Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

A) Oznamování ubytování cizince ubytovatelem prostřednictvím dálkového přístupu přes Internet (Ubyport)

Jste ubytovatel? Je Vaší povinností oznamovat ubytování cizince. Cizincem je každý, kdo není občanem České republiky, tj. bez ohledu na to, zda je občanem členského státu Evropské unie nebo jakéhokoli jiného státu.

Máte ubytování jako předmět svojí podnikatelské činnosti? Potom jste jako ubytovatel povinen oznamovat ubytování cizince prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace Ubyport.

Co potřebuji k oznamování ubytování cizince prostřednictvím aplikace Ubyport? Registraci.

Jak získám registraci? Vyplníte formulář „Žádost o registraci ubytovacího zařízení“, který je na Internetu – formulář

Kde získám registraci? Pouze na Ředitelství služby cizinecké policie:

- adresa elektronické pošty (e-mailu): reguby@pcr.cz včetně elektronického podpisu

- adresa datové schránky: ybndqw9

- adresa klasické pošty: Olšanská 2, 130 51 Praha 3

a to zasláním vyplněného formuláře „Žádost o registraci ubytovacího zařízení“ ; tato žádost bude vyřízena do 30 dnů ode dne podání. 

„Žádost o registraci ubytovacího zařízení“ Ředitelství služby cizinecké policie vyřídí tak, že zašle ubytovateli „Protokol o zřízení přihlašovacích údajů“ na adresu elektronické pošty (e-mailu), kterou žadatel jako kontaktní uvedl v této žádosti.

Jak mám oznamovat ubytování cizince prostřednictvím aplikace Ubyport po registraci?

- Na Internetu na adrese: https://ubyport.policie.cz se Vám zobrazí úvodní stránka aplikace Ubyport.

- Kliknutím na text „Přihlášení do systému“ si zobrazíte další stránku s názvem „Zadejte své přihlašovací údaje“.

- Do rubriky „Přihlašovací jméno“ a rubriky „Heslo“ vepište přihlašovací jméno a heslo, které jste obdržel při registraci.

- Ze čtverečkovaného obrázku na obrazovce nabízený kód barevných písmen a číslic vepište do rubriky „Opište kód z obrázku“.

- Tlačítkem „Přihlásit“ se Vám zobrazí stránka se zatrhávátkem „IDUB“ a tlačítkem „Pořizování dat (formulář)“ a tlačítkem „Import dat (UNL soubor)“.  

Jak mám začít? Kliknutím na zatrhávátko zaškrtnete identifikátor ubytovacího zařízení (IDUB); POZOR, máte-li více ubytovacích zařízení a k nim registrovaných více identifikátorů ubytovacích zařízení (IDUBů), zvolte ten, ze kterého oznamujete ubytování cizince. Potom zvolte tlačítko „Pořizování dat“ a zobrazí se Vám „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince“.

Jak mám vyplnit „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince“? Přesně podle návodu.

Co mám dělat s vyplněným „Elektronickým přihlašovacím tiskopisem cizince? Zmáčknout tlačítko „Přidat do seznamu“ zobrazené pod tiskopisem a cizinec se zobrazí v seznamu dole, přičemž se Vám „vyčistí“ tiskopis a zůstanou jen data (rubriky „Účel pobytu“, „Datum od …“, „Datum do …“, „Státní občanství“), která se zpravidla opakují, abyste je nemusel psát znovu, na příklad společně ubytované členy rodiny. Do seznamu lze vložit pouze deset cizinců a potom se musí odeslat. POZOR i jednoho cizince je nutno vložit do seznamu.

Jak mám opravit chybu? V seznamu jsou tlačítka „Edit“ a „Del“.

Tlačítko „Edit“ zobrazí Vámi s chybou vyplněný Elektronický přihlašovací tiskopis cizince, ve kterém můžete provést změny a pak jej tlačítkem „Přidat do seznamu“ znovu vrátit do seznamu.  

Tlačítko „Del“ umožní záznam smazat.

Jak mám odeslat seznam cizinců? Zmáčknout dole pod seznamem tlačítko „Odeslat seznam“.

Co dělat po odeslání seznamu cizinců? Zmáčknout tlačítko „Zobrazit doručenku – PDF“, které doručenku zobrazí a tuto doručenku vytisknout a založit jako jeden z listů Domovní knihy, kterou je povinnost v ubytovacím zařízení vést.

To je vše co je potřebné provést ke splnění povinnosti oznámit ubytování cizince ubytovatelem na Policii České republiky podle § 100 písm. c), § 102 odst. 2 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Jak mám pokračovat v oznamování ubytování cizinců dále? Zmáčknout tlačítko „Pokračování v činnosti“ a zobrazí se „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince“.

Jak ukončit aplikaci Ubyport? Kliknout vpravo nahoře na tlačítko „Odhlásit“.

Co mám dělat, když mi nejde funkcionalita Internetové aplikace Ubyport „webové služby“(propojení serveru ubytovatele se serverem Policie České republiky) nebo funckionalitu Internetové aplikace Ubyport dávkový „import dat UNL soubor“ (kdy jsou oznamovány údaje po skupinách cizinců)? Máte-li alespoň jeden počítač připojený k Internetu, oznamujte ubytování prostřednictvím funkcionality Internetové aplikace Ubyport „digitální formulář“, tj. naklávesnici počítače vyplňujte digitální formulář přihlašovacího tiskopisu pro každého jednotlivého ubytovaného cizince, jak stanoví § 102 odst. 2 písm. c) a odst. 3 zákonač. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů. Nemáte-li přístup k Internetu, oznamujte ubytování cizince prostřednictvím papírového přihlašovacího tiskopisu, který předložíte ohlašovacímu orgánu,tj. odboru cizinecké policie místně příslušného krajského ředitelství Policie České republiky.
 
Co mám dělat, když mi nejde počítač? Vyplnit papírový přihlašovací tiskopis, který cizinec vlastnoručně podepíše, a jedno jeho vyhotovení předložit nikoli Ředitelství služby cizinecké policie ale místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky (adresa ubytovacího zařízení se musí nacházet v daném kraji), druhé vyhotovení papírového přihlašovacího tiskopisu uložit jako jeden z listů Domovní knihy, kterou je povinnost v ubytovacím zařízení vést.

vytisknout  e-mailem