Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ajaxův zápisník

Projekt určený pro žáky 2. tříd základních škol.
 

AJAX.bmp

„Ajaxův zápisník“ je prevenitvní projekt, jehož cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku; průvodce jim dělá policejní pes Ajax.

Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku předcházet různým sociálně patologickým jevům např.

  • šikaně,
  • alkoholu a nealkoholovým drogám,
  • hazardním hrám apod.

Seznamují se také s běžnými každodenními záležitostmi

  • pohyb v silničním provozu,
  • vlastní bezpečnost.

 

Žáci dostávají zápisník, s kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili.

Obsah zápisníku
Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata jsou zařazena vhodně vzhledem k věku žáků. Malí školáci se postupně seznamují s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají "svého policistu" a navykli si na práci se zápisníkem.

Září
Seznámení se s Policií ČR, tj. s uniformou policisty, jeho prokazováním na veřejnosti, složkami Policie ČR a její technikou. Osvojují si důležitá telefonní čísla na integrovaný záchranný systém.
Pomůcky - fotografie jednotlivých policejních složek a vzor pistole.

Říjen
Dopravní tématika - chodec. Zdůrazňují se zásady správného pohybu po komunikacích, jak po silnici, tak po chodníku. Žáci se učí základní dopravní značky a také pokyny policisty, pro případ nefunkčnosti světelné signalizace na křižovatce.
Pomůcky - dopravní značky, stavěcí terč a reflexní vesta.

Listopad
Vlastní bezpečnost - bezpečnost dětí ve škole, doma a na ulici. Žáci jsou upozorňovány na správné chování při setkání s cizími osobami.
Prosinec
Téma "Co se smí a nesmí", žáci probírají pravidla chování dětí, která musí dodržovat doma či ve škole a jaké sankce a tresty následují v případě porušení těchto pravidel. Informace o věkové hranici trestní odpovědnosti v České republice.

Leden
Téma "Děti a trestné činy", které je přizpůsobeno této věkové kategorii. Probírají se trestné činy, které se bezprostředně dotýkají či mohou dotknout dětí, např. krádež, loupež, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, podvod (podepisování žákovské knížky či úkolů), pomluva, pytláctví, šíření poplašné zprávy.
Pomůcky - trestní zákon, kdy se žáci seznamují s případnými tresty za konkrétní trestný čin.

Únor
Problematika mezilidských vztahů - šikana. Tito malí žáci si ještě nedokáží představit takovéto jednání.
Pomůcky - filmový příběh, ukazující reálné situace natočené dle skutečné události.

Březen
Dopravní tématika - cyklista. Připomíná se nutnost nošení ochranné přilby, ochranných prvků - chráničů, reflexních označení, dále znalost dopravních předpisů, včetně dopravních značek a samozřejmě všeobecná bezpečnost na komunikacích.
Pomůcky - malý dopravní test.
Duben a květen
Probírají se závislosti na alkoholu, kouření, hazardních hrách a drogách. Je zde velice nutná opatrnost při vykládání této problematiky a volení správných slov. Upozorňuje se především na následky a nato, co je trestné. Vysvětluje se základní rozdělení drog, jak vypadají, jak se aplikují, jaké jsou následky a s tím související pojmy.
Pomůcky - drogový kufřík.

Červen
Bezpečné prázdniny.

 

vytisknout  e-mailem