Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

2. AKTUALIZACE - „Benátská 2023“

LIBEREC – Ve dnech 27. – 30. července proběhne v Liberci další ročník hudebního festivalu. 

2. AKTUALIZACE - ze dne 31.7.2023 v 07:55 hodin

Včera v odpoledních hodinách jsme ukončili bezpečnostní opatření realizované v souvislosti s konáním hudebního festivalu „Benátská! s Impulsem 2023“. 
Policisté krajského ředitelství po dobu konání festivalu nemuseli řešit žádná závažná protiprávní jednání. V rámci dohledu nad bezpečnostní v silničním provozu, ale i při dohledu nad veřejným pořádkem udělili na osm desítek blokových pokut v celkové výši přesahující 33 tisíc korun. Sedm případů oznámili správnímu orgánu k projednání a v jednom případu zahájili úkony trestního řízení z důvodu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. 

V tuto chvíli můžeme tedy konstatovat, že příprava a samotná realizace bezpečnostního opatření, zaměřeného na bezpečnost osob, majetku, veřejného pořádku a dopravní obslužnost, byla adekvátní, co do počtu nasazených sil a prostředků KŘP Libereckého kraje v závislosti na počtu návštěvníků hudebního festivalu. 

Děkujeme všem za spolupráci během celého prodlouženého festivalového víkendu pod Ještedem.

por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence 
KŘP Libereckého kraje

_________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE ze dne 28.7.2023 v 11:00 hodin

V rámci bezpečnostního opatření realizovaného v souvislosti s prvním dnem konání hudebního festivalu "Benátská! s Impulsem 2023" nemuseli policisté řešit žádná závažná protiprávní jednání. V průběhu dosavadního opatření provedli na pět desítek namátkových kontrol motorových vozidel a zkontrolovali téměř sedm desítek osob. V rámci dohledu na veřejný pořádek a na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích udělili dvanáct blokových pokut a správnímu orgánu k projednání oznámili dalších pět událostí. 

28. července 2023
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje
_______________________________________________________________________________________________________________

Sportovní a volnočasový areál Liberec - Vesec bude ve dech 27. – 30. července 2023 hostit další ročník jednoho z největších hudebních festivalů v Libereckém kraji.
Stejně tak, jako v minulých letech zavítá pod Ještěd na festival „Benátská“ velké množství návštěvníků nejen z Čech, ale také ze zahraničí. S ohledem na bezpečnost nejen v provozu na pozemních komunikacích, ale také z důvodu dohledu nad veřejným pořádkem, budou připraveni zajišťovat bezpečnost návštěvníků policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

V rámci celé akce se budeme soustředit především na předcházení protiprávního jednání v oblasti drobných krádeží, ale také na kontroly požívání omamných a psychotropních látek řidiči dopravních prostředků, nevyjímaje pochopitelně také bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. V průběhů celého festivalu tak na bezpečnost budou dohlížet desítky dopravních a pořádkových policistů spolu s kriminalisty, zástupci antikonfliktního týmu či policejních psovodů krajského ředitelství.

V souvislosti s tím upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení související právě s případnými kontrolami, neboť naším cílem je především vaše bezpečnost.

  • Dodržujte pravidla v silničním provozu, respektujte dopravní značení a řiďte se pokyny policistů.
  • Před příjezdem do Liberce si zjistěte aktuální dopravní informace a seznamte se s omezeními v provozu na pozemních komunikacích.  

Doprava a parkování – Benátská! s Impulsem (benatska.cz)
Mapa oprav - ŘSD ČR (rsd.cz)
Mapa oprav - ŘSD ČR (rsd.cz)
Mapa oprav - ŘSD ČR (rsd.cz)

  • Parkujte pouze na vybraných a k tomu určeních parkovištích.
  • Zkontrolujte si uzamčení a zajištění vašich vozidel a nenechávejte v nich žádné cennosti.
  • Neponechávejte cenné věci bez dozoru ani ve stanech, pokud se rozhodnete využít právě stanového městečka k přespání v průběhu konání festivalu.
  • A pamatujte, že alkohol ani drogy za volant nepatří!

Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami. Naším cílem je především vaše bezpečnost.

25. července 2023
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje
 

vytisknout  e-mailem