Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Činnost Krajského ředitelství policie Zlín. kraje v r. 2015

ZLÍNSKÝ KRAJ: Kriminalita klesla, objasněnost stoupla o 1,5 procenta.  

Základní údaje:

Počet obyvatel: 584 750    

Počet policistů: 1  237 (skutečnost) / 1 279 (plán. stav)

Počet občan. zam.: 258 (skutečnost) / 269 (plán. stav)

Počet obyvatel na policistu: 473

Počet trestných činů:   7 964

Objasněnost v %:  59,04 %

Počet přestupků: 61 281

Ve Zlínském kraji se v roce 2015 stalo 7 964 trestných činů, což je o 846 méně, než v roce 2014.  Policisté vloni objasnili 4 702 trestných činů, tedy 59,04 procent ze všech trestných činů. Objasněnost vzrostla oproti roku 2014 o 1,51 procent. Poprvé od roku 1994 jsme se v počtu trestných činů dostali pod hranici osmi tisíc.

Z hlediska nápadu trestné činnosti se zlínské krajské ředitelství zařadilo na 11. místo ze 14 krajských ředitelství policie. Z hlediska úspěšného odhalení pachatele je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na 6. místě v republice.

V roce 2015 jsme v souvislosti s trestnou činností stíhali 4 443 osob, z toho 2 208 recidivistů, 626 žen, 107 trestných činů spáchali mladiství ve věku 15-17 let, dalších 42 děti, kterým ještě nebylo 15 let. Na 50 procentech trestné činnosti se tedy podíleli recidivisté. 

V okrese Zlín se stalo 2 574 trestných činů, v Uherském Hradišti 1 790 trestných činů, v okrese Kroměříž 1 465 trestných činů a Vsetíně 2 135.

Násilné trestné činy

Počet násilných trestných činů zůstal ve srovnání s předchozím rokem téměř stejný, v roce 2015 došlo k 617 takovým skutkům a v roce 2014 se jich stalo 619. Celková objasněnost násilných trestných činů přesáhla 75 procent. V oblasti násilné trestné činnosti šetřila zlínská policie v uplynulém roce 13 vražd (9 dokonaných), všechny vraždy jsme objasnili. Motivem vražd v loňském roce byly nejčastěji osobní spory. V roce 2014 jsme evidovali 8 vražd. Potěšující zprávou je jistě úbytek loupeží, k nimž v našem kraji vloni došlo. Oproti 85 loupežím v roce 2014, jsme vloni zaznamenali pokles na 51 případů, z toho 30 loupeží se podařilo objasnit.  

Mravnostní trestné činy

Vloni u nás bylo nahlášeno 21 případů znásilnění a 22 případů pohlavního zneužívání více jak 76 procent těchto případů se podařilo objasnit.  Jde o trestné činy spadající do kategorie mravnostních trestných činů, jichž v roce 2015 bylo zjištěno 80, což je pokles o 27 skutků oproti roku 2014.

Další druhy registrované kriminality

Nejvíce práce mají policisté každoročně s majetkovou trestnou činností. Vloni se u nás stalo 3 452 majetkových trestných činů, což je pokles o 964 skutků, objasnit se podařila jedna třetina. Do kategorie majetkové trestné činnosti řadíme například krádeže vloupáním - u vloupání do rodinných domků evidujeme pokles z předloňských 163 případů na 122 případů vloupání. Co se týká vloupání do bytů, tak v této kategorii zůstává počet stejný jak v roce 2014, čili 57. Pokles evidujeme i u krádeží motorových vozidel. V roce 2015 jsme šetřili 134 případů odcizených vozidel, rok předtím 142 případů. Objasnit se podařilo 39 krádeží vozidel.  

Nárůst jsme zaznamenali v kategorii hospodářských trestných činů, kterých za loňský rok evidujeme celkem 1182, oproti předloňským 978 případům Objasnit se podařilo téměř 62 procent, čímž se objasněnost tohoto druhu kriminality podařila zvýšit o 5,66 procent. Mezi nejčastější hospodářské delikty patřil podvod (270 případů), dále pak neoprávněné držení platební karty (245 případů) a úvěrový podvod (189 případů). Právě u úvěrových podvodů jsme zaznamenali nárůst oproti roku 2014 o 55 případů.

Velmi úspěšně lze hodnotit činnost policistů z krajského odboru hospodářské kriminality v rámci „Daňové Kobry“. Zlínští kriminalisté patří v potírání daňové kriminality mezi nejúspěšnější v rámci celé republiky. Za loňský rok rozpracovali 16 rozsáhlých kaz, 10 z nich zrealizovali. V rámci trestních věcí stíhají 20 právnických a stejný počet fyzických osob. Kriminalisté zajistili majetek přesahující částku 200 milionů korun. Při realizaci této trestné činnosti krajští kriminalisté úzce spolupracují s útvarem odhalování korupce a finanční kriminality, Finanční správou ČR a Celní správou ČR.

