Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyžádané informace

 • Vyžádané informace v roce 2018
 • Vyžádané informace v roce 2017
 • Vyžádané informace v roce 2016
 • Vyžádané informace v roce 2015
 • Vyžádané informace v roce 2014
 • Vyžádané informace v roce 2013
 • Vyžádané informace v roce 2012
 • Vyžádané informace v roce 2011
 • Vyžádané informace v letech 2008-2010
 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 • Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb
 • Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyžádané informace v roce 2018

                                       
1. 18. 1. 2018 Soubor konkrétních dotazů od žadatele z Olešnice v Orlických horách
2. 22. 1. 2018 Dotaz ke statistice dopravní nehodovosti v k.ú. Nové Paky v předmětných úsecích
3. 26. 1. 2018 Soubor dotazů směřujících k činnosti policistů ÚO Jičín
4.  27. 2. 2018 Dotaz ke statistice dopravní nehodovosti v k.ú. Lhota pod Libčany
5. 5. 2. 2018 Soubor konkrétních dotazů od žadatele z Olešnice v Orlických horách
6. 9. 3. 2018 Dotaz ke konkrétnímu případu a ke spolupráci s médii
7.  14. 3. 2018 Žadatel se domáhal zaslání konkrétního usnesení o odložení dle § 159a trestního řádu 
8. 16. 4. 2018 Žadatel se domáhá informace k výši vyplaceného znalečného konkrétním znalcům
9. 27. 4 2018 Subjekt se domáhá informací ke konkrétním vybraným trestním činům z nenávisti
10.  2. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací k provedené kontrole provozovny
11. 14. 5. 2018 Žadatel z Prahy se domáhá informací k vyplacenému znalečnému konkrétním znalcům
12. 21. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá konkrétních informací k daným případnům 
13. 25. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informace ke konkrétnímu případu 
14. 25. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informace ke konkrétnímu případu
15. 29. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací k počtu vypracovaných posudků a vyplaceného znalečného  v daném odvětví za vymezené časové období
16. 30. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací ke konkrétnímu případu na Rychnovsku
17. 12. 6. 2018 Žadatel se domáhá informace k podanému trestnímu oznámení na Rychnovsku
18. 19. 6. 2018 Žadatel se domáhá informací vztahujícím se ke konkrétnímu případu na Rychnovsku
20. 29. 6. 2018 Žadatel se domáhá poskytnutí kopie úředního záznamu k danému případu
21.

Vyžádané informace v roce 2017

1. 25. 1. Počet příslušníků policistů, občasnských zaměstnanců, exekucí
2. 4. 2. Žádost o kopii výslechu a výsledku šetření
3. 21.3. Žádost o informace k trestnímu řízení
4. 21.3. Žádost o informace k trestnímu řízení
5. 4.4. Informace ke kontrolám v dopravě
6. 11.5. Informace k počtu trestných činů
7. 15.6. Informace - statistika držitelů ZP 
8.  29.6. Žádost týkající se počtu výjezdů příslušníků PČR do Vysokého Veselí
9. 21.6. Žádost týkající se odměn Krajské pořádkové jednotky KŘPH
10. 10.7. Soubor dotazů žadatele se týkal obecně činností KŘPH
11. 19.7. Žadatel se dotazoval informací k "Prameníku Jakub"
12. 26.7. Soubor dotazů žadatele se týkal obecně činností KŘPH
13. 26.7. Žadatel se domáhá informací ke služebním vozům KŘPH
14. Žadatelka se domáhala informací ke konkrétní osobě
15. 1. a 2. 8. Žadatel se domáhal informací k výslechům a sdělenému obvinění u konkrétních případů
16.  8. a 9. 8.  Informace k činnosti PČR KŘPH
17.  14.8. Žadatel se domáhal bližších informací k údajnému přestupku, který se měl stát v měsíci srpnu v Jičíně
18.  23.8. Žadatel se domáhal informací ke konkrétnímu případu 
19. 18.9. Žadatel se dominformací ke konkrétnímu úřednímu záznamu a písemnosti
20. 26.9. Žadatelka se domáhala informací z oblasti krátkodobé ochrany na území Královéhradeckého kraje v létech 2010 až 2016
21. 9.10. Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informací ke konkrétnímu případu a obecně k poskytování informací
22. 7.12. Žadatelka ze Svitav se domáhá informací ke statistice konkrétních OOP
23. 27.12. Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informací ke konkrétnímu případu

