Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stručný popis CRZ

CRZ_LOGO Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png
Stručný popis CRZ
CRZ je informační systém provozovaný v rámci vnitřní počítačové sítě policie – Intranet, a ke kterému lze současně přistupovat ze sítě Internet. Této skutečnosti je přizpůsobena jeho architektura a správa uživatelských přístupů.

Záznamy zbraní a střeliva tvoří knihy (databáze CRZ), které jsou rozděleny do evidenčních a záznamních knih.
CRZ je uživatelsky rozdělen na tři části:
  • CRZ pro držitele ZL,
  • CRZ pro ČUZZS,
  • CRZ pro Policii ČR.
CRZ pro držitele ZL
Držitelé zbrojních licencí přistupují k CRZ ze sítě Internet, jsou tedy externími uživateli CRZ. Držitel ZL z úvodní obrazovky získá přehled o pohybech všech svých zbraní nebo střeliva (počty zásilek k přijetí, k odeslání, počty reklamací a stav skladu). Po přihlášení do každého z modulů je vyzván k výběru provozovny, jejíž „knihy“ bude moci aktualizovat nebo do kterých bude nahlížet.
  • EKZ (evidenční knihy zbraní) a EKS(evidenční knihy střeliva) jsou dostupné pouze držitelům zbrojních licencí skupin A až E (podnikatelům), kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které nemají vydán průkaz zbraně.
  • ZKZ (záznamní knihy zbraní) a ZKS(záznamní knihy střeliva) mohou být dostupné všem držitelům zbrojních licencí, kteří mohou vést evidence zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které mají vydán průkaz zbraně, s využitím elektronické aplikace CRZ. Na rozdíl od knih EKZ a EKS knihy ZKZ a ZKS držitelé ZL využívat nemusí a tyto evidence mohou i nadále (tedy po 1. 7. 2014) vést „po staru“ v papírových nebo elektronických záznamních knihách.
  • V části CRZ pro držitele ZL je i modul Přepravy, který nabízí formuláře „Žádosti o povolení přepravy“ a „Hlášení o přepravě zbraní a střeliva“.
CRZ pro ČÚZZS
ČÚZZS je externí uživatel, který k CRZ přistupuje z Internetu. Na rozdíl od držitelů ZL, je orgánem veřejné moci. K tomu, aby ČÚZZS mohl plnit své úkoly, byla vytvořena samostatná „EKZ – zkušebna“, jejímž prostřednictvím může ČÚZZS převzít zbraně k ověření, vyznačit u nich ověření a předat zbraně zpět.

CRZ pro policii
Policie je interní subjekt, který k CRZ přistupuje z Intranetu. Pro plnění úkolů Policie ČR jsou pro každý příslušný útvar policie vytvořeny „EKZ-policie“, ve kterých vedou záznamy o zbraních, které se nacházejí v jejich skladech.

Policie v aplikaci CRZ především aktualizuje registrované zbraně. Údaje o registrovaných zbraních držitelů ZL jsou v ZKZ, k dispozici jejím držitelům k náhledu.

vytisknout  e-mailem