Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace ke konkrétnímu spisovému materiálu. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace ke konkrétnímu spisovému materiálu, cituji:

 „1) zda v systému "ETŘ" se u spisového materiálu vedeného pod Č.j. ……. nachází dokument: Úřední záznam o podání vysvětlení ze dne ……. sepsaný s osobou ……. i s vlastoručně sepsaným písemným vyjádřením ……. na tomto Úředním záznamu. Pro vysvětlení uvádím, že po vyhotovení tohoto záznamu vyslýchající policistkou mi byl tento záznam ve vytištěné verzi předložen k podpisu kdy jsem do volného místa vlastoručně vepsal vyjádření k obsahu záznamu. Požaduji tedy informaci zda po mém vlastoručně napsaném vyjádření policistka záznam i s mým vyjádřením "převedla" z "papírové" do "digitální, elektronické" verze a poté "vložila" k dalším informacím tvořícím uvedený spisový materiál.

2) pokud se záznam na který se ptám v bodě 1) nachází mezi dokumenty požaduji k tomuto záznamu metadata, konkrétně přesný čas "vložení" záznamu do ETŘ, OEČ policisty(ky) který(á) záznam do ETŘ "vložil(a)", popř. IP adresu konkrétního PC prostřednictvím kterého byl předmětný záznam do ETŘ " vložen", popř. poštovní adresu objektu ve kterém se tento PC v době "vložení" nacházel, popř. číslo kanceláře ze které k "vložení" záznamu došlo.

3) dále požaduji informaci zda je  v ETŘ součásti uvedeného spisu také dokument:  obsah jisté webové stránky. Pro vysvětlení uvádím, že vyslýchající policistka mi v průběhu výslechu předložila na papíru formátu A4 vytištěnou jakousi webovou stránku (tedy obsah této webové stránky) a dotazovala se mne k této webové stránce. Požaduji tedy obdobné informace k tomuto dokumentu tedy jestli byl tento dokument "zařazen" mezi ostatní písemnosti spisového materiálu vedeného pod uvedeným Č.j. v bodě 1).

4) pokud byl dokument na který se dotazuji v bodě 3) "zařazen (vložen)" do ETŘ k uvedenému Č.j. požaduji i k tomuto dokumentu obdobná metadata jako v bodě 2) tedy čas, místo atd..“

Odpověď:

Povinný subjekt po posouzení žádostí uvádí k jednotlivým bodům - dotazům následující:

Ad1) Úřední záznam o podaném vysvětlení, doplněný o vlastnoručně psaný text, je součástí předmětného spisového materiálu v digitální (naskenované) podobě.

Ad2) Tento naskenovaný Úřední záznam o podaném vysvětlení byl do systému ETŘ vložen dne ……., vložení provedla policistka s osobním evidenčním číslem ……..

Ad3) Součásti předmětného spisového materiálu je také dokument naskenovaných webových stránek (celkem 4 strany).

Ad4) Tento dokument naskenovaných webových stránek byl do systému ETŘ k předmětnému spisovému materiálu vložen dne ……., vložení provedla policistka s osobním evidenčním číslem ……..

vytisknout  e-mailem