Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

9. AKTUALIZACE - Technopárty na Liberecku

KRAJ/Liberec - Na Liberecko se sjíždějí vyznavači techna. V Krásné Studánce se na soukromých pronajatých pozemcích koná až do 1. května 2018 akce Czarotek Free Party. 

Czarotek Free Party - den pátý /informace k 19.hodině/

Na místě konání technopárty dnes setrvaly už jen dva z 25ti soundsystémů a necelých tisíc účastníků. Od rána jich postupně na šest stovek odjelo, další se k odjezdu chystají. Od odpoledních hodin postupně odpojují a rozebírají i zbývající dva hudební systémy.

Policisté provádějí u odjíždějících účastníků důsledné kontroly jak na přítomnost alkoholu v dechu, tak na návykové látky. Během dne řešili policisté dalších osm řidičů za řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek a jedů, z toho pět cizinců, kteří zaplatili na kaucích přes sto tisíc korun.

Dopravní policisté vykonávají dohled nad silničním provozem v motorizovaných hlídkách a  korigují odjezd posledních účastníků technopárty. 

1. 5. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje

_______________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den pátý /informace k 07.00 hodině ranní/

Během noci, do sedmé hodiny ranní, řešili policisté bezmála dvě desítky přestupků, které se týkaly řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Řidičů, u kterých test prokázal v těle návykovou látku, bylo čtrnáct a převažovali nad řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Těch bylo pět. /Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 2 roky a ztráta 7 bodů/.

U cizinců využívají policisté oprávnění vybrání kauce /u osob, které by se mohly vyhýbat řízení o přestupku, nebo by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popř. nebylo vůbec možné /zejména cizinci/, je policista při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 do 50 000 korun/. K tomuto kroku přistoupili policisté již v pěti případech a výše doposud vybrané kauce přesáhla sto tisíc korun.

I nadále se zejména dopravní policisté velmi intenzívně věnují zajištění dopravní obslužnosti a řízení dopravy na silnici I/13, která je v blízkosti konání akce nyní značně zatížena. 

Stížností na hlučnou hudební produkci přijali policisté na tísňové lince dvanáct, z toho 2 v době nočního klidu /v období pálení čarodějnic nebo Silvestra je doba nočního klidu stanovena na 01.00 hodinu ráno/.

V místech i nadále působí policisté z Antikonfliktního týmu a prostřednictvím letáků upozorňují návštěvníky technopárty na nulovou toleranci alkoholu či jiných návykových látek při řízení vozu.


1. 5. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

______________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den čtvrtý /informace k 19. hodině/

Policisté Antikonfliktního týmu během celého dne komunikovali s účastníky technopárty i obsluhami soundsystémů a upozorňovali je na nulovou toleranci alkoholu při řízení vozu, ale i na hlučnou produkci v noční době, na kterou občané reagují opakovanými stížnostmi. Během dnešního rána a odpoledne již opustily akci Czarotek Free Party v Krásné Studánce téměř dvě třetiny účastníků. Při odjezdu využívali možnost provedení preventivních dechových zkoušek.. 

V průběhu dnešního dne prošlo policejní kontrolou bezmála osmdesát osob i vozidel, v jednom případě měl řidič pozitivní test na drogy i alkohol současně, dalších pět řídilo pod vlivem drog a čtyři po předešlém požití alkoholu.

Operátoři linky 158 zaznamenali během dnešního dne snížení počtu volání z důvodu hlasité produkce. Na hlasitou hudbu si od sedmé hodiny ranní do osmé večer stěžovalo osm občanů.


30. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

___________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den čtvrtý /informace k 07.00 hodině ranní/

Do pondělního rána zkontrolovali policisté v rámci akce Czarotek Free Party, která se koná na soukromých pozemcích v katastru obce Krásná Studánka, se souhlasem jejich majitele, dalších 85 osob a 65 vozidel. Opět také řešili další řidiče, kteří byli ovlivněni omamnými a psychotropními látkami a řídili vozidlo. Jednalo se o 7 protiprávních jednání. Další dva řidiči byli při řízení auta pod vlivem alkoholu.

Policisté z dopravní služby, ve spolupráci s pořádkovýmii policisty, se i nadále věnují dohledu nad silničním provozem na komunikaci I/13 a poblíž konání akce, řeší dopravní obslužnost a dohlížejí na plynulost dopravy. Účastníci akce využívají možnosti preventivních dechových zkoušek, o které si mohou průběžně, tedy celý den i noc, požádat policisty. Tento preventivní krok je ze strany účastníků značně využíván.

Dnes ráno policejní orgán postoupil na Magistrát města Liberec zadokumentovaný přestupek proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016  porušením článku 4 odst. 1 obecně závažné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 3/2009 Sb., o veřejném pořádku, a to z důvodu neoznámení veřejnosti přístupné akce Magistrátu města Liberec, Kanceláři tajemníka, nejpozději deset dnů před jejím konáním. Z doposud prověřovaných informací jsme nezjistili, že by tato povinnost byla ze strany pořadatele splněna. 

