Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výzva majiteli zajištěné knihy

NĚMČICE NAD HANOU - Hledá se majitel bible z roku 1684 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Prostějov

Obvodní oddělení Němčice nad Hanou

Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou

 

KRPM-60119/ČJ-2016-141213                                                                                                Dne 25.8.2016

 

V E Ř E J N Á V Ý Z V A

 

Obvodní oddělení Policie České republiky Němčice nad Hanou podle ustanovení § 81 odst. 1 tr. řádu

v y h l a š u j e veřejný popis této věci:

 

Historický dokument s názvem „SACRA BIBLIA“, která byla vytisknuta vroce 1684 vNorimberku s obsahem Starého a Nového zákona

 

Výše uvedená věc byla zajištěna v rámci trestního řízení spáchání přečinu krádež dle ust. § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 trestního zákoníku a přečinu porušování domovní svobody dle ust. § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a to konkrétně v obci Dobromilice, okr. Prostějov.

 

Vzhledem k tomu, že vlastník shora uvedené věci není znám v y z ý v á Policie České republiky touto veřejnou výzvou, aby se poškozený přihlásil na útvaru Policie České republiky, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, ulice Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou a uplatnil svá vlastnická práva. Veřejné výzvy je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

 

Tato výzva bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, ulice Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou a na úřední desce města Němčice nad Hanou, Komenského nám. 70, 798 27 a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz.

 

Nepřihlásí-li se vlastník věci v této lhůtě, bude policejní orgán postupovat v souladu ustanovením §81 odst. 2 tr. řádu a vyhlášená věc připadne do vlastnictví státu, tím není dotčeno právo vlastníka žádat vydání takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej.

Odkazy do noveho okna

Desky knihy

Desky knihy 

Detailní náhled

Profil knihy

Profil knihy 

Detailní náhled

Úvodní stránka

Úvodní stránka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem