Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.1
Zda byla ze strany úředních osob činných u Krajského ředitelství Policie ČR , Libereckého kraje Kanceláří ředitele , dále jen PČR KŘP LK , zveřejněny v plném rozsahu poskytnutých informace a to i s přílohami 1/3 v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu , na úřední desce spolu Policie ČR, ze dne 15.5.2017 pod čj. KRPL-45991-2/ČJ-2017-1800PI.

Zveřejněno v souladu se zákonem

1.2
Která úřední osoba činná u PČR KŘP LK, podepsala listinu . KRPL-45991-2/ČJ-2017-1800PI ze dne 15.5.2017 uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, nebo zda tento vlastnoruční podpis je plk. Plk.Mgr.Vladislav Husák.

V případě nepřítomnosti krajského ředitele podepisuje písemnosti zastupující náměstek krajského ředitele, v tomto případě plk. Mgr. Pavel Bartoš.

1.3
Z jakých důvodů, připojené příloha 1/3, listiny KRPL-45991-1/ČJ-2017-1800PI ze dne 15.5.2017, nebyla v souladu se zákonem, vlastnoručně certifikována- podepsána, zpracovatel - Komisař Územního odboru Semily. Aby bylo ze zákona osvědčeno, že tyto údaje, zpracovaly, tyto úřední osoby.

Vše zasláno v souladu se zákonem

1.4
žádost o zaslání, přílohy listiny pod čj. KRPL-45991-1/ČJ-2017-1800PI ze dne 15.5.2017, přílohy 1/3 pod čj. KRPL-45991-2/ČJ-2017-1800PI opatřené vlastnoručním podpisem, zpracovatelů- komisař Územního odboru Semily a policistka pov.zast.,vedoucí oddělení tisku a prevence .

Přílohu opětovně zasíláme, bude součástí této odpovědi.

1.5
Ke kterému dni s uvedením - dne , měsíce , roku , došlo ze strany Policie ČR, k ukončení služebního poměru policisty z OOP Semily.

K 31. 10. 2016

1.6
Ke kterému dni s uvedením - dne , měsíce , roku , došlo ze strany Policie ČR, k ukončení dalšího policisty z OOP Semily.

K 31. 3. 2017

1.7
Proč nebyly ze strany Policie ČR, KŘP LK, zveřejněny ve vyžádaných informacích www.policie.cz v kolonce ,,vyžádané informace, zveřejněny odpovědi na 13 položených otázek v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím,

Odpověď zveřejněna v souladu se zákonem

1.8
Zda si jsou úřední osoby, činné u PČR K KŘP LK, že je porušován ze strany úředních osob,činných u Policie ČR, zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, při porušení zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod. Když byly občanům, odepřeny poskytnuté informace , pod čj. KRPL45991-1/ČJ-2017-1800PI v rozsahu poskytnutých informací a to na úřední desce Policie ČR, Libereckého kraje . Kde tuto skutečnost, dokládá ,Kde tento státní orgán, znemožňuje v rozporu se zákonem, volný přístup k poskytovaným informacím, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím a to i prostřednictvím, elektronického přístupu, na úřední desku Policie ČR, Libereckého kraje, zveřejněných informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím,

Není porušován zákon, vše řešeno v souladu se zákonem

1.9
Která úřední osoba, činná u Policie ČR, Krajské ředitelství policie, Libereckého kraje s uvedením, titulu jména, pracovního zařazení, rozhodla nebo vydala pokyn, že nebudou zveřejňovány ,v plném rozsahu informace na ,,úřední desce“, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodnémpřístupu k informacím.

Žádná

1.10
Zda nebyla , ze strany některých úředních osob, jestliže nedocházelo k zveřejňování, plného obsahu , poskytovaných informací na úřední desce, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ,PČR KŘP LK, úmyslně znemožňováním plného obsahu, poskytovaných informací občanům, zakrývána , skutečnost , že občanům byly, poskytovány nepravdivé informace, nebo podsouvány informace , přivodit u nich omyl, zatajováním skutečného stavu.

Nedocházelo, vše zveřejňováno v souladu se zákonem

1.11
Zda nbylo ze strany vedoucích, pracovníků PČR KŘP LK, zaznamenáno, že jsou , dlouhodobě, porušována, ze strany, některých úředních osob, při porušení služebního zákona, zákonné povinnosti, podle zákona č. 500/2004Sb. Správního řádu, kdy nejsou, ze zákona vyplňovány ,,POUČEDNÍ“ , občanům, na útržku, červené obálky které je vhazováno do schránky občanům. Kde toto nevyplněné , poučení bylo součásti, doručované písemnosti, KRPL-45991-1/ČJ-2017-1800PI ze dne 15.5.2017

Příslušníci Policie České republiky jsou v rámci odborného vzdělávání a služební přípravy náležitě poučeni o povinnosti dodržovat při postupu podle zákona č. 500/2004 Sb. ustanovení tohoto právního předpisu upravující doručování písemností. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti v administrativních činnostech, kterou je například nesprávné vyplnění základních údajů na odesílanou obálku, vedoucí pracovník vždy zjedná nápravu náležitým způsobem odpovídajícím služebním postupům.

1.12
Jaká byla provedena opatření k odstranění, nesprávných úředních postupů, porušující služební zákon zákona – s uvedením konkrétních opatření, která byla učiněna od r. 2015.

Nebylo zjištěno porušení zákona

1.13
Z jakých důvodů- s uvedením přesného ,zákonného důvodu, , byly odpovědi na poskytované informace doručováno žadateli, od KŘP LK, na adresu trvalého bydliště, přesto, že ze zákona označil, jako žadatel, doručovací adresu, e.mail.

Písemnosti týkající se zákona č. 106/1999 Sb. jsou žadatelům prokazatelně zasílány do vlastních rukou.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
28. 7. 2017

vytisknout  e-mailem