Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

9.AKTUALIZACE - Lockdown uzavřel všechny okresy v republice

KRAJ - Z důvodu stále stoupajícího počtu nemocných s virovým onemocněním Covid-19 rozhodla Vláda ČR o restriktivním opatření - uzavření všech okresů v rámci České republiky. I policisté ve Středočeském kraji provádějí namátkové kontroly dodržování vládních nařízení. 

Kontroly o Velikonočním pondělí

Již druhé velikonoční svátky se z důvodu stále trvající pandemie nesly v duchu mimořádných opatření vlády, a to jak zdravotních, krizových, tak i v souvislosti s tzv. lockdownem, tedy omezním pohybu mezi jednotlivými okresy.

Všechna tato opatření se projevila i na velikonoční pondělí v souvislosti s kontrolami. Policisté, vojáci i celníci zkontrolovali 5 177 vozidel, vjezd odepřeli 64 z nich. K cestování do jiného okresu neměli buď patřičné doklady nebo podložený důvod spadající do výjimek vyhlášených vládou ČR. Přestupků spojených s nedodržováním vládních opatření řešili policisté o velikonočním pondělí 11, dva proti ministerstvu zdravotnictví, 9 se týkalo opatření krizových. Většinu z nich oznámili správnímu orgánu, ve čtyřech případech obdrželi přestupci pokutu v příkazním řízení.

Kontroly za měsíc březen

Tzv. lockdown - omezení pohybu mezi okresy a vstup možný pouze v odůvodněných případech - trvá již měsíc. Za celý březen provedli policisté přes 225 tisíc kontrol týkajicích se právě omezní pohybu mezi okresy, z toho pak 24 483 kontrol provozoven, barů, restaurací. Většina občanů se snažila respektovat a dodržovat vládní nařízení, při kontrolách byli vybaveni patřičnými doklady a potvrzení k vycestování mimo okres - tak jak bylo uvedeno v rámci tolerovaných výjimek. "Otočitt" zpět museli policisté za celý měsíc březen 2 627 vozidel. Mezi nejčastějšími "výmluvami" k opuštění okresu bylo např. projetí se autem či na motorce, nákupy, slevy v nákupním centru, sportování, apod.

S ohledem na porušování vládních nařízení řešili policisté za celý březen 237 přestupků v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví - 116 z nich policisté oznámili správnímu orgánu, 104 uložením blokové pokuty v příkazním řízení a pouze 14 domluvou.

Porušení krizových opatření odhalili během března 462. Domluvou řešili pouze 15 případů, nejvíce - 299 postihli pokutou přímo na místě a 149 prohřešků oznámili příslušnému správnímu orgánu.
 


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
6. dubna 2021

_______________________________________________________________________________________________________________

8.Aktualizace

Počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísnila vláda ČR z důvodu nepříznivého vývoje virové pandemie protiepidemická opatření. Na území celé republiky je vyhlášen tzv. lockdown, kdy lze vycestovat mimo okres pouze ve stanovených výjimkách, a to jen s potvrzením. Jde například o cestování za prací, na úřady, návštěvu lékaře, apod.

Policisté spolu s vojáky a celníky kontrolují dodržování vládních opatření již více jak dvacet dní, vláda jej vyhlásila na 28 dní. Do současné doby (22. 3. 2021) provedli policisté na území Středočeského kraje přes 165 tisíc kontrol, z toho téměř 15 tisíc kontrol provozoven, barů, a restaurací.

Většina obyvatel mimořádná vládní nařízení respektuje a dodržuje, ty, kteří se snaží o opak, policisté řeší. K dnešnímu dni odhalili 175 porušení s ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Přes osm desítek přestupků řešili pokutou, 61 porušení oznámili příslušnému správnímu orgánu a ve 14 případech stačila domluva.

Přestupků v souvislosti s porušením krizových opatření řešili policisté přes tři stovky. Ve 188 případech udělili v příkazním řízení na místě pokutu, 95 prohřešků postoupili do správního řízení a patnácti přestupcům domluvili.

Současné kontroly se také zaměřují na omezení pohybu mezi okresy. Do dnešního dne odepřeli vjezd do jiného okresu více jak dvěma tisícům vozidel. Tyto kontroly, spojené s tzv. lockdownem, by měly pokračovat až do  28. března 2021.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje

_________________________________________________________________________________________________________________

7.Aktualizace

Dnem 1. března 2021 vyhlásila Vláda ČR ve svém usnesení z 26. 2. 2021, s ohledem na zmírnění virové nákazy Covid-19, tzv. lockdown, tedy omezení pohybu mezi jednotlivými okresy. Ty je možné tímto dnem překračovat pouze v případě cestování za zaměstnáním, na úřady, či zajištění lékařské péče, případně z důvodu několika dalších výjimek.

