Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zákaz vstupu do lesů

Českokrumlovsko – Prachaticko - Vstupovat do lesů poškozených srpnovými bouřemi je velmi nebezpečné! 

Policisté Územního odboru policie Jihočeského kraje Český Krumlov a Ředitelství divize Horní Planá Vojenských lesů a statků ČR, s. p.  apelují na občany, aby v zájmu vlastního bezpečí dodržovali a respektovali zákaz vstupu do lesních lokalit, které byly silně poškozené při srpnových bouřích. Tento zákaz vydal Vojenský lesní úřad. Policisté příslušných obvodních oddělení spolupracují s Ředitelstvím divize Horní Planá Vojenských lesů a statků ČR, s. p., a proto se budou v průběhu běžné hlídkové činnosti soustředit i na porušování tohoto zákazu a budou chránit životy a zdraví těch, kteří si buď nevšimli výstražných cedulí, nebo je nerespektovali. Bude-li někdo policisty přistižen v lese, kde je vstup zakázán, bude jimi řešen pro přestupek podle lesního zákona číslo 289/1995 Sb. Policisté přestupek zadokumentují a postoupí ho k projednání příslušnému správnímu orgán, kterým je v tomto případě Vojenský lesní úřad.

Ke spolupráci při tvorbě tohoto článku jsem si přizvala ředitele divize Horní Planá Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Ing. Petra Krále, který zodpoví mnou položené dotazy.

Pane řediteli, již jsem se zmínila o vydaném zákazu vstupu do některých lesních lokalit. Můžete nám prosím upřesnit, o která místa se jedná?

„ Nejvíce srpnové bouře poškodily lesy v okolí obcí Pernek, Želnava, Záhvozdí a Nová Pec. Jedná se o katastrální území Maňávka, Uhlíkov, Pěkná a Nová Pec. V těchto místech jsme museli z bezpečnostních důvodů přistoupit k vyhlášení zákazu vstupu do lesů.“

Proč jste museli k tomuto opatření přistoupit?

„Srpnové bouře značně poškodily lesní porost a v uvedených lokalitách neustále dochází k pádům poškozených stromů a uvolněných větví. Vzhledem k tomu, že ve výše uvedených oblastech jsou vyznačené turistické trasy jak pro pěší, tak pro cyklisty a ty jsou v tomto období hojně využívány, hrozí zde ve zvýšené míře nebezpečí úrazu a ohrožení života.“

Na jakou dobu byl zákaz vstupu do lesních lokalit vydán?

„Vojenský lesní úřad vydal na naší žádost zákaz vstupu do vybraných lesních lokalit do 21. října 2017. I přesto, že intenzivně zpracováváme vzniklé polomy, není vyloučeno, že části katastrálních území nebudou zpřístupněny i po tomto datu. O zpřístupnění lesů budeme veřejnost informovat prostřednictvím našich webových stránek. “

Jaký postih mohou lidé, kteří nebudou respektovat zákaz vstupu do lesa, očekávat?

„Kontroly dodržování zákazu vstupu do vyznačených oblastí průběžně provádí lesní stráže, jmenované Vojenským lesním úřadem, popřípadě Policie ČR. Při zjištění porušení zákazu vstupu bude postupováno podle § 53 nebo podle § 54 lesního zákona číslo 289/1995 Sb. Věc může být vyřešena pokutou na místě nebo projednáním ve správním řízení. Vojenský lesní úřad je správním orgánem, který by případné porušení ustanovení lesního zákona řešil.“

Děkuji Vám pane řediteli za odpovědi.

Nezbývá, než znovu apelovat na všechny občany, aby nevstupovali do lesů, kde je to zakázáno. Ohrožují tím vlastní život a zdraví, neboť lesní porost je v těchto oblastech vážně poškozen a hrozí zde pád stromů.

por. Bc. Lenka Pokorná    ck.pis@pcr.cz

11. září 2017

Odkazy do noveho okna

Poškozený les po srpnové bouři - foto VLS

Poškozený les po srpnové bouři - foto VL... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem