Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

§ 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.

Právní úprava:

§ 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Zvláštní užívání

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad. 

Komentář:

Příslušný silniční správní úřad by si měl na základě vyhodnocení žádosti o zvláštní užívání komunikace ve vztahu k ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu vyžádat v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.)souhlas místně/věcně příslušného orgánu Policie ČR. 

Obsah podání:

 • Žádost

  • Termín uskutečnění ZÚK

  • Popis a charakteristika

 • Výkresová dokumentace

  • Situace s uspořádáním uličního prostoru (odlišení funkčních ploch, okótování šířkového uspořádání, včetně komunikací)

  • Zdokumentování organizace dopravy v dané lokalitě – instalované dopravní značení

  • Návrh k instalaci příslušného dopravního značení (dojde-li k ovlivnění plynulosti, případně bezpečnosti silničního provozu, např. vytvoření pevné překážky)

 • Fotodokumentaci uličního prostoru nebo prostranství - stávající uspořádání, případně fotodokumentaci záboru z předešlých let. 

Ke stažení: 

vytisknout  e-mailem