Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

75 let policejního letectva

Dne 1. července 1935 byla výnosem MV č. 45.866/13-1935 zřízena československá letecká policie, jejíž výkon byl svěřen četnictvu. Letos je tomu tedy 75 let od doby, kdy policejní složky začaly využívat vzdušné dopravní prostředky k plnění úkolů při zajištění vnitřní bezpečnosti naší republiky. 

Četnických leteckých hlídek bylo na počátku zřízeno pět – v Chebu, Růžodole u Liberce, Hradci Králové, Dolním Benešově u Opavy a ve Vajnorech u Bratislavy. Od samého počátku stál u jejich zrodu major Antonín Vlk, který se stal také jejich velitelem. Původní plán na zřízení celkem patnácti leteckých hlídek, které by pokryly celé území Československé republiky, ztroskotal na politické situaci konce 30. let. Smutný konec četnických leteckých hlídek přišel oficiálně 31. března 1939, tedy 2 týdny po vzniku protektorátu.
 
Po skončení 2. světové války bylo v roce 1946 zřízeno bezpečnostní letectvo, zahrnující velitelství letectva sboru národní bezpečnosti při ministerstvu vnitra, letecké oddíly a letecké hlídky. V jeho čele stál opět Antonín Vlk, tentokrát už v hodnosti plukovníka. V úkolech bezpečnostního letectva se odrážel jak vývoj letecké techniky, tak i potřeby doby a vývoj politické situace na našem území. Letecké hlídky tak prováděly ochranu vzdušného prostoru proti cizím letounům, dozor nad civilními aerokluby, pomáhaly při živelných pohromách, ale také pátraly po banderovcích a dalších pachatelích trestné činnosti. Prováděly také kurýrní službu. Nově přibylo do úkolů bezpečnostního letectva i zajišťování bezpečnosti leteckým doprovodem při cestách vládních činitelů a v některých případech i jejich přeprava.
 
Přelomem v činnosti policejního letectva se stalo zavedení vrtulníků, kterými byla původní víceúčelová, pozorovací a kurýrní letadla postupně zcela nahrazena. Mezi slavné vrtulníky nedávné minulosti patří legendární lehké vrtulníky Mi-2 a vrtulníky těžké kategorie Mi-8. V současné době jsou policejním letectvem používány dva typy vrtulníků – střední hmotnostní kategorii zastupuje Bell-412 HP/EP a lehkou hmotnostní kategorii zastupuje EC 135 T2+.
 
Pojem bezpečnostní letectvo v sobě v průběhu let zahrnoval různé názvy – podle toho, jak se postupně měnila organizace a statut policejních letadel. Letecké hlídky SNB (1946-1950) nahradil Letecký oddíl Ministerstva vnitra (1951-1979). Následovala další změna na Leteckou správu Federálního ministerstva vnitra (1979-1988) a posléze na Leteckou správu SNB (1988-1989). Změna politické situace se odrazila i v názvu policejního letectva. Poslední československý název zněl Letecká služba Federálního policejního sboru (1990-1992). Od roku 1993 až do současnosti je používán název Letecká služba Policie České republiky.
 
Na rozdíl od názvu se v průběhu uplynulých 75 let prakticky nezměnilo základní poslání policejního letectva ani vnější označení policejních letadel. V současné době zasahují policejní vrtulníky například při pátrání po osobách, monitoringu dopravní situace, létají jako letecká záchranná služba při záchraně lidských životů i jako prostředek pro rychlý zásah policejních zásahových jednotek. Nenahraditelné bývá i nasazení vrtulníků Letecké služby PČR při živelných katastrofách na našem území, jakými jsou například povodně. Další významnou činností je hašení požárů v těžce přístupných oblastech, a to nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
 
Po celou dobu své existence jsou policejní vzdušné prostředky označeny specifickým symbolem – státní vlajkou ve tvaru sférického trojúhelníku.
 
Historické snímky policejní letecké techniky najdete v naší fotogalerii.
 
Ohlédnutí za vývojem policejního letectva a podrobné vyjádření k činnosti Letecké služby Policie České republiky z pohledu jejího ředitele plk. JUDr. Vladimíra Panenky najdete v příloze.
 
Tiskovou zprávu z akcí konaných v rámci oslav 75. výročí najdete zde.
 
Prezentaci, která mapuje 75 let policejního letectva, naleznete v příloze pod tímto článkem (soubor s názvem Prezentace, formát PDF).
 
 

 
 
kpt. Mgr. Jan Melša
tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR

vytisknout  e-mailem