupená i ta část pohonných hmot, která měla vzniknout později výše uvedeným smísením. Proto byly jako dodavatelé těchto pohonných hmot uváděny nekontaktní, či zcela zjevně v předmětném oboru nepodnikající fyzické a právnické osoby. Nakoupené minerální oleje nebo jiné chemické látky nepodléhající spotřební dani a smíchané s pohonnými hmotami, byly v těchto účetnictvích vedeny jako prodané výše popsaným nekontaktním odběratelům. Následně tedy nebyla daňovými subjekty, které hlavní organizátor ovládal, podána daňová přiznání ke spotřební dani a zaplacena spotřební daň, čímž byl v období od září 2008 do současné doby český stát, zastoupený příslušným správcem daně zkrácen na spotřební dani a byla mu tím způsobena škoda minimálně ve výši 15 milionů korun, přičemž se důvodně domníváme, že konečná způsobená škoda bude vyčíslena mnohonásobně vyšší.
 
        Prověřování trestné činnosti bylo velice složité a časově náročné, neboť hlavní organizátor této trestné činnosti měl v rámci utajení své činnosti dosazovat do statutárních orgánů společností tzv. „bílé koně“. V případě jakéhokoliv zájmu ze strany orgánů činných v trestním řízení došlo okamžitě k přenesení činností na novou společnost, prakticky však za nezměněného personálního obsazení. Tato skupina tak byla schopna během velmi krátké doby přetransformovat své statutární orgány do jiných nově založených společností zabývajících se obchodem s minerálními oleji a takto dále pokračovat v páchání trestné činnosti.
 
         V rámci závěrečné fáze realizace bylo provedeno na území Středočeského kraje 22 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při nichž bylo zadrženo 8 osob. Proti 6 z nich bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2, písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. Hlavní organizátor této trestné činnosti je stíhán vazebně. Ostatní spoluobvinění jsou stíháni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.
 
         V rámci celé akce bylo zajištěno rozsáhlé množství důkazního materiálu. Dále byla, jako výnos z trestné činnosti, zajištěna hotovost v hodnotě 4,5 milionů korun a nemovitosti v hodnotě cca. 10 milionů korun. Finanční šetření k zajištění dalšího majetku pachatelů nadále probíhá a nevylučujeme zajištění dalších výnosů pocházejících z této trestné činnosti.
 
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem