Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádána podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 28. prosince 2016 obdrželo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požaduje  „poskytnutí statistik vykazované kriminality za rok 2015 v měsíčních intervalech pro jednotlivé obce (tzn. statistiky evidované trestné činnosti za leden 2015, únor 2015, březen 2015, duben 2015, květen 2015, červen 2015, červenec 2015, srpen 2015, září 2015, říjen 2015, listopad 2015, prosinec 2015 a to vždy s uvedením u každého druhu kriminality i počtu evidovaných případů na území dané obce): Havlíčkův Brod, Chotěboř, Jihlava, Žďár nad Sázavou“.

Po posouzení žádosti povinný subjekt žadateli sdělil, že Krajské ředitelství policie kraje Vysočina eviduje veškerý nápad trestné činnosti podle služebních obvodů obvodních (místních) oddělení Policie České republiky, nikoliv na teritoria obcí, jak je požadováno v žádosti. Z tohoto důvodu tedy ředitelství nedisponuje údaji požadovanými v žádosti. Žádný právní předpis nestanoví Policii České republiky povinnost mít takové údaje k dispozici.  Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona netýká vytváření nových informací.

Dne 27. 12. 2016 Policejní prezidium České republiky žadateli poskytlo pod č. j. PPR-33052-2/ČJ-2016-990140 soubory obsahující veškerý nápad trestné činnosti dělený podle služebních obvodů obvodních a místních oddělení Policie České republiky po jednotlivých měsících roku 2015. Na tyto statistiky povinný subjekt žadatele odkázal.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

28. únor 2017

vytisknout  e-mailem