Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Výroční zpráva ke kriminalitě v Praze

Pražská policie analyzovala vývoj kriminality v metropoli 

V roce 2015 bylo na území hl. m. Prahy spácháno celkem 64 095 trestných činů, což představuje ve srovnání s předchozím rokem pokles o 7 733 skutků tj. o 10,77%. Jedná se přitom o nejnižší počet zjištěných trestných činů od roku 1991.

Po přepočtu kriminality na 10 tis. obyvatel (tzv. index kriminality) je hlavní město dlouhodobě nejvíce zatíženo. Podíl Prahy na celkové kriminalitě v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem jedné čtvrtiny a v roce 2015 představoval 26%. Na rozdíl od ostatních regionů ČR je metropole charakterizována zcela specifickými kriminogenními faktory. Mezi objektivní faktory patří zejména vysoká hustota obyvatelstva, charakter hospodářské struktury, rozsáhlá obchodní síť, značný počet soukromých podniků, velikost a kvalita infrastruktury, kumulace orgánů státní správy, intenzita cizineckého ruchu, soustředění historických památek atd.

K subjektivním příčinám kriminality lze zařadit především velkoměstskou anonymitu pachatelů trestné činnosti, rizikové skupiny části mládeže a množství příležitostí k páchání trestné činnosti. Výše popsané kriminogenní faktory se promítají v podstatě do všech statisticky sledovaných druhů trestné činnosti, nejvýrazněji pak u tzv. majetkové pouliční kriminality (např. kapesní krádeže, krádeže na osobách, krádeže věci z automobilů aj.).

V roce 2015 pražská policie objasnila celkem 16 227 trestných činů, což je sice o 1 393 trestných činů méně než v roce 2014, ale vzhledem k  poklesu celkové kriminality překročila celková objasněnost poprvé od roku hranici 25%.  Z celkového počtu 16 227 objasněných trestných činů bylo ve zkráceném přípravném řízení realizováno celkem 5 553 trestných činů a stíháno 5 066 osob.

Pro trestnou činnost policisté stíhali nebo vyšetřovali celkem 12 710 osob, z nichž bylo 2 189 žen a stejný počet cizinců. Ti tvoří 17,2% z celkového počtu stíhaných osob. Pro srovnání lze uvést, že v České republice tvoří cizinci 7,1% všech stíhaných osob. Více jak polovina pachatelů trestné činnosti byla již v minulosti stíhána pro úmyslnou trestnou činnosti (recidivisté).
Podle zákona č 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pražská policie stíhala celkem 48 právnických osob. V celé České republice bylo přitom za loňský rok stíháno 291 právnických osob.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová – 28. ledna 2016

vytisknout  e-mailem