Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

25 členů mezinárodní organizované zločinecké skupiny bylo odsouzeno

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování sekce organizovaného zločinu odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace (NCOZ), jako členové společného mezinárodního vyšetřovacího týmu, v uplynulých dnech ukončili prověřování mezinárodní organizované zločinecké skupiny převaděčů odložením. 

Příslušníci NCOZ SKPV v úzké spolupráci s dalšími členy společného vyšetřovacího týmu (policejními a justičními orgány Belgického království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republiky Německo, za současné koordinace Evropského policejního úřadu – Europolu a Jednotky Evropské unie pro justiční spolupráci – Eurojustu) provedli veškerá potřebná šetření a opatření k odhalení mezinárodní organizované zločinecké skupiny. Veškeré kriminálně relevantní informace během prověřování předali svým zahraničním kolegům.

Na základě důkazního materiálu, který shromáždili především čeští kriminalisté, bylo belgickým soudem odsouzeno 25 osob.

Mezinárodní organizovaná zločinecká skupina převaděčů, která podle závěrů členů společného vyšetřovacího týmu měla nejméně od měsíce září 2013 do měsíce ledna 2015, organizovat za úplatu (od 500 do 5.000 liber za jednu osobu) převozy nelegálních migrantů především z Albánie, ale také ze Sýrie, Makedonie a Kosova přes tranzitní země Turecko, Řecko, Bulharsko nebo Srbsko, dále přes území České republiky a Spolkové republiky Německo do Belgie, kde došlo k jejich krátkodobému úkrytu, posléze k následnému tranzitu přes území Francie, odkud následoval závěrečný převoz železničním spojením podmořským tunelem, tzv. Eurotunelem nebo trajektem přes Lamanšský průliv do cílové země – Velké Británie, byla rozbita.

Koncem roku 2016 byla v této trestní věci podána obžaloba příslušnému belgickému justičnímu orgánu na celkem 28 členů mezinárodní organizované zločinecké skupiny složené z občanů Albánie, Litvy a zejména České a Slovenské republiky, pro spáchání celkově 17 převozů nejméně 82 nelegálních migrantů, zadokumentovaných během prověřování a vyšetřování trestné činnosti všemi členy společného vyšetřovacího týmu pro trestné činy: „vedení a účast na kriminální organizaci a nelegální převoz osob s přitěžujícími okolnostmi“ podle belgického trestního zákoníku a zákona o vstupu na území státu, pobytu a ubytování cizinců, kdy klíčovou úlohu na odhalení, komplexním zadokumentování a realizaci pachatelů trestné činnosti měli detektivové tehdejšího ÚOOZ SKPV Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace, neboť na základě evropských zatýkacích rozkazů zadrželi tři muže a ženu ve věku od 43 do 53 let, české státní příslušnosti, a provedli stěžejní procesní úkony na území ČR. Zadržené osoby plnily zadané úkoly na pozicích nižších článků ve vedení organizované zločinecké skupiny a byly v kontaktu s dalšími nejméně dvaceti osobami, které byly na pozicích nejnižšího článku skupiny (s řidiči tranzitních vozidel převážejících nelegálních migranty a dalšími účastníky skupiny). Detektivové ÚOOZ SKPV během realizace provedli tři domovní prohlídky a prohlídku jiných prostor. Podařilo se jim zajistit důkazní materiál důležitý pro trestní řízení, včetně finanční hotovosti ve výši cca 870.000 Kč, výpočetní techniku, mobilních telefony a SIM karty aj.

V průběhu roku 2017 příslušné belgické justiční orgány rozhodly v této trestní věci o odsouzení celkem 25 členů mezinárodní organizované zločinecké skupiny za spáchané skutky a zbývající tři osoby obžaloby zprostily (jednalo se o osoby prověřované policejními a justičními orgány Velké Británie a Belgie).

V rámci soudních rozhodnutí byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců (v případě jednotlivých řidičů, kteří byli odsouzeni zejména za účast na kriminální organizaci) do 8 let (v případě dvou hlavních pachatelů). Byly uloženy vysoké finanční tresty v rozmezí od 600,- EUR do 672.000,- EUR.

Výše pokut udělených belgickými soudy u všech odsouzených dosáhla celkové částky 3.675.000,- EUR, tj. cca 95,5 milionů Kč.

Výše konfiskací udělených belgickými soudy u všech odsouzených dosáhla celkové částky 436.863,- EUR, tj. cca 11,3 milionů Kč.

Výše trestů odnětí svobody udělených belgickými soudy u všech odsouzených dosáhla celkové výše 602 měsíců, tj. cca 50 let, kdy dva hlavní organizátoři byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na 8 let, pachatelé na pozicích nižších článků ve vedení organizované zločinecké skupiny byli odsouzeni k trestům odnětí svobody na 5 let, 3,5 roku, 3 roky a 2,5 roku. Pachatelé na pozicích nejnižších článků organizované zločinecké skupiny byli omezeni na svobodě po dobu 6 až 28 měsíců.

Pravomocné odsouzení členů mezinárodní organizované zločinecké skupiny v zahraničí pak v samém důsledku znamenalo, že policejní orgán NCOZ SKPV v měsíci listopadu 2018 rozhodl usnesením o odložení věci v souladu s ust. § 159a odst. 2 ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. a) trestního řádu v českém trestním řízení prověřovaném pro podezření ze spáchání zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle ust. § 340 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, protože trestní stíhání osob prověřovaných v této trestní věci je nepřípustné, neboť soudem členského státu Evropské unie bylo pro totožné skutky již vydáno rozhodnutí, kterým byly těmto osobám pravomocně uložené tresty, jenž vykonávají nebo je již vykonaly.

pplk. Mgr. Iva Knolová

11. prosince 2018

vytisknout  e-mailem