Na akci i nadále působí policisté z Antikonfliktního týmu (dále jen "AKT"), kteří jsou stále v kontaktu s obsluhami soundsystémů a prostřednictvím cizojazyčných letáků a tlumočníka z Odboru mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je upozorňují na porušování vyhlášky města Liberec v souvislosti s rušením nočního klidu i množícími se stížnostmi občanů na hlasitou hudební produkci. Tým policistů také distribuuje letáky všem účastníkům akce o nulové toleranci alkoholu a jiných návykových látek při řízení vozu.


30. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

___________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den třetí /informace k 19. hodině/

Policisté i nadále nepřetržitě působí v místech konání technopárty, která se odehrává na soukromých pozemcích v katastru obce Krásná Studánka se souhlasem jejich vlastníka. Během dnešního dne policisté pořádkové a dopravní služby zkontrolovali sto dvacet osob, které se pohybují v místě akce, a dále na sedmdesát vozidel. Jeden z řidičů, kterého zastavila hlídka Městské policie Liberec, se v tuto chvíli nachází v policejní cele. Kontrolovaný cizinec, 33letý občan Německa, jel v autě bez registračních značek od Mníšku na Krásnou Studánku. Krom toho byl zjevně pod vlivem alkoholu i drog. To prokázaly i testy, kterým se cizinec dobrovolně podrobil. Při orientační dechové zkoušce nadýchal přes dvě promile, při opakované zkoušce se hodnoty zvyšovaly, sám také přiznal požití psychotropní látky obsahující tetrahydrocanabinnol. To potvrdil i test na návykové látky. Muž se současně podrobil i lékařskému vyšetření a odběru krve. V dané záležitosti zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie i nadále řeší dopravní situaci, zejména dopravní obslužnost a plynulost provozu. Průběžně, od zahájení akce, provádějí kriminalisté operativní screening, a to z důvodu, zda v prostoru konání akce nedochází k páchání trestné činnosti. Žádné takové indicie policisté do současné doby nezaznamenali.

Přímo na akci stále aktivně působí policisté z antikonfliktního týmu, kteří prostřednictvím cizojazyčných letáků a v přítomnosti tlumočníka z Odboru mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje upozorňují účastníky technopárty, kteří obsluhují soundsystémy,  na porušování městské vyhlášky a stížnosti ze strany občanů na obtěžující hlučnost v noční době. Již včera přijali operátoři linky 158 i telefonáty občanů, kteří zaznamenali snížení hlučnosti. 

Fotogalerie pod článkem.

29. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

_____________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den třetí /informace k 7. hodině ranní/

Třetí den se koná v katastru obce Krásná Studánka technopárty pod názvem Czarotek Free Party. Akce se koná na soukromých pozemcích, na základě povolení a smlouvy mezi vlastníkem pozemků a orgánizátory akce. Počet návštěvníků se již ustálil na zhruba sedmi tisících.

Do současné doby prošlo policejní kontrolou přes 180 vozidel a bezmála tři sta osob. S řidiči vozidel řešili 34 přestupků, dvě desítky se týkaly přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě, 14 řidičů bylo pod vlivem omamných a návykových látek. Kromě těchto přestupků jsme řešili v tresně právní rovině řidiče, který řídil přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a dalšího řidiče - občana Belgie, který ve svém autě převážel omamně-psychotropní látku (3-MMC). 19letého cizince kontrolovali příslušníci Celního úřadu Libereckého kraje, v blízkosti bývalého hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou a následně i se zajištěnou zakázanou látkou jej předali Policii České republiky. Cizinec byl projednán ve zkráceném přípravném trestním řízení pro trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Do zhruba čtyř hodin po jeho převzetí policií a provedení nezbytných úkonů byl předán spisový materiál státnímu zástupci a následně soudu (trestní sazba v případě odsouzení od jednoho roku do pěti let).

Rovněž řešíme oznámení a podněty občanů, které obtěžuje hlasitá hudební produkce. Prostřednictvím policistů antikontliktního týmu oslovujem obsluhu hudebních systémů, a to i cizojazyčnými letáky, a upozorňujeme je na porušování pravidel stanovených vyhláškami Statutárního města Liberce upravující problematiku veřejného pořádku a nočního klidu. Na upozornění policistů obsluha sound systémů reagovala částečných ztlumením hudby, což jsme zaznamenali i v několika telefonátech občanů.

Policisté jsou rovněž v kontaktu s pracovníky Státního zdravotního ústavu, kteří na místě konání akce a v okolí prováděli v noci ze soboty na neděli kontrolní měření. Zjištěné hodnoty se pohybovaly mezi 40 a 60 decibely, což je mírně za limitní hranicí, nikoliv však zdraví ohrožující. Uvedené hodnoty se pohybují v mezích, které jsou obvyklé při větších hudebních festivalech, jako např. Benátská.

Do současné doby jsme nezaznamenali žádné závažné trestní delikty, v sedmi případech jsme pak poskytovali asistenci Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje při ošetřování účastníků akce.

