Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

30 let Policie České republiky

Policie České republiky si v roce 2021 připoměla 30. výročí svého vzniku. Nahlédněte na významné události z naší historie. 

Významné události měsíce července 1991 - 2021
1. července 1993 někdejší Ústřední hudba Federálního ministerstva vnitra získala nový název: Hudba Hradní stráže a Policie České republiky. Tento velký dechový orchestr byl založen v roce 1945 a od 1. ledna 1996 je začleněn do policejního prezidia. Zajišťuje hudební doprovod státních ceremonií na Pražském hradě, účinkuje při slavnostních příležitostech a společenských událostech pořádaných ministerstvem vnitra nebo policií a úspěšně reprezentuje českou hudební kulturu. Červenec 01.png
1. července 2000 byly z působnosti Policie České republiky vyňaty některé správní agendy, konkrétně evidence obyvatel, včetně hlášení změn pobytu, a vydávání občanských průkazů. Ke stejnému datu služba cizinecké a pohraniční policie ukončila evidenci a vydávání cestovních pasů. Všechny tyto činnosti byly převedeny na civilní složky ministerstva vnitra. Vydávání osobních a cestovních dokladů převzaly nejprve okresní úřady a po nich později obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Červenec 02.png
1. července 2001 nabyl účinnosti zákon č. 137/2001Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zákon upravil poskytování ochrany a pomoci osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Umožňuje zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, její osobní ochranu, přestěhování a pomoc při sociálním začlenění v novém prostředí. V rámci policie zvláštní ochranu zajišťuje Útvar speciálních činností. Červenec 03.png
1. července 2004 byl zřízen Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality, označovaný také jako „finanční policie“. Tento útvar služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností se specializoval na odčerpávání zisku plynoucího pachatelům ze závažné trestné činnosti a na zamezení legalizace výnosů kriminálního původu, tedy „praní špinavých peněz“. K 1. lednu 2007 byl zrušen a jeho působnost byla rozdělena mezi policejní prezidium a ostatní útvary Policie České republiky. Červenec 04.png
1. července 2006 vešla v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zavedla především bodové hodnocení porušení povinností stanovených tímto zákonem. Jeho účelem je sledování opakovaného páchání přestupků a trestných činů v silničním provozu. Při dosažení 12 bodů řidič pozbývá odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Vedle jiných změn novela také vrátila policistům oprávnění zadržet řidičský průkaz. Červenec 05.png
1. července 2010 si Policie České republiky připomněla 75. výročí vzniku bezpečnostního letectva. Soudobé policejní vrtulníky nesou stejný výsostný znak v podobě sférického trojúhelníku a stejná imatrikulační písmena červené barvy jako stroje četnických leteckých hlídek zřízených v roce 1935. Letecká služba se stala součástí Policie České republiky 1. ledna 1993 a od 1. ledna 1994 je samostatným útvarem s celostátní působností poskytujícím vzdušnou podporu policejním akcím. Červenec 06.png
1. července 2011 Pyrotechnická služba začala plnit své úkoly na území České republiky prostřednictvím dvou pracovišť v Praze a Olomouci, specializovaných na prověřování podezřelých předmětů a likvidaci nástražných výbušných systémů, a pěti expozitur v Brně, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Teplicích a Milovicích, specializovaných na zajišťování nálezů munice a jejich likvidaci. 1. září 2017 přibyla další muniční expozitura Brdy v souvislosti se zrušením stejnojmenného vojenského újezdu. pyro znak.jpg
