Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

  1. Úvod
  2. Teoretické minimum
  3. Národní kontaktní bod pro terorismus
  4. Prevence
  5. Kontaktujte nás

Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti na základě příslušných právních předpisů. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými je např. terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin, přijala policie nejrůznější opatření s cílem snižovat úroveň bezpečnostních rizik a dosahovat svého poslání.    
  
Jedním z takovýchto opatření, bylo vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus (dále jen NKBT), jako specializovaného centrálního komunikačního, informačního a analytického pracoviště Policie České republiky. Toto pracoviště se zabývá sběrem, vyhodnocováním, analýzou a zpracováním informací, zjištěných Policií České republiky, o teroristech a osobách důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. NKBT je propojeno se všemi útvary Policie České republiky a spolupracuje s ostatními bezpečnostními orgány u nás i v zahraničí. Pro potřeby odborné veřejnosti vytváří NKBT metodiky předcházení, odhalování a vyšetřování teroristické trestné činnosti a zpracovává situační a poziční dokumenty za svěřenou problematiku.
 
Na podkladě takto získaných informací NKBT monitoruje a vyhodnocuje hrozby plynoucí z terorismu vůči zájmům České republiky a podílí se při jejich předcházení a případném odstraňování. Jeho hlavním přínosem je efektivní, koordinované a včasné zpracování dat o terorismu uvnitř policie, stejně jako možnost občanů České republiky obracet se s případnými podněty přímo na specializovaný útvar.
 
 Veřejnost má pro nás nezastupitelnou roli. Policie není vždy schopná vyšetřit nějaký případ jen sama o sobě. Technické vybavení a taktické zkušenosti jsou sice velmi důležité, ale klíčovou úlohu leckdy sehrává právě veřejnost. V souladu s principem Community Policing chceme být veřejnosti důvěryhodným a rovnocenným partnerem. Pokusme se společně překonat onu psychologickou bariéru, spočívající v apatickém postoji k okolnímu dění či obavách aktivně se zúčastnit a zasaďme se o bezpečnější společnost pro nás i naše blízké.
 

Hlavní cíle a úkoly NKBT
 
• Shromažďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu;
• Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti;
• Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod v otázkách vzájemné spolupráce;
• Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany České republiky a umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti;
• Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu.

vytisknout  e-mailem