Vyžádané informace v roce 2016

1. 11.  1.    Žádost o kopii spisu
2. 12. 1. Jak postupovat pro poskytnutí nahlédnutí do spisu
3. 15. 1. Zda byly podány informace o podání návrhu na úpravu svépravnosti na konkrétní osobu
4 11. 2. Dotaz na výši příjmů konkrétní osoby
5. 23. 3. Zda je vedeno trestní řízení proti konkrétní osobě
6. 4. 4. Stanovisko k uzavírce silnice
7. 6. 4. Jak bylo ukončeno trestní řezení
8. 27. 4. Která policejní vozidla  mají zabudované radary
9. 29. 4. Dotaz na práci policie a dodržování předpisů
10. 1. 5. Nahlédnutí do spisu
11. 6. 5. Nahlédnutí do spisu
12. 13. 5. Dotaz na trestní řízení na konkrétní osobu
13. 31. 5. Dotaz na dodržování právních náležitostí na listinách PČR
14. 7. 6. Dotaz na trestní stíhání konkrétní osoby
15. 26. 6. Dotaz občana, proč na jeho otázky nebylo zodpovězeno podle z.č.106/1999 Sb.
16 26. 6. Dotaz, zda nebyl spáchán přestupek
17 27. 6. Zda ke kácení stromů v Olešnici měla starostka pověření
18 1. 7. Dotaz k finančnímu plnění soudnímu znalci
19. 11. 7. Poskytnutí informace, zda byl záměr prodeje pozemku v Olešnici řádně vyvěšen
20. 24. 8. Dotaz na kauzu "Metanol"
21. 20.9. Žádost  občana o poskytnutí informací k soudnímu exekutorovi
23. 18. 10. Dotaz obačna k usnesení města Kostelce nad Orlicí
24. 19.10. Informace o dopravních nehodách cyklistů v HK
25. 27.10. Informace o řešení dopravní problematiky v obci Staré Místo
26. 28.11. Žádost o kopie dokumentů
27. 5. 12. Dotaz na konkrétní trestní řízení
28. 18. 10. Dotaz na vyčíslení nákladů opatření k fotbalovému utkání
29. 27. 12. Poskytnutí statistik vykazované kriminality za r. 2015

Vyžádané informace v roce 2015

Vyžádané informace v roce 2014

Vyžádané informace v roce 2013

 1. Žádost ze dne 16. ledna 2013 -   Dotaz na prověřování podezření
 2. Žádost ze dne 22. ledna 2013 --  Dotaz na způsob vybrání stávajícího telekomunikačního operátora
 3. Žádost ze dne 7. března 2013 -    Dotaz na dopravní značení 
 4. Žádost ze dne 8. března 20132 -  Dotaz na náklady za pořízení kopie spisu
 5. Žádost ze dne 7. května  2013 -    Dotaz občana na trestní oznámení 
 6. Žádost ze dne 31. května 2013 -   Dotaz na jméno policisty
 7. Žádost ze dne 18. června 2013 -  Žádost o průběhu prošetřování vůči žadateli
 8. Žádost ze dne 20. června 2013 -  Žádost o zaslání kopií dokumentů
 9. Žádost ze dne 25. června 2013 -  Žádost o zaslání dokumentů ze spisu 
10. Žádost ze dne 8. října 2013  -      Žádost o postupu při podání oznámení
11. Žádos ze dne 14. října 2013 -      Žádost o průběhu prošetřování vůči žadateli

 

 

 

Vyžádané informace v roce 2012

 1. Žádost z 3. ledna 2012 -      Kauza manželů Stodolových
 
 2. Žádost z 6. ledna 2012 -     Technické informace k vozům zn. Octavia
 
 3. Žádost z 27. února 2012 -   Stanovisko k dopravnímu přestupku
 

 4. Žádost z 20. března 2012 -  Informace k umístění reklamních tabulí 

 5. Žádost z 5. dubna 2012 -     Vyhotovení kopie ze spisu
 
 6. Žádost z 9. května 2012 -     Informace k vozům zn. Passat
 
 7. Žádost z 5. června 2012  -   Povolení znehodnocení zbraní
 
 8.  Žádost z 22. června 2012 - Statistické údaje (trestné činy, dopravní nehody)
 
 9. Žádost ze 14. září  2012 -     Poskytnutí kopie rozhodnutí (korupce)
 
10. Žádost z 20. 11. 2012 -       Poskytnutí vyjádře ní  omezení veřejného přístup na komunikaci
 

11. Žádost z 23. 11. 2012 -      Podání vysvělení a doplnění údajů k dopravní nehodě
 


 

Vyžádané informace v roce 2011

Žádost z 1. 7. 2011 -     počty výjezdů do rekreační oblasti

Žádost z 1. 6. 2011 -     informace o veřejné zakázce

Žádost z 3. 5. 2011    -  přeprava nebezpečných látek, statistika nehod

Žádost ze 14. 5. 2011 - podání informace o zaměstnancích OOP Vrchlabí

Žádost z 23. 5. 2011 -   žádost občana z Vrchlabí na předání spisu

Vyžádané informace v letech 2008-2010

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

                                                                                                                      Příloha č. 1
                                                                                                                      k NMV č. 70/2007
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Jméno*:……………………………Příjmení*:………………………………………………
 
Datum narození/IČO*: …………………………..    Titul: ………………. ………………..
 
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….
 
 
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...
 
                 
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
 
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
 
 
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..
 
 
Text*:             …………………………………………………………………………………...
                        .…………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
 
 
Datum podání:
 
                        
* Povinné údaje
 
Tento vzor má pouze doporučující charakter
 
Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu elektronické podatelny povinného subjektu
                                                      

Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

                                                                                                                      Příloha č. 2
                                                                                                                      k NMV č. 70/2007
Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Jméno*:          …………………………………………………………………………………...
 
Příjmení*:     …………………………………………………………………………………...
 
Datum narození/IČO*: ……………………………. Titul: ………………………………..
 
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….
 
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...
                 
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
 
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
 
Datum podání:………………………………………………………………………………...
 
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..
 
Označení rozhodnutí, proti kterému odvolání/rozklad směřuje*:
 
Č.j. ………………… Datum vydání:……………………Datum doručení:……………….
 
Text*:             …………………………………………………………………………………... 
                        .…………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
 
* Povinné údaje
Tento vzor má pouze doporučující charakter
 
Odvolání/rozklad podaný elektronickou cestou musí být zaslán na adresu elektronické podatelny povinného subjektu s elektronickým podpisem (viz. § 37/4 z. č. 500/2004 Sb.)

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

vytisknout  e-mailem