1. července 2014 byl uveden do provozu centrální registr zbraní, neveřejný informační systém spravovaný Policií ČR a určený k výkonu státní správy ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu. Registr na základě zákona o zbraních sleduje celý „životní cyklus“ každé zbraně, veškerého střeliva a veškeré munice od jejich výroby nebo převzetí od subjektu, na který se zákon o zbraních nevztahuje, až po jejich předání takovému subjektu, vývoz z ČR nebo zničení. 1.7.png
1. července 2015 vznikl nový útvar Policie ČR s celostátní působností, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Do jeho působnosti patří profesní vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, počínaje základní odbornou přípravou, služební příprava policistů, ale také organizace policejního sportu. Útvar připravuje a realizuje vzdělávací programy a projekty, koordinuje činnost školních středisek a odborů služební přípravy krajských ředitelství policie a pořádá sportovní soutěže. 1.7b.png
1. července 2018 byla zahájena realizace projektu „Národního centra pro kontrolu dokladů“ financovaného z Fondu pro vnitřní bezpečnost Evropské unie. Specializované pracoviště Ředitelství služby cizinecké policie zahájilo činnost 8. prosince 2020. Vede přehled cestovních dokladů vydaných ČR a dalšími státy světa, soustřeďuje data o neregulérních, padělaných či pozměněných dokladech, vyhodnocuje údaje o způsobech jejich zneužívání a zpracovává analýzy usnadňující jejich odhalování. 1.7c.jpg
1. července 2019 nabyla účinnosti novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která nově zařadila mezi složky služebního příjmu příslušníků těchto sborů stabilizační příplatek určený těm, kteří vykonávají službu v regionech s největším podstavem. V rámci Policie ČR se stabilizační příspěvek v roce 2020 pohyboval v rozmezí od 2 500 do 5 000 Kč. Už 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela téhož zákona, která zavedla náborový příspěvek v částce 30 000 až 150 000 Kč. 03.png
5. července 2020 zahynul během plnění služebních úkolů v Praze pprap. Pavol Kikloš, příslušník Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Měl před svatbou. Do služebního vozidla projíždějícího ulicí 5. května ve vysoké rychlosti zezadu narazila řidička osobního vozu pod vlivem alkoholu. Při dopravní nehodě další dva členové osádky služebního vozidla utrpěli vážná zranění. Viníkovi se nic nestalo. Za 30 let existence Policie ČR padlo při výkonu služby 95 jejích příslušníků. _KOP9983.jpg
6. července 1997 zasáhly Českou republiku prudké deště, které vyvolaly rozsáhlé povodně. Zvlášť ničivé následky měly na východě území státu. V povodí Moravy a Odry během několika dnů spadla až polovina obvyklého ročního úhrnu srážek. Záplavy postihly stovky obcí a způsobily smrt 49 lidí. Jejich smutným symbolem se stala obec Troubky. Do záchranných prací se zapojily všechny složky policie. Vrtulníky Letecké služby nalétaly celkem 226 hodin a z nepřístupných míst evakuovaly 1 164 osob. Červenec 07.png
9. července 2002 se na policejní služebnu ve Vimperku dostavil v minulosti vícekrát trestaný muž a oznámil, že byl najat, aby zlikvidoval redaktorku celostátního deníku vycházejícího v Praze. Policisté ihned poskytli novinářce ochranu a do deseti dnů pozatýkali skupinu osob, které si měly vraždu objednat. Vrchní soud v Praze třem z nich uložil tresty odnětí svobody v délce 12 let. Motivem přípravy vraždy měly být investigativní články o jednom z odsouzených, bývalém vysokém vládním úředníkovi. Červenec 08.png
9. července 2004 kriminalisté zatkli v Ústí nad Labem dva mladé muže a obvinili je  z dvojnásobné vraždy spáchané v únoru téhož roku v Praze. Vladislav R. a Aleš. L. uškrtili své dva spolubydlící, jejich těla rozřezali a jedno dokonce zčásti uvařili, aby odstranili měkké tkáně a ztížili tak identifikaci oběti. Ostatky pak zakopali v pražské ulici V Olšinách, kde je o několik měsíců později při zemních pracích náhodně objevili dělníci. Soud poslal oba do vězení, prvního na 25 a druhého na 15 let. Červenec 09.png
