Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

34 - Žádost o informace k měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999Sb. 

Žádost č.34
Dne 29. prosince 2022 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), v rámci které žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:
„Žádám o zaslání Stanoviska Policie České republiky, kterým Policie České republiky opravňuje obecní policii k měření na území obce Býšť (tj. určuje místa k měření dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb.).“.

Krajské ředitelství žádost žadatele posoudilo a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje žadateli požadované informace, tj. sdělení, na základě kterých byla určena místa k měření rychlosti na území obce Býšť (viz příloha č. 1 a č. 2). Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel jednoznačně nespecifikoval období, za které mají být požadované informace poskytnuty, zasílá krajské ředitelství žadateli sdělení k určení místa k měření rychlosti na území obce Býšť na období let 2022 a 2023. Krajské ředitelství současně upozorňuje, že vymezené úseky v katastrálním území ostatních obcí, které byly určeny k měření rychlosti Městskou policií Sezemice, byly z předmětných sdělení v souladu s žádostí žadatele vymazány.
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě - Příloha č.1 a Příloha č.2.

vytisknout  e-mailem