Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

2. Zateplení objektů Obvodního oddělení policie Bochov, Obvodního oddělení policie Chodov a automobilního oddělení Maškov, č. projektů CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015210, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015212 a CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, Cíl: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“

1) Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Název projektu: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Bochov, Pražská 250
Číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015210

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín realizace projektu: 2022

Celkový rozpočet projektu: 3 592 902,27 Kč
Způsobilé výdaje: 1 901 140,00 Kč
   Z toho 80 % spolufinancování z EU: 1 520 912,00 Kč
   Z toho 20 % vlastní zdroje: 380 228,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 1 691 762,27 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je zateplení budovy Obvodního oddělení policie ČR v Bochově, která již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Bude zateplen obvodový plášť a strop pod půdou, dojde k výměně některých výplní a výměně zdroje tepla. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a úsporu energie.

Dne 16. 4. 2021 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 152. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.3: „Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 5. 10. 2021 doporučena k financování. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 4. 11. 2021.

Termín zahájení díla: 25. 7. 2022
Termín dokončení díla: 5. 12. 2022
Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 30. 6. 2024

2) Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Název projektu: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Chodov, Staroměstská 18
Číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015212

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín realizace projektu: 2023

Celkový rozpočet projektu: 4 370 986,48 Kč
Způsobilé výdaje: 3 272 797,00 Kč
   Z toho 80 % spolufinancování z EU: 2 618 237,60 Kč
   Z toho 20 % vlastní zdroje: 654 559,40 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 1 098 189,48 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je zateplení budovy Obvodního oddělení policie ČR v Chodově, která již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Bude zateplen střešní plášť a strop pod půdou, část obvodového pláště, dojde k výměně vstupních dveří ve dvorní fasádě a instalaci LED osvětlení v celém objektu. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a úsporu energie.

Dne 19. 4. 2021 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 152. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.3: „Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 5. 10.2021 doporučena k financování. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 4. 11.2022.

Termín zahájení díla: 4. 8. 2022
Termín dokončení díla: 3. 2. 2023
Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 30. 6. 2024

3) Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Název projektu: KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov
Číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín realizace projektu: 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 066 553,34 Kč
Způsobilé výdaje: 3 878 262,00 Kč
   Z toho 80 % spolufinancování z EU: 3 102 609,60 Kč
   Z toho 20 % vlastní zdroje: 775 652,40 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 2 188 291,34 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je zateplení budovy automobilního oddělení Krajského ředitelství policie ČR v Maškově, která již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Bude zateplen střešní a obvodový plášť budovy, dojde k výměně všech stávajících dřevěných a kovových oken, k výměně plechových dveří za plastové, k výměně výplní (skleněné tvárnice) v dílnách, k výměně stávajících plynových kotlů za plynový kotel kondenzační s vyšší účinností včetně ohřevu TUV. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a úsporu energie.

Dne 19. 4. 2021 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 152. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.3: „Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 6. 10.2021 doporučena k financování. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 4. 11.2022.

Termín zahájení díla: 18. 8. 2022
Termín dokončení díla: 30. 6. 2023
Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 30. 6. 2024

vytisknout  e-mailem