Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ: Informace vyžádaná podle zákona číslo 106/1999 Sb. 

Dne 17. ledna 2017 byla cestou oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky postoupena Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina podle místní i věcné příslušnosti Vaše písemná žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaši žádost jsme posoudili zejména z hlediska splnění všech formálních náležitostí, a také z hlediska jejího obsahu. Na základě Vaší žádosti poskytujeme odpověď ve struktuře Vámi požadovaných informací.

Prosím o zaslání bližších informací, proč bylo Policejní oddělení v Okříškách přeměno na policejní stanici?

Odpověď: K 1. lednu 2013 došlo v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k transformaci šesti obvodních oddělení na policejní stanice. Tato změna souvisela se snížením počtu příslušníků, kteří zajišťovali výkon základních policejních činností na území patřící pod Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Konkrétně která obvodní oddělení budou transformována bylo rozhodnuto na základě důkladné analýzy kriminogenních faktorů, demografických údajů, početních stavů a dojezdových vzdáleností od ostatních obvodních oddělení krajského ředitelství. Pro úplnost je třeba uvést, že z hlediska zajištění nepřetržitého výkonu služby není důležité zdali policisté slouží na obvodním oddělení či policejní stanici, ale důležitý je jejich početní stav na organizačním článku. V minulosti v rámci Obvodního oddělení Okříšky nesloužilo nikdy více než 10 policistů, což nezabezpečovalo nepřetržitý výkon služby po dobu 24 hodin sedm dnů v týdnu. Vždy zde muselo výkon služby v nějakém rozsahu zajišťovat Obvodní oddělení Třebíč. V minulosti také došlo ke snížení územní působnosti Policejní stanice Okříšky o obec Kněžice a okolní obce, které přešly pod působnost územního odboru Jihlava..   

Uvažujete prosím o obnově Policejního oddělení v Okříškách? Případně Vás prosím, můžete mi poskytnout nějaké bližší informace dle Vašeho uvážení, jde mi o informovanost v této věci.

Odpověď: V návaznosti na vývoj kriminogenních faktorů, demografických údajů a vývoj početních stavů policistů bude Krajské ředitelství policie kraje Vysočina pružně reagovat tak, aby dostupnost policejní služby byla pro většinu občanů obdobná

Policejní oddělení v Okříškách mělo být zrušeno z ekonomických důvodů, prosím o poskytnutí informace týkající se ročních respektive měsíčních nákladů na provoz, pokud je v Okříškách policejní stanice a pokud policejní oddělení.  Prosím o vyčíslení nákladů na zaměstnance a na provoz zvlášť.  Jde mi o celkové náklady a rozdíl v případě stanice a v případě oddělení.

Odpověď: Vyčíslení ročních nákladů na objekt (zahrnuje náklady na elektrickou energiu, plyn, vodu) a provoz (běžné opravy,údržba, revize, dodávky materiálu)

Rok 2010  -   99 388,- Kč               293 395,- Kč

Rok 2011  - 136 479,- Kč               237 741,- Kč

Rok 2012  - 157 710,- Kč               177 508,- Kč

Rok 2013 -  157 966,- Kč               233 389,- Kč

Rok 2014 -  151 275,- Kč               217 121,- Kč,

Rok 2015 -  133 250,- Kč               344 820,- Kč

Rok 2016 -  105 692,- Kč               227 967,- Kč.

 

Průměrné roční náklady - 134 537,- Kč objekt a 228 385,- Kč provoz.

Náklady na policejní stanici jsou stejné jako na provoz oddělení (provozní podmínky se nemění).

Faktický početní stav policistů se změnou na policejní stanici nezměnil, takže mzdové náklady zůstaly na stejné úrovni jako při fungování obvodního oddělení v místě.

Souhlasil by vlastník budovy s bezúplatným převodem budov, kde v současné době sídlí policejní stanice na městys, který by se o budovu staral? Policejní oddělení by se staralo jen o náklady na provoz – voda, topení + platy.

Odpověď: Podle zákona č. 219/2000 Sb., §19, §19a a §19b zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích je Krajské ředitelství policie kraje Vysočina jako organizační složka státu povinné, pokud se majetek stane nepotřebným, převést jej bezúplatně pouze na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bezúplatný převod na jiný subjekt podléhá schválení ministerstvem financí, v tomto konkrétním případě dle zkušeností nelze předpokládat udělení souhlasu (schválení) Ministerstvem financí České republiky, protože objekt by se z důvodu zachování policejní služebny nestal pro stát nepotřebným.

V budově policejní stanice  jsou také dva byty, které jsou v současné době prázdné, není to ekonomicky nevýhodné? Nedala by se ekonomická neefektivnost snížit pronájmem těchto bytů? 

Odpověď: Oba byty jsou trvale nabízeny příslušníkům policie i občanským zaměstnancům, byly nabídnuty i jiným organizačním složkám státu (například HZS, ÚZSVVM), proběhlo i jednání s obcí o jejich možném využití. Podmínky nájmu (v případě užívání jiným subjektem, např. obcí, pak podnájmu) jsou dané zákonem 219/2000 Sb., nájemné v těchto bytech je stanoveno ve výši v místě a čase obvyklé (v souladu se zákonem 218/2000. Sb.). O byty v daném  místě není zájem, příjmy z jejich pronájmu jsou dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, příjmem státního rozpočtu, nelze je využít na kompenzaci nákladů na provoz nemovitosti.

Mohli bychom jako občané Okříšek udělat něco proto, aby se v městysi obnovilo policejní oddělení? Respektive, aby byla opět zajišťována 25 hodinová policejní hlídka a v obci 7 dní v týdnu bylo možné vidět či mít policisty a cítit se bezpečně?

Nabízené pomoci a podpory od občanů Okříšek si vedení Krajského policie kraje Vysočina velmi váží. Vedení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina občanům městyse i do budoucna garantuje, že výkon služby bude i nadále plánován a zajišťován v celém teritoriu podle aktuálních potřeb. Podle aktuální bezpečnostní situace budeme také reagovat na požadavky místní samosprávy, vývoj kriminality i vývoj v oblasti dopravní nehodovosti tak, aby občané v dané lokalitě neztratili ani v budoucnu pocit bezpečí.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

28. únor 2017

 

                    

                                                                              

 

 

vytisknout  e-mailem