Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ, LOUNY - Informace ve věci oznámení a podnětů podaných na OOP v Žatci a OOP v Postoloprtech. 

Dotaz:

Žadatel se domáhá informací ve věci oznámení a podnětů podaných na OOP v Žatci ke konkrétnímu případu a poskytnutí kopie  listin ve vztahu ke 3 oznámením. Dále žádá o poskytnutí kopie listin ve vztahu ke konkrétnímu případu vedenému OOP v Postoloprtech. Dále požaduje doprovodnou informaci, a to označení nebo kopii zákona a jeho ustanovení,  na základě jehož jsou oprávněni policisté sloužící na OOP v Postoloprtech a OOP v Žatci oprávněni vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky.

Odpověď:

K otázkám vztahujícím se k poskytnutí kopie listin vydaných OOP Žatec a OOP Postoloprty sdělujeme, že oznámení nebylo prošetřováno Územním odborem Louny a taktéž nebylo Územním odborem Louny postoupeno na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Policie České republiky tedy nedisponuje požadovanými informacemi. Jak praví § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

K otázkám vztahujícím se k oprávnění policistů prověřovat a vyšetřovat trestný čin, jehož pachatelem je policista, sdělujeme, že trestní stíhání příslušníků Policie České republiky je předmětem činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, což je vymezeno zákonem č.141/1961 Sb., trestní řád a zákonem č.341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a nespadá tedy do působnosti Policie České republiky.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem Policie České republiky k Vaší žádosti v první části sděluje, že touto informací nedisponuje, tedy ji považuje za neexistentní a druhá část se podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá, jelikož se netýká její působnosti. 


4. 9. 2017

vytisknout  e-mailem