Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přednášková činnost

   

Nabídka přednášek a besed realizovaných policisty

Oddělení prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Kongresová 2, Praha 4, tel974 825 286-7, email: krpa.prevence@pcr.cz


 

Téma přednášek a besed mohou policisté upravovat podle aktuální bezpečnostní situace v dané lokalitě, případně je mohou přizpůsobit požadavkům žadatele (téma, délka přednášky). V případě Vašeho zájmu nám zašlete svou žádost na uvedený e-mail s konkrétním požadavkem (třída, počet tříd v ročníku, klub seniorů…), kontaktní osobou a telefonickým spojením na kontaktní osobu. Preventivní činnost poskytuje Policie ČR bezplatně! Obvyklé technické požadavky: vhodný prostor pro přednášku, projekční technika, ozvučení.

Tato nabídka obsahuje nejčastěji praktikovaná témata přednášek dle věku dětí.
Témata lze upravit na míru dle aktuálních potřeb školy a prostředí třídy.

                                                                                                               

                            

Mateřské školy

 • Seznámení s policií, základy dopravní výchovy, základní zásady bezpečného chování (kontakt s cizí osobou), nebezpečné předměty a nebezpečné nálezy.


 

Základní školy

I. stupeň

 • 1. třída - seznámení s policií, linky tísňového volání, základy dopravní výchovy, zásady bezpečného chování - přiblížení daných témat prací s Poldovými omalovánkami, nebezpečné nálezy.

           Přednáškový blok na 1 vyučovací hodinu.

 • 2. třída - seznámení s policií, tísňové linky (telefonní čísla), zásady osobní bezpečnosti, nebezpečné nálezy - test bezpečného chování.

Přednáškový blok na 1 vyučovací hodinu.

 • 3. třída - dopravní výchova s aktivními ukázkami a testy + po dohodě možnost výuky v dopravním koutku Muzea Policie ČR spojená s praktickou výukou na dopravním hřišti.

           Přednáškový blok na 1 vyučovací hodinu.  

 • 4. třída - tísňové linky, správné oznámení události, operační střediska. Nebezpečné
  nálezy -  zásady bezpečného chování při nálezu.

           Přednáškový blok na 1 vyučovací hodinu.

 • 5. třída – mezilidské vztahy a základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Film „Kvído“ - téma šikany ve škole ve formě příběhu dětí. Po zhlédnutí následuje diskuse k dané problematice.

Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu.

II. stupeň

 • 6. třída – problematika kyberšikany a komunikace v kyberprostoru, projekt „Tvoje cesta onlinem“ – nástrahy v kyberprostoru. Zneužití informací sdílených na síti a odpovědnost za něj, chování predátorů a typická oběť. Formy zajištění bezpečnosti na internetu.

Přednáškový blok na 2 vyučovací hodiny.

 • 7. třída – problematické chování dospívajících dětí, problematika cigaret a jiných návykových látek. Základy trestní odpovědnosti – sešit plný průšvihů, edukační film – „Na hory“.

           Přednáškový blok na 1 vyučovací hodinu.

 • 8. třída – trestná činnost dětí a mládeže - nejčastěji páchané trestné činy dětmi a mládeží. Trestní odpovědnost – pojem, odpovědnost, tresty v České republice. Občanský průkaz - povinnosti držitele. Drogy - mládeží nejčastěji užívané drogy, následky užívání drog. Edukační film, „Zpackané životy“, „Já chci domů“, „TOXI“

Přednáškový blok na 1-2 vyučovací hodiny (dle domluvy).

 • 9. třída – problematika návykových látek a s nimi spojené dopouštění se protiprávního jednání. Občanský průkaz - povinnosti držitele. Drogy - mládeží nejčastěji užívané drogy, následky užívání drog, alkoholu. Projekt „Tvoje cesta na čisto“.

Přednáškový blok na 2 vyučovací hodiny.


 

Střední školy

 • problematika návykových látek a s nimi spojené dopouštění se protiprávního jednání. Občanský průkaz - povinnosti držitele. Drogy - mládeží nejčastěji užívané drogy, následky užívání drog, alkoholu. Projekt „Tvoje cesta na čisto“.

Přednáškový blok na 2. vyučovací hodiny.


 

Senioři

 • zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma i venku. Praktické rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace v dané lokalitě. Problematika „šmejdů“. Problematika majetkové trestné činnosti – legendy. Problematika domácího násilí. Senioři v dopravě – řidič, cyklista, chodec. Možnost doplnění problematiky o film „Bezpečný věk“ a „Žít a nechat žít“ s besedou.

Kombinovaný blok na 1-2 hodiny. 

vytisknout  e-mailem