Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Dotazy dle zákony 106/1999 Sb., za rok 2017 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

1.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí seznamu oznámení, které oznamovatelka sama podala na Policie ČR 

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatelka  dožadovala o poskytnutí seznamu oznámení, které oznamovatelka sama podala na Policie ČR a jakým způsobem byly vyřízeny.

ODPOVĚĎ: Žadatelce bylo v zákonné lhůtě vyhověno a požadované informace jí byly poskytnuty.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

2.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí statistických údajů

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatelka  dožadovala statistických údajů ke konktrétním obcím a městům za rok 2015 .

ODPOVĚĎ: Žadatelce bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

3.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatel dožadoval informací, týkající se, zda veřejná listina obsahuje následující informace.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo odpovězeno, že se nejedná o informaci ve smyslu § 3 odst. 3, zák. 106/1999 Sb.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

4.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatel dožadoval informací, týkající se, vykázání a písmeného výroku.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

5.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatel dožadoval informace kolik on sám, či jako zástupce firmy podal žádostí dle zákona 106/1999 Sb, oznámení, či jiná podaní na policii.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

6.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  se tazatel dožadoval informace ke konkrétnímu případu.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno a vyhověno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

7.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel dožadoval informace k záznamu telefonního hovoru na linku 158.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

8.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel dožadoval informace týkající se vyřezení z evidence uchazečů Úřadu práce ČR.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno, že věc nespadá do působnosti Policie ČR a byla v souladu se zákonen 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odložena.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

9.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel dožadoval informace týkající se počtu policistů a zaměstnanců za určité období a počty policistů a dalších zaměstnanců kteří jsou v exekuci či v osobním bankrotu.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno. Část odpovědi byla odložena. Na základě stížnosti tazatele, rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky jako nadřízený věcně příslušný orgán, že infomace budou poskytnuty v plném rozsahu. 

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

10.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel dožadoval poskytnutí záznamu z roku 2015 a rozsudku soudu.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě vyhověno odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

11.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatelka domáhá informace o výjezdu policie a záchranné služby.

ODPOVĚĎ: Žadatelce bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

12.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel se domáhá informací k finančním prostředkům policie, různým výdajům policie, a činnosti policie.

ODPOVĚĎ: Žadateli bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

13.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tazatel požaduje informace ke konkrétním případu, týkající se kontroly tazatele a případné dokumentace k věci.

ODPOVĚĎ:  Žadatel byl vyzván k upřesnění některých skutečností. Následně mu bylo v zákonné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

14.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá tazatel informace kolik policistů v letech 2014 - 2016 bylo vysláno na studijní pobyt v délce 23 měsíců.

ODPOVĚĎ:  Žadateli bylo v zákoné lhůtě vyhověno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

15.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá tazatel informace ke 3 policistům, zda za konkrétní období byli řešeni útvarem GIBS, či vnitřní kontrolou.

ODPOVĚĎ:  Žádost nesplňovala zákonné podmnky zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

16.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá tazatel informace ke 3 policistům, jejich převedení na jiné pracoviště, nástup do služebního poměru, snížení hodnosti policistů, počet řešení oddělením vnitřní kontroly.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

17.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá tazatel informace ke konkrétnímu znalci. Žádá počty znaleckých posudků za určité období, pro jaké policejní útvary byly vyhotovoeny a jaké finanční plnění bylo znalci vyplaceno.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

18.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá inforamace ohledně vah na vážení vozidel.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

19.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá inforamace ohledně doručování písemností Policií ČR.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

20.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá inforamace, zda ředitel kraje absolvoval s určitou společností zahraniční cesty.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

21.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá inforamace jaká konkrétní opatření byla učiněna v doručování písemností Policií ČR.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

22.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá inforamace o využívání tzv. provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci za určité období.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

23.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá počtu vydaných předběžných opatření odebrání nebo uložení zbrojního průkazu za určité období.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

24.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá počtu držitelů zbrojního průkazu v roce 2016 a kolik zbrojních průkazů bylo ve stejném období na základě zdravotního posudku odebráno.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

25.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá počtu přestupků za určité období, které byly řešeny v blokovém řízení ve vztahu ke konkrétní budově.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě vyhověno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

26.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá informace k části spisu.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě vyhověno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

27.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá informace ke kontrétnímu případu, týkající se obvinění, znalce a znaleckých posudků.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě vyhověno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

28.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se tazatel domáhá spisového materiálu pod ČJ: KRPK-50347-29/PR-2017-190313.

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo v zákoné lhůtě vyhověno a spisový materiál mu byl poskytnut.

Dále se žadatel na základě běžných dotazů domáhal kamerového záznamu ze spisu. Kamerový záznam Policie ČR nemohla žadateli poskytnut, jelikož byl se spisem zaslán na příslušný městkský úřad k přestupkovému řízení.

zveřejnila mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

29.

DOTAZ: Žádost o poskytnutí informace ke služebním příjmům

ŽÁDOST: Na základě dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se žadatel domáhá informace: ..."o služebních příjmech a odměnách ředitelů krajských ředitelství Policie ČR, jejich náměstků a informací o platech a odměnách ekonomických ředitelů (pokud je tato funkce ekonomocického ředitele u daného krajského ředitelství policie ČR zřízena)". 

ODPOVĚĎ:   Žadateli bylo prostřednictvím Policejného prezídia v zákoné lhůtě odpovězeno.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem