Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

TEPLICE - Žádost o informace související se svozem komunálního odpadu v Trnovanech ze dne 21. 8. 2017. 

Žadatel se domáhal následujících informací:

1. Sdělení výše poplatku za nadstandardní služby poskytované společností Marius Pedersen a.s. při odvozu komunálního odpadu od OOP Teplice Trnovany.

2. Sdělení rozsahu těchto nadstandardních služeb.

3. Kopii smlouvy, ve které je jasně definován rozsah a cena těchto nadstandardních služeb. Smlouva o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2000002 ze dne 21. 9. 2009 odkazuje na smlouvu 35093967 - Rozsah a cena služby (v aktuálním znění ze dne 10. 1. 2017), v níž žádné "nadstandardní služby" uvedeny nejsou.

4. V žádosti dále zmiňuje, že informaci zaslanou emailem Odborem specializovaných činností, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem (dále jen OSČ) pod č. j. KRPU-158899-3/ČJ-2017-0400VO dne 17. 8. 2017 nepovažuje za odpověď na žádost v rámci InfZ ze dne 11. 8. 2017, jelikož požadované informace mu poskytnuty nebyly.

Dále se dotazuje, zda Policie České republiky neuvažuje o přemístění kontejneru do dvora za služebnou, kam by mohl „kuka“ vůz zajet přímo, a to bez jakékoliv asistence policistů či civilních pracovníků PČR s konstatováním, že dvůr je permanentně otevřený a přístupný pro zásobování.

Odpověď:

1. Poplatek za nadstandardní služby poskytované společností Marius Pedersen a.s. při odvozu komunálního odpadu z ul. Maršovská (od budovy OOP Teplice Trnovany) byl stanoven na částku 1 000 korun ročně (viz dodatek ke smlouvě č. 35093967 platný od 1. 1. 2017 - zasíláme v příloze (1 list ve formátu jpg)).

2. Rozsah nadstandartních služeb je konkretizován v článku III. smlouvy č. 20000002 z roku 2009 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, který byl na základě dohody smluvních stran s platností od 1. 1. 2017 doplněn o písmeno n), kterým je stanoveno, že vynáškou a zanáškou se rozumí přepravení sběrných nádob pracovníky zhotovitele ze sběrného stanoviště k místu jejich vyprázdnění a zpět, jestliže vzdálenost mezi těmito místy přesahuje 10 metrů.

3. Požadovanou kopii dodatku smlouvy č. 35093967 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu platného od 1. 1. 2017 zasíláme v příloze (touto kopií Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje dosud nedisponovala, na základě vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z 11. 8. 2017 byla vyžádána od zhotovitele – firmy Marius Pedersen a.s. – zasíláme v příloze (2 listy ve formátu pdf)).

4. Odpověď zaslanou emailem OSČ dne 17. 8. 2017 považujte pouze za doplňující informaci k celé problematice, odpověď na žádost ze dne 11. 8. 2017 vám byla zaslána pod č. j. KRPU-158899-5/ČJ-2017-0400VO dne 28. 8. 2017 prostřednictvím e-podatelny ÚO Teplice.

Stran dotazu, zda neuvažujeme o přemístění kontejneru do dvora za služebnou, sdělujeme, že tuto možnost jsme po konzultaci se zhotovitelem, tedy firmou Marius Pedersen a.s., s ohledem na nevyhovující místní stavební úpravy, vyloučili.

Teplice 1. září 2017

vytisknout  e-mailem