Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vyslýchané děti dostanou plyšáka

KRAJ VYSOČINA: Z dotace Ministerstva vnitra ČR dovybaveny SVM 

Pět speciálních výslechových místností, které využívají v současné době policisté v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, je dovybaveno plyšovými hračkami v podobě plyšových sluníček a plyšových pejsků. Tyto hračky se podařilo pořídit z prostředků ministerstva vnitra v rámci úspěšně podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality. Projekt s názvem Plyšová hračka dětem - posttraumatická péče byl ze strany Ministerstva vnitra ČR podpořen finanční částkou ve výši 30 000 korun.

Plyšové hračky pro vyslýchané dětské oběti.Plyšové hračky pro vyslýchané dětské oběti.Speciální výslechové místnosti využívají policisté v našem kraji na všech pěti územních odborech. Hlavním cílem projektu jejich vybudování byla snaha vytvořit a zařídit místnost, která se bude zásadně odlišovat od tradičních policejních kanceláří, aby nutný pobyt dětí byl co nejméně traumatizující. Vedení výslechu v takovéto místnosti umožní usnadnit kontakt s policií a chránit dítě před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště.

Speciální výslechová místnost je určena především dětským obětem trestných činů nebo k výslechům mladistvých rovněž v roli oběti či svědka. Prostory místností se naprosto liší od běžné policejní kanceláře. Připomínají spíše dětský pokojíček, ve kterém by dítě mělo být méně stresováno. Velkým pomocníkem, nejen kriminalistům, je i speciální technika, která umožní šetrnější výslech poškozených. Právě poškozeným by měl být poskytnut i prvek intimity, jelikož výslech bude provádět pouze jedna osoba - vyšetřovatel. Ostatní osoby, které dříve byly přítomny v kanceláři společně s poškozeným, nyní mohou sledovat výslech z monitorovací místnosti. Dítě tak může být ochráněno před negativními vlivy spojeným s vyšetřovacím úkonem. Co možná nejmenší počet osob v místnosti umožní vyšetřovateli navázat s poškozeným lepší kontakt a tím i vzájemnou komunikaci.

Monitorovací a výslechová místnost je spojena jednocestným zrcadlem. Díky pořízené audio a video technice, tak mohou další zúčastnění, například pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, státní zástupce, soudce, psycholog a další, sledovat i poslouchat konkrétní výslech, do kterého mohou prostřednictvím bezdrátového zařízení také vstupovat pokládáním doplňkových dotazů prostřednictvím vyslýchajícího. Nedílnou součástí vybavení výslechové místnosti jsou také různé didaktické pomůcky, které lze využít při navázání kontaktu zejména s menšími dětmi. 

Právě prostředí, ve kterém je výslech dětí prováděn, má velký vliv na to, jak se při výslechu dítě cítí, na jeho náladu, ochotu sdělovat a také na jeho svéráznou obrazotvornost. Navázání psychologického kontaktu s dítětem na samém počátku výslechu má pak zásadní vliv na celý jeho průběh. Pokud se vyšetřovateli podaří získat si důvěru dítěte a vyvolat u něj pocit bezpečí, pak jsou teprve navozeny podmínky k tomu, aby se mu dítě svěřilo s tím, co nepříjemného zažilo či čemu bylo svědkem. Je třeba zajistit, aby se dítě cítilo při výslechu bezpečně a co nejvíce domácky. A právě pro tento účel budou sloužit nově pořízené plyšové hračky, které si pak vyslýchané děti odnesou domů.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mlučí

6. listopad 2017

 

vytisknout  e-mailem