Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

28. Žádost o informace týkající se přestupků spáchaných v souvislosti s porušením § 52 zákona č. 361/2000 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost č. 28
Dne 26. srpna 2022 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel žádá o poskytnutí informace ohledně počtu přestupků spáchaných v souvislosti s porušením § 52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) v rámci obvodního oddělení Přelouč, územního odboru Pardubice, krajského ředitelství.

Krajské ředitelství k podané žádosti předně uvádí, že žadatel nespecifikoval období, za které mají být požadované informace poskytnuty. Krajské ředitelství proto v souladu s délkou promlčecí doby přestupků podle § 30 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vyhledalo požadované informace za dobu 3 let zpětně ode dne podání žádosti, tj. za dobu od 26. srpna 2019 do 26. srpna 2022. Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje, že podle informačních systémů krajského ředitelství bylo ve výše uvedeném časovém období řešeno celkem 13 přestupků souvisejících s přepravou nákladu podle § 52 zákona o silničním provozu. Zjištěná protiprávní jednání byla následně řešena v rámci příkazního řízení uložením pokuty. Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě.

vytisknout  e-mailem