Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jakub - Workshopy pro pedagogy v České republice

Problematika domácího násilí páchaná především na dětech a ženách. 

„Děti mohou být nejen svědky domácího násilí, ale mohou být i oběťmi. Ať už je dítě svědkem nebo je jakékoli formě násilí vystaveno přímo, obojí má devastující účinky na jeho další vývoj. Na stránkách www.rosa-os.cz lze najít informaci, že dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně asi 40 000 dětí mladších 15 let.
S domácím násilím se setká až 38 % českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího násilí. Násilný rodič zaútočí i na své dítě ve 40 – 60 % případů. Následkem bývá snížené sebevědomí, naučená bezmocnost nebo naopak zvýšená hostilita a připravenost k agresivním reakcím.“

V roce 2017 se zástupci Policie České republiky podíleli na uskutečnění preventivního pilotního projektu s názvem „JAKUB – Workshop pro pedagogy v České republice“ věnovanému problematice domácího násilí páchané především na dětech a ženách.

Projekt vzešel z dlouhodobější spolupráce představitelů Policie České republiky a filmového režiséra Davida Vignera, který se svým tvůrčím týmem již desátým rokem přispívá k posílení prevence v naší zemi prostřednictvím preventivních filmů - Mezi stěnami (2007), Mezi nimi (2010), Sami (2012), Na hraně (2015), Jakub (2016).

Tento ojedinělý nekomerční projekt byl iniciován tvůrcem díla na základě kladných reakcí žáků a pedagogů základních a středních škol, které následovaly po projekcích filmu Jakub v roce 2016 a 2017 (více viz související články). Četné reakce účastníků projekcí poukázaly na skutečnost, jak je důležité téma domácího násilí ve společnosti neustále otevírat a veřejně na něj upozorňovat.

Tato důležitá společenská aktivita režiséra Davida Vignera, která má celonárodní dosah, významně napomáhá Policii České republiky pozitivně působit na širokou veřejnost, ovlivňovat jejich názory, postoje a chování a v neposlední řadě taktéž zvyšovat jejich povědomí o účinné ochraně proti tomuto rizikovému jevu.

Workshopy proběhly v měsících říjen až listopad v deseti krajských městech a byly vymezeny pro pedagogy v České republice zcela zdarma.

Záštitu nad akcí převzal policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D.

Workshop podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, krajské úřady v České republice, Policie České republiky, nezisková organizace ROSA, odborná veřejnost a další neziskové organizace.

Odborným garantem projektu byla PhDr. Věra Podhorná, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karviná, která byla v roce 2010 oceněna Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy za dlouhodobý přínos v oblasti dětské psychologie. Odbornou a metodickou podporu
za Policii České republiky poskytly organizační články Policejního prezidia ČR - odbor tisku a prevence, služba pořádkové a kriminální policie.

Cílem workshopu bylo zvýšit informovanost pedagogů o problematice domácího násilí a jeho trestněprávním rámci a podnítit diskuzi na školách v České republice na toto téma. Dalším záměrem realizátorů akce byla podpora aktivního řešení daného problému se žáky ve spolupráci s pedagogya vedením škol a školských zařízení, sociálními službami a dalšími zainteresovanými institucemi.

Program workshopu nabízel samotnou projekci preventivního filmu Jakub, jehož hlavní roli agresora ztvárnil oblíbený herec Jan Potměšil (viz trailer níže). Dále poskytl názornou ukázku, jak lze s filmem a manuály pro pedagogy pracovat ve školní výuce, informace o platných zákonných a legislativních normách, praktické preventivní rady a doporučení, údaje o možnostech oznámení protizákonného jednání a závěrečnou besedu s předními odborníky na danou problematiku (zástupci MŠMT, PČR, OSPOD, ROSA, BKB, intervenčních center, neziskových organizací).

Předmětný projekt vyvolal mezi odbornou veřejností velmi pozitivní ohlasy. Pedagogové především ocenili vysokou odbornou úroveň workshopu a komplexnost metodických a didaktických materiálů, interdisciplinární přístup a taktéž udržitelnost projektu. 

Velkým přínosem pro pedagogy byl přímý kontakt s policejními specialisty (kriminalisté zabývající se problematikou dětí a mládeží, styční důstojníci pro problematiku domácího násilí z pořádkové policie, policejní psychologové, preventivní pracovníci), kdy při vzájemné interakci prostřednictvím reálných policejních kazuistik a diskuze získávali pedagogičtí pracovníci velmi cenné informace, rady a podněty k danému tématu (charakteristika, znaky a formy domácího násilí, mýty o domácím násilí, související trestné činy a přestupky, postup PČR v rámci institutu vykázání, profil agresora a oběti, neoznámení trestného činu, nepřekažení trestného činu, formy oznámení trestného činu, křivé obvinění, zvlášť zranitelné oběti, práva obětí, bezpečnostní plán aj).

Autor projektu pan David Vigner při svém závěrečném vyhodnocení projektu v rámci posledního workshopu pro pedagogy v Praze vyzdvihl mimořádný přínos Policie České republiky, která nese podle právní úpravy platné od 1. 1. 2007 plnou odpovědnost za prvotní zásah v řešení domácího násilí a plní tak nezastupitelnou roli při ochraně majetku, zdraví a života zúčastněných osob se zřetelem na zvlášť zranitelné oběti, především nezletilé děti.

Dále ocenil záštitu pana policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D. a finanční podporu projektu ze strany Policie České republiky. Rovněž ocenil skutečnost, že díky Policii České republiky se v rámci projektu podařilo rozšířit velmi cennou diskuzi o problematice domácího násilí, institutu vykázání a možnostech řešení dané problematiky v praxi. Dále prezentoval uznání k vysoké odborné úrovni a disciplíně policistů v jednotlivých krajích. V neposlední řadě pak vyzdvihl celkovou úroveň spolupráce s  Policií České republiky, která trvá již od roku 2015.

V závěru svého vystoupení pan David Vigner prezentoval ideu, že na základě získaných zkušeností při realizaci projektu je velmi pravděpodobné, že workshopy pro pedagogy budou pořádány v obdobné modifikaci též v budoucnu.

kpt. Mgr. Renata Šanderová
odbor tisku a prevence
Policejní prezidium ČR

Sociální sítě:
Jakub - Workshop pro pedagogy v pořadu Snídaně s Novou
Upoutávka na film Jakub (PČR)
Film Jakub (2016) – trailer

Související články:
Násilníci, třeste se: učitelé mají k ruce Jakuba (DENÍK:CZ)
Střední Čechy /VIDEO/ – Škoda rány, která padne vedle. Tohle pravidlo se ve školách už dávno neuplatňuje – a nemělo by platit ani doma.
Tancem proti násilí // One Billion Rising Prague (PP ČR)

Odkazy do noveho okna

Jakub - Workschop pro pedagogy

Jakub - Workschop pro pedagogy 

Detailní náhled

Jakub - Workschop pro pedagogy

Jakub - Workschop pro pedagogy 

Detailní náhled

Jakub - Workschop pro pedagogy

Jakub - Workschop pro pedagogy 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem