Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o kopii trestního spisu

12434/2017 

Dne 25. ledna 2017 obdrželo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen "povinný subjekt") žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podatel žádal o zaslání celého spisového materiálu vedeného v trestním řízení ke konkrétní věci.

Povinný subjekt po posouzení podání žadateli v zákonné lhůtě sdělil následující:

"Vaše podání bylo posouzeno a vyhodnoceno jako žádost o nahlížení do spisu dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), neboť požadujete celý spis, na což se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje.

Zákon č. 106/1999 Sb. se nevztahuje na poskytování informací, pokud jejich poskytování upravuje zvláštní zákon, zejména vyřízení žádosti a způsob poskytnutí informací. Institut nahlížení do spisu dle § 65, resp. § 8a až § 8d, trestního řádu, splňuje, mj. i dle aktuální judikatury, náležitosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se nevydává, neboť se nejedná o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného se ve věci Vaší žádosti o nahlížení do spisu bude dále postupovat dle trestního řádu. Vaše žádost byla dle místní a věcné příslušnosti postoupena na Územní odbor ......., kde je spisový materiál č. j. .... veden. Jste-li oprávněnou osobou dle § 65 trestního řádu, kontaktujte výše zmíněný organizační článek pro upřesnění dalšího postupu."

 por. Mgr. Marie Šafářová

vytisknout  e-mailem