Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

§ 7 odst.1) z.č. 13-1997Sb

Právní úprava:

§ 7 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. 

Komentář:

Při řešení omezení veřejného přístupu je nutné správně vyhodnotit obecný zájem na užívání pozemních komunikacích (zejména na venkově – polní a lesní cesty spojující větší oblasti a zajišťující prostupnost území), ale nemůže docházet k přílišnému omezení práv soukromých vlastníků, nebo značnému poškozování jejich majetku. Jsou známy případy, kdy vlastníkovi účelové komunikace vzniká újma (poškozování krytu komunikace – vyjeté koleje) ve vztahu k jejímu užívání těžkými vozidly např. v souvislosti s těžbou dřeva v lese nebo stavební činností v blízkém okolí. Omezení veřejného přístupu může být provedeno fyzicky (např. brána, závora, pevná překážka atd.) nebo právně (např. instalace příslušného dopravního značení). 

Obsah podání:

  • Odůvodněná žádost

  • Technická zpráva, včetně provozního řádu

  • Výkresová dokumentace

    • Mapa širších vztahů

    • Dopravní situace

  • Fotodokumentace

    • Stávající stav  

vytisknout  e-mailem