Fotogalerie pod článkem

29. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí
 

___________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den druhý /informace k 15.00 hodině/

Do míst konání akce se sjíždějí další návštěvníci, frekvence je již zhruba 30 až 50 vozidel během hodiny. Dopravní policisté zajišťující dohled nad silničním provozem provedli rovněž dočasnou úpravu dopravního značení, kde na komunikaci I/13, sousedící s pozemky, kde se technopárty koná, snížili rychlostní limity ze 70 km/h na 50km/h. K tomuto dočasnému opatření přistoupili z důvodu bezpečnosti jak pěších, kteří se pohybují po komunikaci, tak i projíždějících vozidel.

Kromě dopravní oblužnosti nemuseli policisté zatím řešit žádné jiné komplikace, ani žádné závažné trestní delikty. Potýkají se ale s více jak stovkou oznámení a podnětů ze strany občanů, kteří si stěžují na obtěžující a nadměrně hlučnou hudební produkci. Policisté se snaží aktivně tuto situaci řešit. Vzhledem k tomu, že se technopárty odehrává na soukromých pozemcích, tedy se svolením jejich majitele, jednají o sjednání nápravy jak s ním, tak i s organizátory akce. Nadměrnou hlučností, v souvislosti s hudební produkcí, se dopouštějí porušení obecně závazné vyhlášky, konkrétně Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném pořádku č. 3/2009. Řešení porušení vyhlášky je v kompetenci správního orgánu Magistrátu města Liberec.

Situaci a dění na technopárty monitoruje i vrtulník Letecké služby Policie České republiky.


28. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí
 

_________________________________________________________________________________________________________

Czarotek Free Party - den druhý /informace k 7.00 hodině ranní/

Do sobotního rána se na pronajaté pozemky v Krásné Studánce v souvislosti s akcí Czarotek Free Party sjelo již na cca sedm tisíc návštěvníků, převažují účastníci z Čech, zhruba z čtyřiceti procent se jedná o cizince. Policisté provádějí kontroly osob a vozidel, které do prostoru najíždějí, někteří již byli pod vlivem návykových látek při řízení vozu. Do současné doby se jednalo o 7 skutků řízení pod vlivem omamných a návykových látek, v jednom případě byl účastník technopárty - řidič vozidla - pod vlivem alkoholu. Do současné doby již evidujeme a zpracováváme bezmála tři desítky podnětů občanů, kteří podali stížnosti na rušení nočního klidu. Žádné jiné závažné protiprávní jednání policisté do současné doby řešit nemuseli.

Policisté řeší zejména dopravní obslužnost na rychlostní komunikaci I/13 při najíždění účastníků na pronajaté pozemky. Komplikace vytvářejí samotní návštěvníci akce, kteří na pronajatých pozemcích nemají žádnou osobu, která by organizovala parkování a návštěvníci blokují auty a stany již samotné vjezdy na pozemky. Policisté vyvíjejí aktivity směřující k lepší organizaci parkování, tedy snaží se komunikovat s organizátory technopárty.

Akce s vysokou návštěvností budí pozornost řidičů jedoucích po rychlostní komunikaci, kteří zastavují a vše si fotí. I tato situace komplikuje policistům řízení dopravy v místech akce, proto je žádáme, aby respektovali pokyny policistů a snažili se o plynulý provoz.


28. 4. 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

__________________________________________________________________________________________________

1. AKTUALIZACE ze 27. 4. 20018 ve 21.00 hodin:

Během dne policisté v souvislosti s konáním uvedené akce v dané oblasti nemuseli řešit vážnější narušení veřejného pořořádku. V rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu zjistili celkem čtyři přestupky v dopravě, které vyřešili udělelním blokové pokuty na místě. Dále přistihli dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Jejich jednání řeší v přestupkovém řízení. V současné době se na místě akce nachází odhadem 2 000 - 2 500 příznívců techna. Policisté samozřejmě i nadále situaci na místě monitorují.

nprap. Dagmar Sochorová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

_____________________________________________________________________________________________Do katastru obce Krásná Studánka na Liberecku se již od čtvrtečního večera sjíždějí vyznavači techna na akci "Czarotek Free Party". Technopárty, kterou její organizátoři plánují až do 1. května 2018, se koná na soukromých pozemcích se souhlasem jejich vlastníka.

V blízkosti místa konání hudební produkce jsou již od včerejšího večera i policisté, kteří usměrňují provoz na příjezdové rychlostní komunikaci I/13 a korigují nájezd účastníků, kterých by mělo být až několik stovek. I s ohledem na velké množství návštěvníků budou  policisté standardně dohlížet také na situaci ve veřejném pořádku, a to nejen policisté z Libereckého kraje, ale i z krajů Středočeského, Ústeckého a z Prahy. Situaci budou monitorovat a případná protiprávní jednání řešit policisté napříč všemi službami, tedy dopravní policisté, policisté z obvodních oddělení, cizinecká policie a v případě potřeby i pořádkové síly.

Policisté budou situaci monitorovat po celou dobu pořádání akce, tedy až do 1. května 2018, kdy je oznámeno její ukončení.


27. dubna 2018
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem