Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Když se stane dopravní nehoda

KARLOVY VARY - Co dělat ? 

Při dopravní nehodě jsou postiženi všichni účastníci, oběti, viníci i svědci.
Podle našeho právního řádu je účastníkem dopravní nehody ten, kdo je nehodou poškozen, ale i ten, kdo ji způsobil.
Povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky je vždy, když
-    dojde k usmrcení nebo zranění osoby
-    dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství
      pozemní komunikace, to znamená, je-li poškozeno firemní vozidlo, dalšího - třetí vozidlo,   
      dům, svodidla, sloup veřejného osvětlení  apod.  
-     jestliže  škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšuje částku 100 000,- Kč
Pokud je škoda menší než sto tisíc korun, mohou řidiči vyřešit nehodu mezi sebou a pojišťovnou , ale jen v případě, že nedojde k již zmíněným zraněním nebo škodám.
Pozn. pokud nedojde ke zranění nebo úmrtí osob a ke zřejmé škodě na zúčastněných vozidlech nebo věcech v nich přepravujících nad 100.000,- Kč a ke škodě na majetku třetí osoby - nemají řidiči povinnost dopravní nehodu oznámit policii. !!! 
Při poškození zaparkovaného vozidla u kterého se nikdo nenachází, se toto považuje za poškození třetí osoby a řidič má povinnost tuto nehodu nahlásit PČR - pokud tam řidič bude, dohodnou se na místě bez účasti PČR.
 
Co dělat, pokud dojde k dopravní nehodě?
V první řadě  je nutné zastavit vozidlo na místě, kde se dopravní nehoda stala,
jako druhý důležitý krok je označení místa dopravní nehody výstražným trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti (dle ust. § 26 odst. 3 z.č. 361/2000 Sb),
označení osoby či osob reflexními vestami, můžeme případně využít varovné světelné ukazatele.
Při hromadné dopravní nehodě doporučujeme, aby všechny osoby opustili co nejdříve vozidlo a nezdržovaly se v blízkosti havarovaných vozidel. Pokud by hrozil výbuch nebo požár, je nutné,  aby všechny osoby opustily nebezpečný prostor - nejbližší okolí vozidla a informovaly nejbližší hasičskou stanici na lince 150.
V případě, že při dopravní nehodě jsou zraněny osoby, je povinností každého poskytnout první pomoc a zavolat na linku 155 a  tím  zajistit příjezd rychlé záchranné pomoci.
 

Dopravní nehoda není příjemným zážitkem, ale v žádném případě nesaháme po alkoholu, uklidňujících lécích apod.
Průběh vyšetřování by také zkomplikovala manipulace s vozidly, i když brání plynulosti silničního provozu.
Jako účastník nehody můžete opustit místo dopravní nehody jen tehdy, pokud jdete nehodu ohlásit na policii.
Doporučujeme získání a výměnu základních informací: registrační čísla vozidel, kontakty na řidiče, kontakty na svědky, pojišťovnu, máte-li možnost, vše si nafoťte. Vyplňte si před příjezdem policie „Záznam o dopravní nehodě“ a proveďte do něj nákres nehody v okamžiku střetu.
Máte povinnost na vyzvání policie předložit doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, testu na drogy, podrobit se lékařské prohlídce a odběru krve apod.
Máte právo vypovídat o nehodě později, můžete být nehodou otřeseni. Při výpovědi o dopravní nehodě uvádějte jen to, co s jistotou víte.
Protokol o dopravní nehodě si přečtěte a pokud vám je něco nesrozumitelného, zeptejte se a požádejte o případná doplnění, zapsání námitek apod.
Ptejte se na pro vás potřebné informace – kam odvezli zraněné, zda můžete pomoci, co bude s vozidlem , jaké budou další kroky, podmínky odtažení vozidla apod.
 

vytisknout  e-mailem