Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

8. žádost

   V rámci prověření elektronických evidenčních systémů Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát Chrudim bylo zjištěno, že výše uvedené pozemkové parcele č. 882/1 – místní komunikace „2c“ nebylo vydáno žádné vyjádření k umístění pevné překážky ve smyslu ust. § 29 odst. 2 zák. č.13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K umístění pevné překážky na pozemkové parcele č. 75 v k. ú. obce Hamry, vedené v pasportu jako místní komunikace „2d“, se orgán policie ve smyslu ust. § 29 odst. 2 zák. č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vždy vyjádřil s nesouhlasným stanoviskem.
 
   Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že ze strany orgánu policie nedošlo k rozdílným stanoviskům, neboť k prvnímu případu se nikdy nevyjadřoval a ve druhém případě vydal vždy nesouhlasné stanovisko.

vytisknout  e-mailem