Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěr šetření okolností jízdy civilní osoby v BMW

Jízdou civilní osoby ve služebním vozidle BMW i8 nebyl porušen právní předpis ani interní akt řízení. 

Dnešním dnem bylo ukončeno prošetřování části případu havárie dočasně zapůjčeného služebního vozidla BMW i8, a to konkrétně té části, která se týkala jízdy civilní osoby ve voze na místě spolujezdce.

Celou událost, která se stala 29. května 2017 krátce po desáté hodině večer v Brně v Zámecké ulici, si již v prvopočátku převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. O deset dnů později, tedy 8. června, inspekce ukončila část spisu, která se týkala přítomnosti pana Kruliše ve služebním vozidle. Po provedeném šetření bylo prokázáno, že v této souvislosti nedošlo ke spáchání trestného činu. Tímto byla zároveň vyvrácena spekulace o tom, že vozidlo v době havárie řídila civilní osoba. Tato část spisu byla tedy postoupena na policejní prezidium k dalšímu prověření. Ta část spisu týkající se samotné dopravní nehody zůstala a nadále zůstává v kompetenci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Postoupená část spisového materiálu byla neprodleně předána na Odbor vnitřní kontroly policejního prezidia, jehož pracovníci měli za úkol zjistit, zda v této souvislosti nedošlo k porušení právních předpisů nebo interních aktů řízení. Na základě provedených výslechů osob, údajů z knihy jízd a stanoviska Analyticko - legislativního odboru policejního prezidia byly zjištěny následující skutečnosti.

V souvislosti s třídenní návštěvou prezidenta České republiky v Jihomoravském kraji byla na pondělí 29. května naplánovaná prezentace techniky Policie ČR a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Součástí této prezentace bylo i představení služebního vozidla BMW i8, které bylo jen několik týdnů před tím Policii České republiky dočasně zapůjčeno k užívání. Na zajišťování bezpečnosti prezidentské návštěvy se společně s jihomoravskou policií standardně podíleli i pracovníci z kanceláře prezidenta republiky, tedy mimo jiné i hradní protokolář Vladimír Kruliš. Ten v průběhu prezentace techniky projevil zájem o praktickou ukázku vozidla BMW i8. Ředitel krajského ředitelství Jihomoravského kraje plk. Leoš Tržil s praktickou ukázkou souhlasil za podmínky, že bude provedena až po ukončení oficiální části prezidentského programu, tedy po ukončení slavnostní večere po 20. hodině z důvodu, aby nedošlo k ohrožení plnění úkolů v rámci programu prezidentské návštěvy.

Jízdu se služebním vozidlem policistovi z oddělení silničního dohledu schválil jeho nadřízený z odboru služby dopravní policie Jihomoravského kraje. Během ukázkové jízdy však při zpáteční cestě u řidiče došlo k náhlé akutní zdravotní indispozici, v důsledku které přestal vozidlo ovládat a havaroval.

K podrobnostem samotné havárie se nemůžeme vyjadřovat, neboť ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů stále probíhá  prošetřování a případ je v jejich kompetenci. Ze stejného důvodu nejsme oprávněni poskytnout fotografie havarovaného vozidla, které jsou součástí důkazních materiálů a kterými policie tím pádem ani nedisponuje.

Ze stanoviska Analyticko – legislativního odboru PP vyplývá, že jízda civilní osoby je obecně možná v souladu s nařízením ministerstva vnitra, které zní: „V dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.“ Spektrum plněných zákonných úkolů je velmi široké a Policie České republiky při něm využívá prostředků represivního i preventivního charakteru, včetně prezentace techniky. Projížďka civilní osoby ve služebních vozidlech nebo jiná praktická ukázka policejní techniky je tedy možná v případě, že je tato možnost na veřejné prezentační akci možná s ohledem na konkrétní podmínky dané akce a možnosti prezentujících policistů.

Toto oprávnění v minulosti bylo, a je v praxi využíváno i ve vztahu k zástupcům médií, kteří měli možnost se jízdy ve služebním prostředku, ať už se jednalo o vozidlo, vrtulník či jinou policejní techniku v rámci její prezentace, či prezentace policejní práce.

Z výše uvedeného je patrné, že nedošlo ani k porušení smluvních podmínek se soukromou společností, neboť vozidlo bylo zapůjčeno k plnění služebních úkolů a řidičem byla oprávněná osoba uvedená ve smluvním seznamu. Spolupráce se společností tedy nadále pokračuje tak, jak je ujednáno ve smlouvě a Policie ČR si v průběhu příštího týdne převezme k užívání nové vozidlo BMW i8.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že v tomto ohledu je pro celé vedení policie prioritou, aby se oba účastníci dopravní nehody obešli bez trvalých následků na zdraví.

23. června 2017
kpt. Iveta Skupien
Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem