Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádána podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina obdrželo dne 23. března 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),  kterou se jmenovaný domáhá informací uvedených v Příloze č. 1 k č. j. KRPJ-128122-10/ČJ-2016-1600PI pod čísly 122, 123, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 216.

Povinný subjekt žádost žadatele posoudil z hlediska obsahového i z hlediska formálních náležitostí a konstatoval, že z předmětné žádosti není zcela zřejmé, jakých konkrétních informací se tato žádost týká. Vyzval proto žadatele podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., aby žádost upřesnil, to znamená, aby uvedl další údaje, které by umožnily předmět jeho zájmu přesně identifikovat. Žadatel podanou žádost upřesnil písemným podáním ze dne 31. března 2017 s tím, že žádá kopie všech označených a v žádosti uvedených příloh.

Povinný subjekt žadateli poskytuje požadované informace – kopie dokumentů z  přílohy označené v Příloze č. 1 k č. j. KRPJ-128122-10/ČJ-2016-1600PI  pod výše uvedenými čísly s tím, že v přílohách označených pod číslem Příloha č. 3 a  Příloha č. 4 byla provedena nezbytná anonymizace osobních údajů  - v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů povinný subjekt  znečitelnil všechny osobní údaje – konkrétně: datum narození, místo narození a adresu trvalého bydliště u obou fyzických osob, kterých se policejní prověřování týkalo a které jsou jmenovitě uvedeny v požadovaných kopiích dokumentu. Dále v Příloze č. 5 byla provedena anonymizace jmen a příjmení třetích osob, kterých se vedené prověřování nijak nedotýkalo a v Příloze č. 6 byla provedena nezbytná anonymizace osobních údajů – datum narození a místo trvalého bydliště osob, které jsou dotčeny rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených osobních údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Těmito předpisy jsou v posuzovaném případě jednak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 101/2000 Sb.).

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

22. květen 2017

vytisknout  e-mailem