Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

O nás - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Informace o Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Zlínského kraje 

Charakteristika Zlínského kraje

 

Zlínský kraj vznikl v lednu roku 2000 z okresů Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Nachází se na východě republiky, jehož východní kraj tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Zlínský kraj se nachází na území o celkové rozloze 3 964 km2, díky čemuž je čtvrtým nejmenším krajem v České republice. Je rozdělen na 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně), v jejichž rámci je zřízeno 25 správních obvodů pověřených obcí (tzv. obce II. stupně). Leží zde celkem 304 obcí, z toho 30 měst, ve kterých žije cca 590 000 obyvatel. Hustota zalidnění 149 obyvatel/kmvýrazně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší zalidněnost je ve Zlíně, a to 187 obyvatel/km2 a nejnižší ve Vsetíně (128 obyvatel/km2).

Počet obyvatel Zlínského kraje se od roku 1994 nepřetržitě snižuje. V roce 2005 žilo na území Zlínského kraje 590 447 obyvatel, v roce 2006 již jen 589 869 obyvatel. Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje má taktéž stoupající tendenci a v roce 2006 se dostal na 40,2 let.
             
 
                                                          Další info na: http://www.kr-zlinsky.cz/
 
 
Kriminalita Zlínského kraje
        
V oblasti kriminality patří Zlínský kraj k nejméně zatíženým krajům a tím se staví v pořadí zatíženosti jednotlivých regionů republiky na poslední místo. V posledních letech docházelo k mírnému poklesu celkové kriminality. Skokový meziroční vzrůst kriminality v roce 2007 byl způsoben novelizací trestního zákona, která rozšířila počet trestných činů například o řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu.
Problematickými oblastmi jsou zejména dopravní uzly s vysokou migrací osob, velká nákupní centra, sídliště, městské lokality s vyšší koncentrací nočních barů, restaurací, diskoték a heren a oblasti, v nichž žije větší počet společensky nepřizpůsobivých osob.
Za hlavní příčiny kriminality lze považovat nezaměstnanost, nevhodné bytové podmínky, více příležitostí a menší společenskou kontrolu, sociální deprivaci a vyloučení, rodinné problémy, ztrátu identity, náboženských a morálních hodnot či ztrátu sousedské soudržnosti.
Složení obyvatel je významné jak z hlediska struktury pachatelů, tak obětí. Například senioři, zejména ženy, představují specifickou skupinu, která se v posledních letech stává stále častěji obětí trestné činnosti. Mezi pachateli všech trestných činů převažuje věková kategorie 20 – 30 let, na druhém místě je skupina od 30 – 40 let. Rizikovou skupinu potencionálních pachatelů představují děti a mládež trávící volný čas neorganizovaným způsobem, v nepodnětném prostředí.
 
Majetková trestná činnost
V rámci majetkové kriminality policie řeší především krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů, chat a podnikatelských objektů, v oblasti krádeží prostých převládají krádeže věcí z automobilů a krádeže automobilů.
 
Násilná a mravnostní trestná činnost
U těchto trestných činů došlo k mírnému snížení počtu řešených případů. Policisté přesto neustále vyšetřují úmyslné ublížení na zdraví či loupeže. Aktuálním problémem je i chování fanoušků sportovních klubů spojené s násilím, poškozováním majetku a projevy rasizmu.
 
Hospodářské trestné činy
Velký podíl na hospodářské kriminalitě mají podvody. Vývoj pojistných podvodů zůstává na stejné úrovni, výrazně je evidován u úvěrových podvodů a neoprávněném držení platebních karet.
 
Ostatní kriminalita
Nejvyšší podíl na tzv. ostatních trestných činech má trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, ve Zlínském kraji jsme v roce 2007 zaznamenali celkem 177 případů. Veřejnost nejvíce obtěžují trestné činy výtržnictví a nepříjemnosti související se sprejerstvím.
Do této kategorie patří také drogové delikty: nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie. Ve Zlínském kraji je nejrozšířenější drogou marihuana a pervitin.
 
Zbývající kriminalita
Pětinu celkové trestné činnosti ve Zlínském kraji tvoří tzv. zbývající kriminalita, do níž se řadí všechny úmyslné i nedbalostní dopravní nehody, při nich jsme zahajovali trestní řízení. Také sem patří činy ohrožení pod vlivem návykových látek, zanedbání povinné výživy, týrání zvířat, řízení bez řidičského oprávnění.
 
  
Zlínský kraj
 
2007
2008
2009
Celkový počet trestných činů
10 922
10 395
10044 
Mravnostní trestná činnost
78
55
 65
Pohlavní zneužívání
44
25
 21
Znásilnění
15
13
 14
Násilní trestná činnost
667
553
 568
Týrání osoby žijící ve společně obývaném domě či bytě
45
22
 23
Loupež
115
88
 107
Vražda
9
9
 10
Majetková trestná činnost
5 698
5 389
 5072
Krádeže dvoustopých vozidel
270
311
 232
Kapesní krádeže
336
221
 291
Krádeže vloupáním do rodinných domů
211
181
 200
Krádeže vloupáním do bytů
60
165
 58
Krádeže vloupáním do rekreačních objektů
226
263
 191
Hospodářská trestná činnost
1 466
1 219
 1171

Tip: pro lepší čtení textu použijte zvětšení stránky. Stiskněte na klávesnici klávesu Ctrl a kolečkem myši vpřed zvětšete písmo na stránce do požadované velikosti. Pokud dáte kolečko myši zpět, text se zmenší. Pro původní text zmačkněte klávesu F5.

vytisknout  e-mailem