Přestupky

V roce 2015 jsme v celém Zlínském kraji zaregistrovali 61 281 přestupků, což je navýšení oproti roku 2014 o 1 548 přestupků. Z toho policisté zjistili 48 414 přestupků v dopravě (r. 2014  - 45 538), 5 645 přestupků proti majetku (r. 2014 – 6 916) a 816 přestupků proti veřejnému pořádku (r. 2014 805) a 4 746 proti občanskému soužití (r. 2014 – 4 803). Dopravní přestupky tvoří dvě třetiny celkového počtu registrovaných přestupků. 

Alkohol u řidičů

V loňském roce jsme přistihli 2 421 řidičů pod vlivem alkoholu, což je o 491 více, než v roce 2014. Z celkového počtu řidičů jsme u 1 039 řidičů zjistili více než 1 promile alkoholu, o 275 více než v roce předloňském.

Další..

V případech domácího násilí jsme vloni v rámci kraje vykázali 77 osob, v předloňském roce jsme oprávnění vykázat osobu využili v 83 případech.  

V loňském roce jsme evidovali ve Zlínském kraji 16 020 držitelů zbrojních průkazů (r. 2014 – 15 999 držitelů). Vloni vydali pracovníci oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál 472 zbrojních průkazů novým žadatelům, což je oproti roku 2014 nárůst o 142. Co se týká počtu zbraní, tak v roce 2015 narostl počet zbraní u držitelů zbrojních průkazů ze 40 103 na 42 972.

V rámci kontrol osob překračující státní hranice provedli příslušníci cizinecké policie kontrolu 662 vlakových spojů a 337 mezinárodních autobusových spojů. Co se týká nelegální migrace, tak se naši policisté podíleli na výpomoci Jihomoravskému kraji s 74 cizinci (35 mužů, 14 žen, 25 dětí). Dále zahájili 50 správních řízení o správním vyhoštění (výkon práce bez povolení, neoprávněný pobyt nebo závažné narušení veřejného pořádku). Policisté z cizinecké policie odhalili během loňského roku 184 padělaných nebo pozměněných dokladů (ŘP, padělky smluv, doklady totožnosti). V roce 2015 působili 3 policisté v rámci mezinárodní spolupráce v Maďarsku a Řecku a dále působili jako styční důstojníci pro migrace ve Lvově, Prištině, Bělehradě a Budapešti.

Na linku tísňového volání volalo vloni průměrně 258 osob denně, přičemž délka jednoho hovoru byla 1 minuta a 50 vteřin. V 33 případech šlo o natolik zlomyslná volání, že jsme je museli prošetřit a předat k vyřízení telekomunikačnímu úřadu.

Nejzávažnější událostí loňského roku byla bezesporu tragická střelba v Uherském Brodě, kde 24. února 2015 třiašedesátiletý muž zastřelil v restauraci Družba z legálně držených zbraní osm lidí. Pachatel zemřel po střelném poranění hlavy, které si způsobil sám. Podle znaleckých posudků trpěl střelec psychickou nemocí, a pod vlivem této nemoci jednal. Vyšetřovatel po půlročním prověřování případ odložil, jelikož pachatel zemřel.

Další mimořádnou událostí, která po celý rok zaměstnávala policisty z krajského zlínského ředitelství, byly výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Koncem roku byl vyvezen poslední kamion s municí a se začátkem letošního roku se začalo s výstavbou plotu a asanací prostoru.

V roce 2015 převzalo Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 67 služebních dopravních prostředků v celkové hodnotě 65 136 491 korun. Vozidla užívají policisté ma odděleních v rámci celého kraje.

Priority pro rok 2016

Pro rok 2016 byly pro Zlínský kraj ředitelem plk. JUDr. Tkadlečkem stanoveny následující priority:

  • posílení bezpečnosti v blízkosti státní hranice a boj proti ilegální migraci
  • bezpečnost silničního provozu:
  1. alkohol a drogy
  2. železniční přejezdy
  3. chodci, cyklisté, motocyklisté
  • zajišťování výnosů z trestné činnosti a rozvíjení regionálního týmu KOBRA pro Zlínský kraj
  • drogová problematika
  • posílení analytické činnosti směrem k informační kriminalitě a závažné majetkové trestné činnosti

 

21. ledna 2016, mjr. Mgr. Lenka Javorková

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem