Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

§ 10 odst.4) z.č. 13-1997Sb

Právní úprava:

§ 10 odst. 4 písm. a), b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení

a) o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,

b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace,

a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. 

Obsah podání /připojení sousední nemovitosti na PK/:

 • Žádost

 • Technická zpráva

 • Výkresová dokumentace

  • Dopravní situace – zadokumentování šířkového uspořádání uličního prostoru, okótování sjezdu, barevné odlišení funkčních ploch, příp. hmatové prvky dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

  • Charakteristické řezy sjezdu (podélný, příčný + skladba silničních obrubníků)

  • Rozhledové poměry tzv. rozhledové trojúhelníky/pole samostatného sjezdu

  • Půdorys stavby s rozměry navazujících ploch (odstavné a parkovací plochy)

 • Fotodokumentace

  • Stávající stav 

Pokud je připojení budováno v souvislosti s výstavbou rodinného domu, příp. jiného objektu je nutné doložit výpočet statické dopravy dle ČSN 73 6010. Vypočtenou potřebu stání je investor povinen zajistit mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku.


 

Ke stažení:

vytisknout  e-mailem