Kontroly na stanovištích ve středočeském kraji, kterých bylo natipováno na dvě stě, zajišťují kromě policistů také vojáci a příslušníci Celní správy. Za patnáct dní provedli téměř 120 tisíc kontrol, z toho pak bezmála 10 700 kontrol provozoven, barů či restauračních zařízení.

Policisté kontrolují jak mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, tak i krizová opatření. V souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví zjistili 116 porušení, z nichž 66 řešili uložením blokové pokuty v příkazním řízení, 33 přestupků oznamovali správnímu orgánu, domluva byla účinná ve 14 případech.

Nedodržení krizových opatření vlády nebylo respektováno ve 188 případech, domluvou řešili policisté 15 přestupků, správnímu orgánu oznamovali 67 prohřešků a pokutu na místě zaplatili 104 přestupci.

V souvislosti s kontrolami, které se týkají tzv. lockdownu, tedy zamezení cestování mezi okresy, vrátili policisté ve spolupráci s vojáky a celníky za prvních patnáct dní 1 690 vozidel. 


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
16. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

6.Aktualizace

Za 8. a 9. března 2021 prošlo policejní kontrolou, v souvislosti s vyhlášeným "lockdownem", přes 17 tisíc vozidel. Policisté ve spolupráci s Armádou ČR a Celní správou kontrolovali oprávněnost vstupu do jiného okresu. Hranice okresu je možné s odkazem na vydné Usnesení vlády ČR možný jen v případě cesty do zaměstnání, na úřady, nebo k lékaři a následně z důvodu několika výjimek, které jsou uvedeny v usnesení. Pro všechny tyto účely je nutné mít patřičné formuláře, které jsou povinni při policejní kontrole předložit.  Během pondělka (8. 3.) museli policisté odepřít vstup do jiného okresu 119 vozidlům, v úterý bylo "vráceno" 98 aut. 

Policisté provádějí namátkové kontroly na dvou stech místech natipovaných v rámci Středočeského kraje. Jedná se zejména o páteřní komunikace, tedy dálnice a silnice I. třídy, dále policisté namátkově kontrolují i silnice nižších tříd, nádhraží, ať autobusová, tak i vlaková.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
10. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

5.Aktualizace

Policisté spolu s vojáky a celníky provedli v pátek 7 873 kontrol motorových vozidel a jejich osádek a prověřovali oprávněnost vstupu na území jiného okresu. V 91 případech nepovolili vstup do jiného okresu z důvodu nesplnění podmínek, případně výjimek v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021.

Namátkové kontroly pokračovaly na území celé republiky, tedy i ve Středočeském kraji, také v sobotu a neděli. Za tyto dva víkendové dny prošlo kontrolou policistů ve spolupráci s vojáky a celníky přes dvanáct tisíc vozidel. Převážná část kontrolovaných měla veškeré potřebné dokumenty k cestování v pořádku, vstup do jiného okresu museli policisté odepřít zhruba 320 řidičům. Neměli buď patřičné formuláře, anebo odůvodnění k cestování do jiného okresu v době vyhlášeného lockdownu. Jednalo se zejména o odepření vjezdu z důvodu nákupu v jiném okrese, návštěvu příbuzných či známých, ale někteří jeli do jiného okresu, že si chtěli zasportovat. Bohužel ale v těchto třech týdnech není možné.

Policisté kromě těchto mimořádných vládních opatření kontrolují také provozovny, restauace a bary. Denně takových kontrol provedou průměrně na šest stovek, tedy bezmála dva tisíce od pátku do neděle.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
8. 3. 2021

________________________________________________________________________________________________________________

4.Aktualizace

Více jak tři stovky policistů, kteří byli včera na stanovištích v rámci Středočeského kraje spolu s vojáky a celníky, zkontrolovaly v souvislosti s vyhlášenými vládními opatřeními -  tedy zejména oprávněnost vstupu do jiného okresu - 7 661 vozidel. Pouze 99 z nich policisté nevpustili tam, kam se dožadovali. Bylo to zejména z důvodů, které se stále opakují a nelze je v současné době omezení pohybu osob s ohledem na vydané Usnesení vlády ČR akceptovat. Např. návštěva jiného kraje za účelem sportu, návštěva známých či příbuzných, či cestování za do jiného okresu za nákupy. 

Kromě omezení pohybu mezi okresy ale policisté kontrolují nadále i uzavření provozoven, barů či restauračních zařízení. Takových kontrol provedli policisté za včerejší den 788. Rovněž policisté prověřovali 17 oznámení, která učinili občané v souvislosti s vládními nařízeními na linku 158.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
5. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

3.Aktualizace

Již třetím dnem pokračují i na území Středočeského kraje kontroly v souvislosti s třítýdenním lockdownem, ale i kontroly vyplývající z nouzového stavu. Polilcisté tak nekontrolují pouze oprávněnost vstupu do jiného okresu či kraje, ale také uzavření provozoven a restaurací, či zakrývání dýchacích cest rouškami, případně respirátory.