14. července 1995 potápěčivyzvedli ze dna Orlické přehrady pod Žďákovským mostem první sud obsahující ostatky lidského těla. V příštích dnech byly z vody vyloveny další dvě oběti, jedna v sudu a druhá v roli drátěného pletiva. Policie odhalila gang takzvaných „orlických vrahů“ a jeho členům prokázala pět dokonaných vražd spáchaných ze zištných důvodů v letech 1991-1993. Tři z nich byli odsouzeni k výjimečným trestům. Ludvík Č. na doživotí, Vladimír K. na 25 a Karel K. na 21 let. Červenec 10.png
15. července 1991 nabyl účinnost zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, přijatý Českou národní radou 21. června téhož roku. Během léta nově vzniklý bezpečnostní sbor změnil barvy služebních vozidel. Dosavadní žlutobílá barevná kombinace byla nahrazena bílou barvou se zeleným pruhem na bocích. Nákladní a některá nejstarší osobní auta byla ponechána v původním žlutobílém provedení, pouze písmena VB nahradil nápis POLICIE. Poslední takové vozy byly vyřazeny v roce 1996. Červenec 11.png
16. července 2003 Okresní soud v Chebu uložil pouze podmíněný trest odnětí svobody muži, který 13. září 2001, tedy dva dny po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku, zavolal do České televize a na Ministerstvo vnitra České republiky a vyhrožoval otrávením zdrojů pitné vody. Nespecifikoval však žádné požadavky. Vodohospodáři zkontrolovali vodní nádrže, vodárny a rozvody pitné vody po celé zemi. Žádnou kontaminaci nezjistili. Policie dopadla pachatele během 24 hodin. Červenec 12.png
16. července 2004 lupič ozbrojený pistolí a dvěma ručními granáty přepadl banku v Havlíčkově Brodě. Dvakrát vystřelil do vzduchu a vynutil si vydání hotovosti. K bance zatím dorazila policejní hlídka a pronásledovala pachatele prchajícího z místa činu. Lupič na policisty střílel a pak proti nim hodil granát. Policejní vozidlo zasáhl celkem 11 střelami a dalšími střepinami granátu. Samotní policisté vyvázli bez zranění. Pachatel nakonec použil druhý granát proti sobě. Byl na místě mrtev. Červenec 13.png
17. července 2007 proběhla závěrečná fáze operace „Cool“ zaměřené proti skupině pachatelů, jejichž trestná činnost spočívala v nelegální produkci a distribuci tabákových výrobků na území České republiky. Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality společně s celníky provedli sérii domovních prohlídek, zajistili tuny tabáku, milióny kusů padělků cigaret, strojní vybavení a komponenty k jejich výrobě. Zadrželi 5 osob, které zkrácením daní měly způsobit škodu 98 miliónů korun. Červenec 14.png
18. července 1996 Krajský soud v Ostravě uložil výjimečný trest odnětí svobody na doživotí občanu Slovenské republiky Jurajovi K. Uznal ho vinným ze dvou vražd. Juraj K. přišel v létě 1989 z okolí Rožňavy za prací na severní Moravu. Kriminalisté prokázali, že v květnu 1995 v hádce kvůli 350 korunám usmrtil vlastního strýce a o měsíc později pro zhruba stejný finanční obnos a pár kusů šatstva zavraždil dalšího muže. Obě vraždy spáchal sekerou. Bylo mu tehdy teprve 24 let. Červenec 15.png
20. července 2016 se hlídka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě – Hrušově střetla s mužem, který se rozhodl bránit exekuci se samopalem v ruce. Na zahradě svého domku postřelil policistu, soudního exekutora a úřednici městského obvodu. Zraněný policista mu naštěstí dokázal zabránit v další střelbě a jeho kolega pachatele zneškodnil. Zákrok hlídky zabránil většímu krveprolití. V domě byly nalezeny další střelné zbraně, nabité a položené na okenních parapetech. 20.7.png
22. července 2003 došlo v obci Litvínovice na Českobudějovicku k trojnásobné vraždě. Ladislav P. a jeho syn John zastřelili na ulici tři své sousedy a z místa činu utekli. O dva dny později zásahová jednotka policie zadržela oba v Praze, v zahradní restauraci na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ladislav a John P. měli se svými sousedy dlouhodobě konflikty. Jejich oběti byly členy rodiny, která dříve poskytla pomoc bývalé ženě Ladislava P. Soud vyměřil otci 25 a synovi 11 let odnětí svobody. Červenec 16.png
22. července 2006 vypukl v Národním parku České Švýcarsko rozsáhlý lesní požár. Postupně zachvátil více než 20 hektarů lesa v okolí Jetřichovic na Děčínsku. V obtížně přístupném terénu pískovcových skal, roklí a kaňonů po celý týden s ohněm bojovalo několik set profesionálních i dobrovolných hasičů. Do boje byly nasazeny také vrtulníky Letecké služby Policie České republiky, které provedly celkem 717 cílený shozů hasicí látky. Ničivý požár byl způsoben odhozeným nedopalkem cigarety. Červenec 17.png
22. července 2008 kriminalisté zadrželi v Plzni šestatřicetiletého muže a obvinili ho z vydírání. Začátkem června téhož roku na parkovišti před obchodním centrem Černý Most v Praze nastražil v odstaveném osobním voze výbušný systém a pak vydíral banku, jejíž pobočka sídlí v obchodním centru. Vyhrožoval výbuchem a požadoval 13 a půl milionu korun. Nástražný výbušný systém byl plně funkční a neexplodoval jen náhodou. Vyděrač peníze od banky neobdržel a soud ho poslal do vězení na pět let. Červenec 18.png
22. července 2015 došlo k dopravní nehodě na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku. Vlak SuperCity narazil do kamionu s polskou registrační značkou naloženého železnými plechy. Vyšetřování moravskoslezských kriminalistů ukázalo, že řidič kamionu vjel na přejezd nehledě na světelnou signalizaci a zůstal stát mezi závorami. Ve vlaku zahynuli 3 cestující, dalších 25 bylo zraněno. Řidič kamionu vyvázl nezraněn. Soud mu za obecné ohrožení uložil trest odnětí svobody na 8,5 roku. 22.7.jpg
25. července 2011 v lesích kolem Ptačího potoka na Klatovsku začala těžba dřeva v porostech napadených kůrovcem. Ekologičtí aktivisté označili kácení stromů na území Národního parku Šumava za nelegální a tři týdny mu bránili blokádou. Příslušníci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje proti nim opakovaně zasáhli a vyvedli je z lesa. Aktivisté prohlásili svůj protest za projev práva shromažďovacího a postup policistů napadli žalobou. Krajský soud v Plzni v lednu 2018 žalobu zamítl. kurovec.jpg
26. července 2010 švýcarští policisté zadrželi v alpském středisku Svatý Mořic českého podnikatele Tomáše P. hledaného na základě evropského zatykače. Tomáš P.  v České republice pravomocně odsouzený za hospodářskou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nenastoupil výkon trestu a skrýval se v zahraničí. Kriminalisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odhalili jeho úkryt a informovali švýcarské kolegy. Česká republika požádala Švýcarsko o jeho vydání. Červenec 19.png
29. července 2005 byla na louce u osady Mlýnec na Tachovsku zahájena technoparty CzechTek 2005. Organizátoři akce si louku pronajali od majitele, avšak její účastníci neoprávněně užívali také sousední pozemky. Majitelé pozemků podali na účastníky technoparty trestní oznámení a policie po marných výzvách vyklidila prostor za použití donucovacích prostředků. Zkušenosti z tohoto zásahu přivedly policii k vytvoření antikonfliktních týmů, které přispívají k řešení podobných situací bez použití násilí. Červenec 20.png
30. července 2013 byla v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada nalezena mrtvá těla dvou českých turistek, matky a její nezletilé dcery. Podle egyptských úřadů podlehly otravě. Petr K., manžel první a otec druhé oběti, se vrátil z Egypta až za tři měsíce. Moravskoslezští kriminalisté se začali případem zabývat nezávisle na egyptských úřadech a v únoru 2014 obvinili Petra K. z dvojnásobné vraždy elektrickým proudem. Krajský soud v Ostravě mu uložil trest odnětí svobody v trvání 28 let. _KOP9938.jpg

vytisknout  e-mailem