Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

32. Žádost o informace k soudnímu znalci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost č. 32
Dne 18. října 2022 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), které se týkají MUDr. Jana Veleka, soudního znalce pro obor zdravotnictví, se sídlem Do Zámostí 958/63, 326 00 Plzeň. Žadatel konkrétně požaduje poskytnutí následujících informací:

„a) V kolika řízeních v letech 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 bylo Vaším ředitelstvím policie zadáno zpracování znaleckého posudku tomuto soudnímu znalci.

b) Žádáme o poskytnutí spisových značek těchto řízení.“.

Krajské ředitelství žádost žadatele posoudilo a po lustraci v příslušném informačním systému sděluje, že v požadovaném období nebylo tomuto znalci zadáno zpracování znaleckého posudku žádným organizačním článkem krajského ředitelství. Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě.

vytisknout  e-mailem