Během středy prováděly kotroly téměř čtyři stovky policistů spolu s příslušníky Armády ČR a Celní správou. Na území Středočeského kraje prošlo kontrolou 7 829 vozidel, v tomto čísle jsou zahrnuty také kontroly restauračních zařízení a podobných provozoven, kterých policisté provedli přes šest stovek. 

V souvislosti s kontrolami oprávněnosti vstupu do jiného okresu vraceli zpět policisté 102 vozidla. Občané jsou ale v převážné míře na kontroly již připraveni, mají potřebné formuláře, případně další doplňující dokumenty.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
4. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

2.Aktualizace

Policisté i nadále kontrolují dodržování vládních opatření vyhlášená Vládou ČR na území celé republiky. Od druhého dne vyhlášení tzv. lockdownu jsou spolu s policisty na stanovištích, kterých je v rámci Středočeského kraje natipováno na dvě stě, také vojáci a celníci, kteří jim při kontrolách vypomáhají.

V rámci druhého dne nových restriktivních opatření souvisejících s omezením pohybu osob v rámci okresů provedli policisté spolu s participující armádou a Celní správou téměř 6 a půl tisíce kontrol. V tomto údaji jsou zahrnuty i kontroly provozoven a restauračních zařízení, které mají policisté za povinnost rovněž kontrolovat. Takových kontrol je denně v průměru kolem šesti stovek. 

Policisté se zatím nesetkali s vážnějšími problémy, zpět vraceli 155 vozidel, jejichž osádky nedokázali věrohodně doložit účel cesty, případně se nejednalo o výjimky z vládních opatření. Někteří řidiči či řidičky chtěli cestovat do jiného okresu z důvodu návštěvy rekreačního zařízení, nákupů v jiném okrese, návštěvy známých, nebo za účelem sportu. V těchto případech jim museli policisté cestu mimo okres odepřít.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 3. 2021

______________________________________________________________________________________________________________

1. Aktualizace

Za pondělí, 1. března 2021, tedy první den platnosti nařízení k omezení pohybu osob mezi okresy, provedli policisté v rámci Středočeského kraje přes 7 tisíc kontrol. Ve 167 případech (2,3 procenta) odepřeli policisté řidičům vstup na území jiného okresu či kraje, a to většinou z důvodu, že nebyli schopni věrohodně prokázat důvod své cesty, případně neměli patřičné doklady.005

Převážná čast kontrolovaných je ale připravena a má k dispozici doklady a formuláře potřebné ke vstupu na území jiného okresu. Někteří se ale domáhali vstupu na území jiného okresu např. z důvodu návštěvy nákupního centra, kde právě probíhají slevy, někteří sdělují, že o žádných opatřeních nevědí.

Kontroly na území Středočeského kraje budou pokračovat i v následujících dnech, již dnes vypomáhají na stanovištích policistům také celníci a armáda. 


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
2. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Počínaje nedělní půlnocí uzavřel Česko tzv. lockdown vyhlášený Vládou ČR po celém území republiky. Z důvodu šířící se pandemie byly uzavřeny všechny hranice okresů. Do nich se mohou občané dostat po dobu tří týdnů, na které bylo opatření vyhlášeno, pouze v odůvodněných případech schválených vládou.

Při cestě do práce mimo okres bydliště se musí občané prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je například pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z těchto dokumentů jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři nebo na úřad mimo okres je nutný formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Vhodné je mít s sebou například i žádanku od lékaře, nebo pozvánku na úřad.09

Namátkové kontroly dodržování vládních opatření provádějí také středočeští policisté, kterých je každý den na pohyblivých stanovištích na dvě stovky. Jenom od nedělní půlnoci do pondělního rána provedli policisté z řad pořádkové, ale i dopravní policie a kriminalisté, kteří jsou do opatření rovněž zapojeni, na dva a půl tisíce kontrol. Hned první den opatření museli policisté "vrátit" tři desítky vozidel, jejichž osádky neměly k překročení hranice okresu objektivní důvod. Lidé byli ale většinou disciplinovaní a na kontroly připraveni. Pokud někdo z kontrolovaných řidičů či řidiček neměl u sebe potřebné formuláře (ne všichni měli možnost si je např. vytisknout), předávali jim je policisté, kteří jimi byli vybaveni a mnohdy i pomáhali s jejich vyplněním. 

Kontroly dodržování vládních opatření budou prováděny v rámci stanovených tří týdnů nepřetržitě a namátkově na různých místek Středočeského kraje. Ze 75 procent na dálnicích, silnicích I. třídy, hranicích okresu a dále i na silnicích nižších tříd a dalších místech. Namátkové kontroly budou policisté provádět také na nádražích - nástupištích, nebo konečných stanicích, či v autobusech.

Od úterý 2. března 2021 budou pak v rámci výpomoci spolu s policisty na stanovištích také vojáci Armády ČR a celníci.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
2. 3. 2021
 

vytisknout  e-mailem