Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výzva k převzetí věci

Olomouc - mobilní telefon zn. Apple IPhone 6 S, IMEI: 353314072581463, bílo - růžové barvy 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Olomouc

Obvodní oddělení Olomouc 4

Na Trati 78, 771 36 Olomouc

Č.j. KRPM-54580-13/ČJ-2017-140524                                                                                                            Olomouc 16. srpna 2017                 

                                                                                                                        

                                     

Veřejná výzva

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc IV, ul. Na Trati 78, 771 36 Olomouc, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyzývá k převzetí věci

- mobilní telefon zn. Apple IPhone 6 S, IMEI: 353314072581463, bílo - růžové barvy

který je zajištěn v kontextu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedený telefon byl dne 23.04.2017 vydán policejnímu orgánu, neboť tento byl dle interních evidencí zablokován a nahlášen jako ztracený, přičemž osoba, která mobilní telefon do servisu doručila, jej chtěla navrátit původnímu majiteli, na mobilní telefon si nečiní nárok a provedeným šetřením ve věci se původní majitel telefonu nepodařil zjistit.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc IV, ul. Na Trati 78, 771 36 Olomouc, osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k výše uvedenému mobilnímu telefonu a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této výzvy, neboť do současné doby se nepodařilo vlastníka mobilního telefonu zjistit.

Tato písemnost je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx.

Tato výzva vyvěšena dne 16.8.2017 a sejmuta, pakliže se do té doby nepodaří zjistit majitele předmětného telefonu, bude dne 16.2.2018.

npor. Bc. Milan Mazur

vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Bc. Libor Navrátil, v.r.
zástupce vedoucího oddělení

odpovědná úřední osoba

vytisknout  e-mailem