Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k trestným činům z nenávisti 

Dotaz:

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Ústeckého kraje. Jedná se o dva typy incidentů:

První typ incidentů - Informace o incidentech (seznam přiložen v souboru) s odkazem na zdroj informací.

V případě těchto incidentů požadoval níže uvedené:

1) Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.

2) Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestné činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj.

3) Dále žádáme o poskytnutí informace, v jakém stavu se nachází vyšetřování, resp. jestli byl podán návrh na podání obžaloby státnímu zástupci, či jestli jste vyšetřování ukončili jiným způsobem, a v tomto případě žádáme o informaci, jakým způsobem jste jej ukončili.

Druhý typ incidentů  - trestné činy z nenávisti, o kterých informovalo Policejní prezidium ČR (seznam přiložen v souboru).

Konkrétně požadoval následující:

1) Co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

4) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán.

Odpověď:

Celkem se jednalo o informace ke 23 incidentům. Žadateli byly poskytnuty informace k 20 případům ve struktuře, kterou požadoval, podle toho, do které skupiny incident patřil.

U incidentů prvního typu:

1) Zda se policie případy zabývala. Pokud ano, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.

2) Zda se PČR zabývala možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestné činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj.

3) V jakém stavu se nachází vyšetřování, resp. jestli byl podán návrh na podání obžaloby státnímu zástupci, či jestli PČR vyšetřování ukončila jiným způsobem, případně jakým.

U incidentů druhého typu:

1) Co se v daném trestném činu stalo, tj. za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu.

2) Na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku, u psaného či grafického projevu také jeho doslovné znění. 

3) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost).

4) Jakým způsobem byl případ ukončen, případně zda došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán.

V případě 3 skutků bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti vzhledem k tomu, že nebyly doposud policejním orgánem ukončeny a nacházejí se v různém stadiu trestního řízení a podání informací by mohlo narušit další průběh trestního řízení.


4. 9. 2017

vytisknout  e-mailem